Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 17

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 17

“Iyan… Napagkamalan ninyo ako. Kamakailan lang ay hindi maganda ang pakiramdam ng aking tiyan, kaya mas pinili ko ang pagkain na mas blander…”

“Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Naiintindihan ko.” Tinapik ni Freya si Catherine sa likod ng kamay niya habang tumatawa.

Nanlumo si Catherine. Sure enough, ang kaibigan niya pala ang nagtaksil sa kanya.

Si Shaun na kanina pa tahimik ay itinaas ang mahaba at makapal na pilikmata at sinulyapan ang babaeng katapat niya.

Nakasuot siya ng pink na knitted top ngayon. Ang balat sa kanyang leeg ay gatas, ngunit ang kanyang mukha ay namumula. Kumalat pa ang pamumula sa maselang balat sa paligid ng kanyang tainga.

Kumikislap ang kanyang mga mata nang hindi niya namamalayan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay iniwas niya ang tingin, saka humigop ng kape.

Sa pagkakaroon ng ideya, kinuha ni Freya ang kanyang telepono at nagkunwaring may pag-uusapan sa kanyang matalik na kaibigan. “Saang lugar mo balak umupa? Sa tingin ko ay maganda ang apartment na ito. Nagkakahalaga lamang ito ng 800 dolyar bawat buwan.”

Sabi ni Chase, “Anong klaseng magandang apartment ang kaya mong rentahan ng 800 dollars? Sino ang nagbabalak na umupa ng isang lugar?”

Napabuntong-hininga si Freya. “Si Cathy naman. Wala siyang pagpipilian kundi ang magrenta ng isang lugar dahil siya ay na-kick out sa pamilya Jones. Wala siyang matutuluyan sa ngayon at natitira sa napakakaunting pera. Nag-stay siya sa isang budget hotel kagabi. Walang anumang mga bintana sa silid, at higit pa, ang bed linen ay hindi napalitan. Gayundin, palaging may mga taong nagda-slide ng maliliit na card sa ilalim ng pinto. Napakadelikado.”

Ibinaba ang kanyang ulo, tahimik na ininom ni Catherine ang kanyang kape. Si Freya, na isang fantastic drama queen, ay talagang matalik niyang kaibigan.

Napangiwi si Shaun ng hindi mahahalata.

Nilingon siya ni Chase, saka napaungol. “Shaun, paano mo hahayaan ang maganda mong asawa na manatili sa isang mapanganib na lugar? Gaano ka kawalang kakayahan sa pag-aalaga sa kanya!”

Naging drama queen agad si Catherine. “Kasalanan ko. Pinakain ko si Fudge ng chips, dahilan para mapasuka siya. Tama si Shaun sa pagpapaalis sa akin. By the way, kamusta na si Fudge? Ayos lang ba siya?”

Tugon ni Chase habang nakangiti, “Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang fudge ay—”

“Wala sa magandang kondisyon.” Bago pa makapagpatuloy si Chase, pinutol na ni Shaun ang pagsasalita niya. “Walang silbi ang paghingi mo ng tawad.”

Sa kakaibang ekspresyon, nadamay si Chase kay Catherine na sa tingin niya ay hindi karapat-dapat sisihin. Napakalupit nito kay Shaun.

Namutla bigla si Catherine. Nasa ilalim siya ng impresyon na bumuti na ang kalagayan ni Fudge at binigyan siya ng kamay ni Shaun dahil humupa na ang galit nito.

“Sabihin mo sa akin kung paano ka makakabawi,” biglang nagsalita ulit si Shaun.

Tulala si Catherine. “May pera? Wala naman ako.”

“…”

Nagsalubong ang kilay ni Shaun. Ang babaeng ito ay kadalasang napakatalino, ngunit bakit napakatanga niya sa napakahalagang puntong ito?

“Sinabi ng doktor na kailangan ni Fudge ng pahinga. Ang kanyang diyeta at mga gawi sa pamumuhay ay kailangang pangasiwaan din ng mabuti. Kung talagang nagkasala ka, maaari mong alagaan ang kanyang mga pagkain nang tatlong beses sa isang araw sa panahong ito. Huwag hayaan siyang kumuha ng mamantika na pagkain. Sa halip, maghanda ng mas sariwa at masustansyang pagkain na madali niyang matunaw.”

“Ubo, ubo.” Nabulunan si Chase nang marinig ang walanghiyang sinabi ng lalaki.

Tsk. Sa wakas ay napagtanto niya na gusto ni Shaun na makakuha ng isang magandang sitter nang libre.

Matalino. Gaano katalino.

Sandaling natigilan si Catherine. Pagkatapos ay sinisiyasat niya siya sa pamamagitan ng pagtatanong, “Ibig mong sabihin ay maaari akong bumalik sa iyong lugar at doon manirahan?”

Tahimik na paalala ni Shaun, “Isantabi mo lahat ng iniisip mo. Mula ngayon, magsisilbi ka na bilang sitter ni Fudge.”

“Sige, walang problema.”

Tuwang-tuwa si Catherine na kumikinang ang kanyang mga mata. Sa hitsura ng mga bagay, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na maging tiyahin ni Ethan.

Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang magsilbi bilang tagapag-alaga ng pusa pansamantala. Nangangahulugan ito na maaari siyang maging personal sitter ni Shaun sa hinaharap.

Kumikislap ang mga mata ni Shaun sa kasiyahan. Hindi lamang niya kailangang humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraang gabi, ngunit nakuha rin niya si Fudge na isang sitter. Sa ganitong paraan, nagawa niyang pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos kumain, pumunta si Chase para bayaran ang bill habang si Catherine ay tumabi kay Shaun.

Biglang may nahulog na card sa braso niya. “Pumunta ka at kumuha ng pagkain sa mall para sa hapunan ni Fudge mamaya.”

“Anong kinakain niya?”

Hinawakan ni Catherine ang card na may pagkatulala dahil hindi pa siya nag-aalaga ng pusa.

Tinapunan siya ni Shaun ng masamang tingin. “Sinabi ko na sayo kanina. Isang bagay na masustansya, malinis, at sariwa.”

“Oh.”

Ang sakit ng ulo. Sa mga araw na ito, ang buhay ng isang pusa ay mas mabuti kaysa sa isang tao. Ang pagkain ba ay sinadya upang mapangalagaan ang kanyang pagbubuntis o paginhawahin ang kanyang tiyan?

“So uuwi ka ba mamayang gabi? Ano ang pakiramdam mo kumain? Ihahanda ko ito para sa iyo.”

“Anumang bagay.”

Pagkasabi nito ay umalis na si Shaun kasama si Chase.

Habang pinapanood silang dalawa na naglalakad palayo, natatawang sabi ni Freya, “I wonder how much money there is in the card? Sa card na ito, malamang na hindi ka ma-strapped.”

“Hindi ako sigurado. Hindi ko gagastusin ang pera dahil kanya iyon.” Umiling si Catherine. “Kailangan kong maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon sa loob ng dalawang araw na ito.”

“Sige. Ipagpatuloy mo yan. Dahil hindi ka na maghahanap ng mauupahan, manonood ako ng sine kasama si Patrick. Dumating lang siya para sunduin ako.”

Pagkasakay ni Freya sa kotse ng boyfriend niya, naglakad na si Catherine papunta sa sasakyan niya.

Nang mamataan niya si Ethan na nakasandal sa pinto ng kotse niya kasama ang matangkad nitong pigura, napuno siya ng lamig.

Sinabi nila na mahal ng isang tao ang isang tao gaya ng pagkamuhi sa kanya. Iyon ang eksaktong naramdaman niya sa puntong iyon.

“Si Rebecca ba ang nagsabi sa iyo na nandito ako?”

Inangat niya ang ulo niya at tinitigan ang nakamamanghang mukha ni Ethan.

Sa sandaling iyon, ang pamilyar na mga mata ni Ethan ay nagpakita ng bakas ng pagkadismaya.

“Cathy, kahit anong galit at selos mo, hindi mo dapat ginawa iyon sa kapatid mo.”

Nagulat si Catherine, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya at sinabing, “Sinabi niya sa iyo ang tungkol dito, hindi ba?”

“Nalaman ko ang tungkol dito kahit hindi niya sinasabi sa akin. May nag-post ng insidente ngayon sa Snapchat,” sagot ni Ethan na may panunumbat sa tono. “Nakuha mo ang isang tao upang punitin ang mahabang damit ng iyong kapatid sa publiko at kaladkarin siya palabas ng restaurant sa isang nakakahiyang paraan. Bukod sa kapatid mo, si Janet at ang matalik mong kaibigan, si Cindy, ay nalagay din sa gulo. Nakakainis talaga yang ugali mo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *