Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 12

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 12

Tumayo si Catherine. Bumalik siya sa bahay para ayusin ang mga gamit niya at umalis.

2:00 am

Ayaw niyang maabala ang tulog ng kaibigan, kaya nagmaneho siya kaagad sa pinakamalapit na five-star hotel.

Sa lobby, kinuha niya ang kanyang credit card at ibinigay sa receptionist. Ibinalik ito sa kanyang mga kamay makalipas ang ilang segundo. “Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na ang card na ito ay hindi magagamit.”

Nagulat siya, natanggap niya ito at binigyan ang tao ng isa pang card.

Gayunpaman, nabigo siyang magbayad kahit na pagkatapos ng ilang pagsubok sa iba pa niyang mga card.

Sa wakas ay napagtanto niya na sinuspinde ng mga Jones ang lahat ng kanyang mga credit card.

Bagama’t kumita siya ng ilang milyong dolyar sa nakalipas na dalawang taon mula sa pagtatrabaho sa ilang mga proyekto, ibinigay niya ang pera kay Sally nang hindi nag-iingat ng anuman para sa kanyang sarili.

Karaniwang ginagamit niya ang mga credit card na ibinigay sa kanya ni Jeffery para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin, ngunit ang mga card na iyon ay kasalukuyang nasuspinde. Ang natitira na lang niya ay isang pay card na mayroon lamang mahigit 10,000 dolyares.

Naiinip ang receptionist. “Kung hindi mo kayang manatili sa aming hotel, mayroong isang guesthouse na humigit-kumulang 300 yarda ang layo pagkatapos kumaliwa sa main entrance.”

Na-offend siya. “Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong mga customer?”

“Nagpapakatotoo lang ako. Hindi ka dapat pumunta sa isang five-star hotel kung hindi mo ito kayang bayaran.”

Galit na galit si Catherine ngayon. Hindi niya inasahan na balang-araw ay sasailalim sa gayong kahihiyan ang kanyang sarili, isang binibini mula sa mayayamang sambahayan ng Jones. “Kayang-kaya ko ito, ako…”

Kinuha niya ang kanyang pay card ngunit nagsimulang mag-alinlangan.

Ang pinakamurang kuwarto sa hotel na ito ay hindi bababa sa 2,000 dolyar bawat gabi. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, talagang hindi niya masabi kung kailan siya makakabalik muli sa sambahayan ng Jones.

Siya ngayon ay walang trabaho at walang tirahan. Paano siya mabubuhay sa hinaharap kung ginugol niya ang lahat ng natitira sa kanya?

“Sige, tigilan mo na ang pagpapanggap. umalis. This is not somewhere you belong,” masungit na sabi ng receptionist.

Nilamon ni Catherine ang kanyang pride at lumabas ng hotel habang hila-hila ang maleta sa likod niya.

Marami sa mga hotel ay walang ekstrang silid sa oras na ito ng gabi. Gumagala siya saglit bago nag-check in sa isang budget hotel na naniningil ng humigit-kumulang 100 dolyar bawat gabi.

Lingid sa kanyang kaalaman, may nagpa-picture sa kanyang pagpasok sa murang hotel at ipinadala sa kanilang high school group chat.

Si Shaun, na dumating sa veterinary hospital, ay personal na sinalubong ng head veterinary surgeon.

Naghihintay siya sa may pintuan habang nakaawang ang mga labi.

Puno ng panghihinayang ang lalaki habang pinag-iisipan ang desisyon niyang pakasalan ang babaeng hindi niya kilala.

Makalipas ang 15 minuto, bumukas ang pinto ng surgical room.

Lumabas si Dr. Lewis. Agad na humakbang si Shaun, namumula ang mukha niya. “Kamusta ang pusa?”

Inayos ni Dr. Lewis ang kanyang salamin bago nagpakita ng ngiti. “Dalawang linggong buntis ang iyong pusa.”

“…”

Nawalan siya ng masabi.

“Congratulations.” Ngumiti si Dr. Lewis. “Para sa bagong karagdagan sa iyong sambahayan.”

Napasinghap ng mariin si Shaun habang pinipigilan ang matinding pagnanasang humagulgol.

Dalawang linggo?

Iyon ay bago sila lumipat sa Melbourne. Maaaring sinamantala ng ilang random na lalaking pusa si Fudge habang sila ay naninirahan pa sa Canberra. Walang alinlangan na parurusahan niya ang salarin kapag nahanap niya ito.

“Um… Mukhang hindi ka nasisiyahan sa balita. Dapat ba nating alisin ang mga ito?”

Si Dr. Lewis, na nakatagpo ng maraming alagang magulang, ay nagkaroon ng malakas na sixth sense. “Kung ganoon ang kaso, maaari tayong magsagawa ng isang spaying operation upang alisin ang mga kuting, ngunit ito ay medyo malupit. Nagpa-X-Ray ako sa pusa kanina at may dala siyang tatlong kuting. Swerte naman…”

Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, kinilig si Dr. Lewis nang maramdaman niya ang isang nakamamatay na titig na tumatagos sa kanya. Agad naman siyang napatigil sa pagsasalita.

Tanong ni Shaun sa malalim na boses, “Nagsusuka ba ang isang buntis na pusa tulad ng ginagawa ng isang ina ng tao?”

“Depende ito sa kondisyon ng bawat pusa,” nakangiting paliwanag ng doktor, “Iisipin ng ilang taong hindi nakakaalam na ang pusa ay may mga problema sa pagtunaw.”

Iyon talaga ang naisip ni Shaun.

Inilipat pa niya ang sisi kay Catherine. Tila naalala niya ang pagtulak sa kanya sa lupa bago siya umalis.

Sa madaling salita, mali niyang inakusahan siya.

Frustrated, minasahe niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Iniisip niya kung ano na ang kalagayan ng babaeng iyon ngayon.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *