Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 9

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 9

Naramdaman ni Catherine na parang may sumuntok sa dibdib niya. Nakakasakal ang matinding sakit, lalo na nang ang walang pakialam na tingin ni Ethan ay dumaan sa kanya nang hindi nagtagal ng kahit isang segundo.

Nagmamadaling tinungo ni James si Rebecca. “Nag-utos ang HQ na ibigay ang proyektong ito kay Rebecca.”

Isang kilig ang dumaan kay Catherine bago siya humarap sa ibang babae.

“Cathy, wag kang magalit.” Napaatras si Rebecca na parang gulat na gulat. Buti na lang at nasa likod niya ang kamay ni Ethan.

Pinalala lang ng eksenang ito ang sitwasyon.

“Rebecca, ano pa bang gusto mo? Ninakaw mo na ang aking lalaki at ngayon ay sinusubukan mong agawin ang proyekto na ginugol ko ng maraming oras at pagsisikap. Ganyan ka ba talaga kainggit sa lahat ng meron ako?”

“Nakakatawa! Kailan pa naging lalaki si Young Master Lowe?” Napangisi si James. “Bagay na bagay ka, hindi ba? Pinipilit mo si Young Master Lowe sa nakaraan, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang interes sa iyo. At saka, sa tingin mo ba ay makukuha mo ang proyekto kung hindi nakipag-ugnayan si Young Master Lowe sa boss ng nasabing kumpanya?”

“James, tama na.” Sumenyas si Rebecca sa lalaki.

“I insist. Fiancée ka ni Young Master Lowe, kaya tama lang na gawin mo ang project.”

“Sa tingin mo rin ba?” Napatitig si Catherine kay Ethan na kanina pa tahimik.

Kung tutuusin, gumawa si Ethan ng ilang mga string para ipakilala siya kay Young Master Clark.

Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay hindi masyadong malapit. Si Catherine ang naglaan ng oras upang makipagkita kay Young Master Clark sa buong buwan para mapag-usapan nila ang mga plano nang paulit-ulit bago tapusin ang mga tuntunin.

Bahagyang kumunot ang noo ni Ethan. “Pumayag si Young Master Clark na makipagkita sa iyo dahil sa akin.”

Ngumisi si James, “Alam ito ng lahat, pero may nagpipilit lang na hiyain ang sarili niya.”

“Hindi ako naniniwala dito. Pupuntahan ko si Dad.”

Nagmaneho si Catherine sa pangunahing kumpanya upang hanapin si Jeffery Jones.

“Dad, bakit mo ipinasa kay Rebecca ang project ng hotel? Alam mo naman na nag-effort ako sa partikular na proyektong ito.”

Si Jeffery, na nasa kalagitnaan ng trabaho, ay hindi nasiyahan sa babaeng biglang pumasok. “Magtatalaga ako ng isa pang proyekto sa iyo. Paano ang proyekto ng Campbell villa?”

“Ang maliit na proyektong ito ay mas angkop para kay Rebecca. Siya ay walang karanasan sa industriyang ito, kaya mas mabuti kung magsisimula siya sa ibaba…”

Ipinatong ni Jeffrey ang palad sa mesa. “Siya ay iyong nakatatandang kapatid na babae at dapat mong ipakita sa kanya ang ilang paggalang. Hindi kataka-takang sinabi ng nanay mo na naliligaw ka na.”

Nagulat si Catherine. Puno ng hinanakit ang boses niya nang sumunod na siyang magsalita. “Ninakaw niya ang boyfriend ko tapos ngayon ninanakaw niya rin ang project ko. Paano ko maipapakita ang aking paggalang sa babaeng iyon?”

“Hindi niya ninakaw ang iyong proyekto dahil bawat proyekto ay kabilang sa Summit. Ako ang presidente, at maaari akong magtalaga ng anumang proyekto sa sinuman ayon sa aking kagustuhan. At saka, hindi naging sayo si Ethan. Pinili niya ang iyong nakatatandang kapatid na babae.”

Mga salita ang lumabas sa bibig niya bago pa niya mapigilan ang sarili. “Hindi pipiliin ni Ethan si Rebecca kung hindi mo inilipat sa kanya ang 80 porsiyento ng mga share ng kumpanya.”

“Ang iyong kapatid na babae ay dumanas ng hindi maisip na sakit sa buong taon. Bigyan mo siya ng iyong tulong hangga’t maaari. At saka, humingi ka ng tawad sa kanya sa nangyari kahapon,” sabi ng lalaki.

“Hindi ko magagawa iyon,” sagot niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin.

Sabay hampas ni Jeffery sa mesa. “Umalis ka kung hindi mo kaya, ungrateful brat. Wala ka lang kung wala si Summit!”

Ang kanyang galit na mga salita ay sinampal siya sa kanyang mukha na parang ihip ng brutal na hangin. Namula ang pisngi niya sa halo-halong emosyon.

“Sige, aalis na ako. Hindi ako naniniwalang hindi makakahanap ng trabaho sa ibang lugar ang isang highly qualified designer na tulad ko na may first-class architect certification.”

Bumalik siya sa sarili niyang opisina pagkatapos noon. Sa pusong puno ng hinaing at galit, inilagay niya ang kanyang mga gamit sa isang karton bago tumungo sa pasukan.

Maraming tao ang nagbulung-bulungan habang dumadaan siya.

“Nabalitaan ko na siya ay tinanggal ng presidente dahil siya ay masama sa First Young Lady!”

“Gaano siya kaliit para itabi ang sarili niyang kapatid. Usap-usapan na ang First Young Lady ay dinukot noong siya ay bata pa at kamakailan lamang ay nagkabalikan sila. Siguradong naranasan niya ang hindi maisip na sakit sa mga taong iyon.”

“Eksakto! At saka, hindi lang mabait ang First Young Lady, pero easy-going din. Binili pa niya tayo ng hapunan para mag-overtime kagabi.”

“Nakukuha ng babaeng ito ang nararapat sa kanya!”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *