Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 20

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 20

Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Catherine. Tila nakalimutan niyang gumawa siya ng pudding ng pusa kanina base sa recipe sa libro.

“Uh… Sa totoo lang…”

“Maaari kang gumawa ng kahit ano para sa akin hangga’t sa tingin ko ito ay masarap.”

Paalala ni Shaun sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo nang mapagtanto na nakakain siya ng pagkain ng pusa.

Walang magawa si Catherine. “Actually, I made it for Fudge, but you ate it and even commented na masarap. Sa sandaling iyon… Masyado akong natatakot na sabihin sa iyo ang totoo.”

“Catherine.”

Nagngangalit ang ngipin ni Shaun. Sa pamamagitan ng 28 taon ng buhay, ito ang unang pagkakataon na gusto niyang pumatay ng isang babae nang labis.

Napakunot ang noo niya nang masigawan siya. “Sa katunayan, ang mga sangkap… ay medyo masustansiya.”

“Dahil masustansya ang pagkain, bakit hindi mo ito kainin?”

“Uh, parang hindi ako masarap.”

“Magaling.”

Habang nakaturo sa kanya, naalala ni Shaun ang pagpuri sa lasa ng pagkain. Sa sobrang galit niya ay nagdilim ang mukha niya.

Gusto pang magpaliwanag ni Catherine, ngunit pumasok na si Shaun sa kanyang study at malakas na sinara ang pinto.

Naku, naasar talaga siya.

Si Catherine ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan.

Noong una ay binalak niyang pasayahin siya sa pananatili niya rito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nasaktan na niya ito nang wala pang isang oras ang pag-uwi nito.

Bakit ang layo pa niya bago niya ma-consolidate ang identity niya bilang tiyahin ni Ethan?

Makalipas ang sampung minuto, walang kahihiyang kumatok siya sa pintuan ng kanyang silid-aralan.

“Mawala.”

Isang marahas na boses ang narinig.

Napapikit si Catherine sa frustration. Dahil nagngangalit pa siya sa puntong iyon, maghintay na lang siya bago siya muling magsalita.

Nauna siyang maligo. Nagpalit siya ng isang set ng magagandang pajama, hinayaan ang kanyang mahabang itim na buhok na bumagsak sa kanyang mga balikat.

Nang tumingin siya sa salamin at kinindatan ang sarili, naakit siya sa sarili niyang kagandahan. Sa maputi na balat at malalaking mata, nakita niya ang kanyang sarili na dalisay at kaakit-akit talaga.

Naniniwala siya na ang kanyang hitsura ay gagawing pag-aalaga sa kanya ni Shaun.

“Anong ginagawa mo?”

Isang boses ng lalaki ang biglang umalingawngaw sa tabi niya.

Nanginginig si Catherine sa takot. Iniangat niya ang kanyang ulo at napansin na nakatingin sa kanya si Shaun na may kasamang tasa ng kape sa kanang kamay.

Kailan siya dumating? Bakit wala siyang narinig na mga yabag?

“ako…”

‘Obvious naman, palihim akong nagsasanay kung paano manligaw sayo.’

“Naakit ako sa sarili kong kagandahan habang tinitingnan ang sarili ko sa salamin,” nahihiyang sagot niya pagkatapos ng ilang sandali na nauutal.

Nawalan ng masabi si Shaun.

Sa katunayan, ang kanyang kawalanghiyaan ay umabot na sa panibagong antas.

Gayunpaman, kailangan niyang aminin na talagang sariwa at matikas ang hubad na mukha ng babae. Kahit sa Canberra, isang lungsod na punung-puno ng magagandang babae, halos walang mga babae na natural na maganda ang hitsura niya.

“Ang nakikita ko lang ay ang pagkukunwari mo.” Nang matapos niya ang kanyang pangungusap na may mapanlait na ekspresyon, tumalikod siya para magbuhos ng tubig.

Sinundan siya ni Catherine. “Asar ka pa ba? Ano ang dapat kong gawin para mapawi ang iyong galit? Kakain din ako ng pudding ng pusa, okay?”

Biglang pumulupot si Shaun sa labi at kumuha ng isang pakete ng cat food sa cabinet. “Hindi ko mapawi ang galit ko hangga’t hindi ka nakakakuha ng isang mangkok ng pagkain ng pusa.”

Laking gulat ni Catherine nang makita siyang napakalupit.

“Ito ay… iba. Ang pudding ng pusa na ginawa ko ay binubuo ng mga sustansya, at nakita mo pa itong masarap—”

“Tumahimik ka.”

Nagdilim ang mukha ni Shaun nang mabanggit ang pangyayari. “Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay sa pagkain ng pusa. Kasama sa mga sangkap nito ang isda at baka na maingat na napili. Oo nga pala, may mga prebiotic din na nakakapagpaganda sa iyong digestive system pati na rin sa taurine, calcium, iron, at zinc na nakakapagpalakas ng iyong katawan. Napakasustansya!”

“…”

‘Kung masustansya, bakit hindi mo ako kainin ng pagkain ng pusa? Ugh, ang batang lalaki.’

Nagparaya siya sa ugali nito para maging tiyahin siya ni Ethan.

Pagkatapos kunin ang pagkain ng pusa, nagsalin siya ng isang mangkok nito para sa sarili. Agad siyang nakagat ng ilang kagat at hindi mailalarawan ang lasa.

Hindi inaasahan ni Shaun na kakainin talaga niya ito at bahagyang napawi ang galit nito. “Kamusta ang lasa?”

“Medyo masarap. Gusto mo bang kasama kita kumain?” sabi ni Catherine dahil sa inis. Naging malamig ang paligid nang matapos siyang magsalita.

Sa isang maingat na ngiti, nagdagdag si Shaun ng mas maraming pagkain ng pusa sa kanyang mangkok. “Talaga? Dahil sa tingin mo ay masarap ito, maaari kang magkaroon ng higit pa.”

“…”

Ugh, ang lalaki ay tiyak na mapapahamak na mag-isa magpakailanman.

Sa huli, napilitan si Catherine na magkaroon ng napakaraming pagkain ng pusa sa ilalim ng kanyang titig nang gabing iyon.

“Mahusay na trabaho.” Ipinasok ni Shaun ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at bumalik sa kanyang silid na may kasiyahan. Pagpasok niya sa kwarto niya, nilingon niya si Catherine na tumalikod at nagmamadaling pumunta sa banyo. Ang maitim niyang mga mata ay kumislap na may sarkasmo nang marinig niya itong nagsisipilyo.

Palibhasa’y naiinis sa pagkain ng pusa, hindi makatulog ng maayos si Catherine buong gabi. Nang magising siya nang maliwanag at maaga kinabukasan, napansin pa rin niya ang malansang amoy sa kanyang bibig.

Sa kasamaang palad, kinailangan niyang gumising ng maaga para maghanda ng almusal para kay Shaun.

Ipinangako niya na mapaibig sa kanya ang hamak. Pagkatapos, tatapakan niya ito at paghihiganti.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *