Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 3

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 3

Ang plot twist ay nangyari nang napakabilis kaya naghinala si Catherine na sobra siyang nainom.

Nanatili ang ganoong pag-iisip hanggang sa dumating si Freya para tapikin siya sa balikat. She said sympathetically, “Huwag kang masyadong magalit. Hindi madaling makuha ang puso ng isang matangkad, mayaman, at guwapong lalaki. Ipagpatuloy mo—”

“Hindi. Sinabihan niya akong makipagkita sa kanya sa entrance ng registry office bukas ng 10 am,” sagot ni Catherine na may pagtataka.

“…”

Saglit na nanatiling tahimik si Freya bago siya humagalpak ng tawa. “Congratulations sa pagiging tiyahin ni Ethan!”

Tanong ni Catherine, “Naniniwala ka ba sa kanya?”

Pilit na kinurot ni Freya ang malambot na mukha ni Catherine.

“Bakit hindi? Pakiusap. Sa iyong natural na purong hitsura, madali mong matatalo ang mga dalaga sa industriya ng entertainment. Kung lalaki ako, naiinlove ako sayo sa unang tingin. Tara na at uminom tayo para ipagdiwang ang iyong kasal.”

Seryosong iniisip ni Catherine kung gaano karami ang nainom ni Freya habang wala siya.

Gayunpaman, nagsimulang magkaroon ng hangover si Catherine pagkatapos uminom ng alak ngayon lamang. Naramdaman niyang bumigat ang ulo niya.

Isang Bentley Mulsanne ang dahan-dahang lumipat patungo sa pasukan ng pub.

Binuksan ng valet ang pinto ng kotse, at pagkatapos ay pumunta si Shaun sa backseat. Hinubad niya ang dalawang butones ng shirt sa harap ng dibdib habang tamad na nakasandal sa leather seat. “Hindi ba sinabi ko sa iyo na panatilihin itong low-key?”

Magalang na sumagot si Hadley Young, “Ito talaga ang pinakamurang kotse sa bahay ng pamilya Hill.”

Bahagyang kumunot ang noo ni Shaun. “Sino pa ba ang nakakaalam na nasa Melbourne ako?”

“Walang iba maliban kay Old Madam.”

Naka-relax ang kilay ni Shaun. Sa hitsura ng mga bagay-bagay, ang hitsura ng babae ngayon ay nagkataon lamang. “Alamin kung sino ang taong ito. Gusto kong malaman ang impormasyon niya bago madaling araw.”

Ang araw ng umaga ay sumikat sa mga kurtina.

Nagising si Catherine na mahimbing na natutulog sa ingay sa labas.

Pagmulat pa lang niya ng mata ay nakita niya si Ethan na bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto niya.

Umungol si Freya na sumunod sa kanya sa silid. “Ito ang aking bahay! Talagang sinasalakay mo ang bahay ko!”

“Sure enough, nandito ka na.” Mataman na tinitigan ni Ethan si Catherine na duguan ang mga mata at medyo magulo ang buhok.

Nagising si Catherine sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pagkalungkot.

“Dapat magkwentuhan kayong dalawa. Hindi naging madali ang pagsasama sa loob ng maraming taon.” Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumalikod si Freya at umalis, isinara ang pinto sa likuran niya.

Natahimik ang kwarto. Nakaupo sa gilid ng kama, iniunat ni Ethan ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang buhok.

Sa isang mapang-asar na tingin, umiwas si Catherine sa kanyang kamay. “Alam ba ni Rebecca na nandito ka?”

Nanlamig ang gwapong mukha ni Ethan, saka naikuyom ang kamao. “Cathy, malamang na hindi mo alam na nagpasya ang pamilya Jones na ibigay kay Rebecca ang 80 porsiyento ng mga bahagi ng kumpanya.”

Laking gulat ni Catherine na namutla ang labi. “Ito ay imposible.”

“Totoo iyon. Ang tatay mo mismo ang nagsabi.”

Mukhang naintindihan na ni Catherine ang lahat sa loob ng ilang minuto.

Inangat niya ang ulo niya at tiningnan ang childhood sweetheart na mahal niya noon. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. “Kaya pala iniwan mo ako at pinili mo si Rebecca, di ba?”

Hinawakan ni Ethan ang mga kamay niya. “Temporary lang ito. I’ve just got engaged to Rebecca, pero iiwan ko ang kasal namin sa back-burner. As you know, my dad is an illegitimate son. Kung hindi ko ito gagawin, hindi ako makakalaban. Cathy, gusto ko lang mabigyan ka ng magandang buhay.”

“Bullsh*t.”

Inalis ni Catherine ang kamay niya mula sa pagkakahawak niya at binato siya ng insulto. “25 years old ka pa lang. Kahit na wala kang mamanahin sa pamilya mo, hindi ba pwedeng magtayo ka na lang ng sarili mong negosyo?”

“Masyado kang walang muwang.”

Dahan-dahang tumayo si Ethan, itinatago ang emosyon sa kanyang mga mata. Walang magawa niyang sinabi, “Wala sa aming kapangyarihan na pumili ng ilang bagay dahil sa aming background.”

Si Catherine ay mukhang malamig nang hindi umiimik dahil nakita niyang hindi ito makatwiran.

Sa gitna ng katahimikan, mahinang bumuntong-hininga si Ethan. “Bigyan mo ako ng tatlong taon, Cathy. Bata ka pa. Kaya mong maghintay.”

Halos mabaliw si Catherine.

How dare he say such things in a self-righteous na paraan kung gusto lang niyang panatilihin ang kabataan nito para sa kanya?

“Tinatrato mo ako bilang tanga, hindi ba? Pinili mong maging engaged kay Rebecca para sa kapakanan ng iyong karera. Sino ang nakakaalam kung papakasalan mo siya pagkatapos ng tatlong taon? Mangyaring umalis sa aking mukha. Ayaw na kitang makita!”

“Ipapakita ng panahon ang pagmamahal ko sa iyo. Maaari kang magalit sa akin, ngunit huwag lumabas at lunurin ng alak ang iyong mga kalungkutan. Hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan.”

Dahil hindi sumasabay si Catherine sa sinabi nito, pinayuhan lang siya nito bago tumalikod at umalis.

Nang marinig ang pagsara ng pinto, inihagis ni Catherine ang isang unan sa dingding na namumula ang mga mata at nagpalipas ng ilang segundong nakaupo. Pagkatapos noon, galit na galit siyang nagsuot ng shirt at nagmadaling lumabas.

“Naiwan siya. Ano ang silbi ng paghabol sa kanya?” Mabilis siyang pinigilan ni Freya.

Huminga ng malalim si Catherine, saka nagngangalit ang mga ngipin. “Pumayag akong makipagkita sa kanya ng 10 am para magpakasal.”

Sinabi ni Freya, “Naniniwala ka ba talaga sa kanya?”

“Di ba sabi mo naniwala ka sa kanya kagabi?”

Nahihiyang sagot ni Freya, “Napakarami kasi ng inom ko.”

“Paano kung seryoso siya?” Tinulak siya ni Catherine at tumakbo palabas.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.