Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 1

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 1

Slap!

Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Catherine Jones.

“Talagang binigo mo ako. Mahigit 20 taon nang mahirap ang kapatid mo sa labas, at dito mo pinaplanong agawin ang lalaki sa kanya. Napaka walanghiya mo!”

Tinakpan ni Catherine ang parte ng mukha na masakit, hindi makapaniwalang tumingin si Catherine sa ina. “Ma, boyfriend ko si Ethan. Paano kayo naging hindi makatwiran?”

Kakauwi lang ni Catherine pagkatapos ng isang business trip, nakita lang ang kanyang matagal nang nawawalang nakatatandang kapatid na babae, si Rebecca Jones, na nakaupo kasama ang kanyang kasintahang si Ethan Lowe, sa sopa. Ang kanyang kapatid na babae, na bumalik kamakailan, ay nakahawak sa braso ni Ethan at tila malapit sa kanya.

Nakaupo sa kabilang side ng sopa ang mga magulang nina Rebecca at Ethan na masayang nagkukuwentuhan sa isa’t isa.

Sa katunayan, si Ethan ang childhood sweetheart ni Catherine!

Hindi niya maiwasang lumapit kay Rebecca para tanungin siya. Gayunpaman, sa wakas ay sinampal siya ng kanyang ina sa mukha doon at pagkatapos!

“Ma, pakiusap, tigilan mo na ang pananakit kay Cathy.” Nang may pag-aalalang tingin, sinabi ni Rebecca, “Kasalanan ko ito. Dapat hindi na ako bumalik…”

Mabilis na hinawakan ni Ethan ang balikat niya. “Hindi, Rebecca. Kasalanan ko to. I’ve always treated Catherine as my sister, kaya siguro hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ko para sa kanya.”

Parang may sumabog sa ulo ni Catherine. Grabe ang sakit na halos hindi na siya makahinga.

Kapatid na babae?

Bakit niya palihim na mangangako ng future together kung kapatid lang niya ang trato nito sa kanya?

Bakit lagi niya itong niyayakap ng mahigpit kung kapatid lang nito ang trato sa kanya?

“Tumahimik ka!” She found those words unbearable and they were filling her with disgust.

“Ikaw ang dapat tumikom ng bibig mo. Ganito ba ang dapat mong kausapin sa kapatid mo?” Mrs Jones sinabi sa kanya off sulkily. “Hindi mo ba kayang tiisin si Rebecca, kung 20 taong paghihirap ang pinagdaanan niya?”

Dahil sa gulat ay bahagyang napayuko si Catherine.

Kailangang magkaroon ng ilang limitasyon sa pagpaparaya. Bakit kailangan niyang isuko ang pagmamahal niya? Hindi rin siya santo.

Sa puntong iyon, tumayo si Mr. Jones at sinabihan siya ng malungkot din. “Tapos ka na ba? Wala rin sayo si Ethan. Kailangan pa naming pag-usapan ang engagement party ni Rebecca ngayon. Magwala. Nakakainis ka dito.”

Nanginginig si Catherine at sinulyapan si Ethan na walang pakialam sa kanya. Napasulyap siya kay Rebecca na nakakapit sa kanya.

Bigla na lang siyang nakaramdam ng panlilibak.

Ang mga taong ito ang pinakamahalaga sa kanya, ngunit bawat isa sa kanila ay pumanig kay Rebecca sa sandaling iyon.

Nakita ang mga luhang umaagos sa kanyang mukha.

Matapos punasan ang luha, tumalikod si Catherine at umalis bitbit ang kanyang maleta nang hindi lumilingon.

Binilisan niya ang paglalakbay nang makapasok siya sa Maserati.

Hindi alam kung saan pupunta, huminto siya at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Freya Lynch.

“Halika at uminom o dalawa.”

Paos ang boses niya sa gitna ng mga hikbi niya. Agad namang pumayag si Freya. “Oo naman. Pupunta na ako saglit.”

Sa oras na sumugod si Freya sa S1897 pub, nakaubos na si Catherine ng isang buong bote ng red wine mag-isa.

“Dumating ka sa tamang oras. Sabay tayong uminom. Marami akong inorder. Bawal kang umuwi hangga’t hindi mo natatapos ang inumin.”

Inihagis ni Catherine kay Freya ang isang bote ng beer.

“Anong mali?” Napakabihirang makita ni Freya si Catherina na ganoon ang ugali. Labis siyang nakiramay kay Catherine. “Nasaan si Ethan? Hindi ka ba niya pinapansin?”

Sa pagbanggit ng pangalan ni Ethan, naramdaman ni Catherine na parang kiskis ng kutsilyo ang puso niya.

“Iniwan niya ako, at ikakasundo niya si Rebecca.”

Nakanganga si Freya. “Anong klaseng campy plot ito?”

Sa madaling sabi ni Catherine sa kanya ang nangyari noong gabing iyon.

Nakaramdam ng hindi makapaniwala si Freya. Sina Ethan at Catherine ay mga childhood sweetheart na nagtatag ng isang romantikong relasyon mula noong high school.

Sa buong mga taon, gayunpaman, si Catherine ay nag-aral sa ibang bansa habang si Ethan ay abala sa trabaho. Ipinaliwanag nito kung bakit kailangan pa nilang magpakasal.

Parehong walang ilusyon ang kanilang mga magulang tungkol dito. Ibinigay din nila ang kanilang blessings sa mag-asawa.

Alam ng lahat sa entertainment industry na ikakasal ang mag-asawa sooner or later.

Ngayon, napag-alaman na si Ethan ay nakasama ni Rebecca, na pagkatapos ay gagawing katatawanan si Catherine.

“Ito ay walang katotohanan. Ikaw at si Rebecca ay dapat na pantay na mahalaga sa iyong mga magulang. Wala na ba sa isip ang tatay at nanay mo?”

Hinawakan ni Catherine ang bote ng alak. “Nararamdaman siguro nila na sobra ang paghihirap ni Rebecca doon. Ngayong nakabalik na siya, gusto lang nilang ibigay sa kanya ang best.”

Si Freya ay nasa estado ng hindi makapaniwala. “Pero anak ka rin nila!”

Pilit na ngumiti si Catherine.

“Hah. Ngayong nakabalik na si Rebecca, si Rebecca lang ang inaalala nila.

“Since young, sila na ang gustong pakasalan ako kay Ethan. Ngayong sineseryoso ko na ang usapin, tinatawag nila akong immature.

“At saka, nangako si Ethan na makakasama ako habang buhay, pero nagbago na ang isip niya nang ganoon na lang. Naiinis ako sa kanya…”

Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, nagsimulang mabulunan si Catherine. Hawak ang bote, uminom siya ng ilang lagok ng alak at nalasahan din ang kanyang mga luha sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang pagkahilo.

“Huwag kang masyadong uminom. Mahina ang tiyan mo. Hindi ka komportable kung uminom ka ng sobra.”

Hinablot ni Freya ang bote ni Catherine para ilihis ang atensyon dito. Pagkatapos noon, nilibot niya ang tingin sa paligid ng pub.

Hindi niya inaasahan na makakita ng pamilyar na pigura.

“Hoy, tingnan mo diyan!”

Tinulak ni Freya si Catherine at tinuro ang lalaking nakaupo sa isang sulok.

Sa kabila ng malamlam na liwanag sa sulok na iyon, bahagyang naaninag ang lalaki. Nakasuot siya ng suit na hindi angkop sa okasyon.

Nakapikit ang lalaki at nakasandal sa sopa, naglalabas ng aura ng kinang. Kapag ang umiikot na spotlight ay lumiwanag sa kanya paminsan-minsan, siya ay mukhang kaakit-akit na ang kanyang mukha ay tulad ng perpektong side profile na madalas makita sa mga komiks.

Matapos ang isang sulyap ay umiwas ng tingin si Catherine sa kanya. “Gaano man siya kaakit-akit, wala ako sa mood na mag-enjoy sa anumang bagay na kaaya-aya sa mata ngayon.”

“Sinusubukan kong sabihin sa iyo na ang lalaki ay tiyuhin ni Ethan.”

Sandaling natigilan si Catherine. “Sigurado ka ba?”

Nauna nang nabanggit ni Ethan na mayroon siyang misteryosong tiyuhin. Gayunpaman, ang kanyang tiyuhin ay namamahala ng isang kumpanya sa ibang bansa, kaya’t hindi niya ito nakita.

Ilang araw na ang nakalipas, nabalitaan niyang bumalik ang kanyang tiyuhin.

“Oo, sigurado ako. Sinabi sa akin ng aking kapatid noong dumalo kami sa isang cocktail party noong isang araw. Balita ko hindi pa siya masyadong matanda at matalino siya sa pakulo. Maging si Zachary ay nasa kanyang awa.”

Si Zachary Lowe ang ama ni Ethan.

Naningkit ang mga mata ni Catherine. May ideya siyang pumasok sa isip niya sa sandaling iyon.

“Well… Ano sa tingin mo ang mangyayari kung pakakasalan ko ang tiyuhin niya?”

“Pff…” Sa gulat, iniluwa ni Freya ang alak sa kanyang bibig. “Sabihin mo ulit yan.”

Tinitigan ng mabuti ni Catherine ang matangkad at guwapong pigura. “Dahil hindi ako maaaring maging manugang ng pamilya Lowe, ako ang magiging tiyahin ni Ethan upang punan ang walanghiyang mag-asawa ng pagkasuklam!”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *