Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97

Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith, pero natatakot ako na hindi ko pa siya gaanong kilala. Umaasa ako na maaari mong sabihin sa akin ang kaunti tungkol sa mga interes at libangan ni Mr. Griffith, Miss Sare.” Isang magalang na ngiti ang isinagot ni Elise.

“Nagbibiro ka siguro, Miss Lily. Ako ay walang iba kundi isang subordinate—sa palagay ko ay wala akong kalayaan na pag-usapan ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga bagay ng aking amo. Kung wala ka nang ibang utos, lalabas na ako, Miss Lily. Papasok na ako kapag tapos ka na.” Saktong aalis na si Elise, tinawag ulit siya ni Lily.

“Mukhang ayaw mong sabihin sa akin ang tungkol kay Mr. Griffith, Miss Sare. Anuman, sa palagay ko ay isang kahihiyan kung mag-walk out ka nang hindi nakikinig sa iba pang gusto kong sabihin.” “Ano pa ang gusto mong sabihin, Miss Lily?” Sinubukan ni Elise na manatiling matiyaga hangga’t maaari habang si Lily ay tahimik na ini-scan siya mula ulo hanggang paa bago nagsalita.

“Bigyan mo ako ng halaga! As long as it is something within my capabilities, I’ll give you whatever you want. Maaari akong sumang-ayon na ilihim ito—hindi malalaman ng iyong amo ang tungkol dito.” Walang kahit kaunting pagbabago sa ekspresyon ni Elise habang nagsasalita. “Bukod sa trabaho natin, wala na sigurong masasabi sa ating dalawa, Miss Lily.

I’m sorry, pero sa tingin ko kailangan ko nang umalis ngayon.” Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang-isip pa si Elise—tumaliko siya at naglakad palabas ng silid. Naiwang mag-isa si Lily sa tubig, puno ng galit ang ekspresyon nito habang tinititigan ang papalayong pigura ni Elise. Isang buntong-hininga ang pinakawalan ni Elise pagkatapos niyang makalayo sa mga hot spring. Phew. Sa wakas ay napaalis ko na rin si Lily. Siya ay isang medyo kakaibang babae, bagaman. Maaaring isipin ng ibang mga babae na nakakahiyang magsalita tungkol sa mga bagay na iyon, ngunit si Lily ay tila hindi nag-aatubili na gawin ito.

Matapos makalayo sa mga hot spring, naglakad si Elise sa isang hardin sa tapat ng lugar at umupo sa isa sa mga swing doon. Habang nakaupo sa swing, hindi napansin ni Elise ang nakaambang banta na gumagapang sa kanyang likuran. Kaswal niyang itinago ang kanyang sarili pabalik-balik sa swing isang sandali, ngunit sa susunod na sandali, isang madulas at berdeng bagay ang dumulas sa kanya.

“Ahh…!” Napasigaw si Elise sa sobrang takot. Nawalan ng kulay ang mukha niya nang makita kung ano ang nilalang. “A… s-snake…” Kung pipiliin ni Elise ang isang bagay na pinakakinatatakutan niya sa mundo, ang pipiliin niya ay palaging pareho. Takot siya sa mga ahas, at may buhay, humihingang ahas na sampung talampakan lang ang layo mula sa kanya sa sandaling iyon.

Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Ang una niyang instinct ay tumakas mula sa banta, ngunit ang kanyang mga binti ay parang na-drill sa lupa. “Huwag kang lalapit… Huwag kang pumunta rito… Iligtas mo ako!” Walang pakialam si Elise sa hitsura niya noon habang sumisigaw siya ng buong lakas.

Napaatras siya ng ilang hakbang nang itaas ng ahas ang ulo nito. Mabilis na tumalikod si Elise para tumakbo palayo, ngunit bumigay ang kanyang mga paa, at bumagsak siya sa lupa nang may malakas na hampas. “Tulungan niyo ako! Sagipin mo ako!” Patuloy siya sa pagsigaw at pagsigaw habang pinagmamasdan ang ahas na dumulas palapit sa kanya.

Sa kritikal na puntong iyon, direktang tumama ang isang bato sa gitnang bahagi ng ahas, kung saan matatagpuan ang puso nito. Ang ahas ay pumulupot bilang isang bola habang ito ay kumikibot at nanginginig sa sakit. “Ayos ka lang ba?” Lumapit si Alexander kay Elise, puno ng pag-aalala ang boses nito. Bago pa malaman ni Elise kung ano ang kanyang ginagawa, yumakap siya sa kanyang mga bisig at kumapit sa kanyang leeg.

Nanginginig ang buong katawan niya ng hindi mapigilan. Nakita ni Jack ang insidente mula sa malayo, at dali-dali niyang nakuha ang mga security worker para hulihin ang ahas. “Paumanhin, Mr. Griffith. Siguradong nabigla talaga kayo.” Ang isa sa mga security guard ay nagpahayag ng kanyang paghingi ng tawad sa isang nakakatakot na tono. Hindi sumagot si Alexander sa guwardiya at nagpatuloy lang sa paghagod sa likod ni Elise ng marahan. “Mabuti naman ngayon, Miss Sare. May nagtanggal ng ahas.”

Gayunpaman, tila hindi gumaan ang pakiramdam ni Elise. Patuloy siyang kumapit ng mahigpit kay Alexander. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang iniisip niyang itulak siya palayo sa kanya, ngunit hindi niya magawa sa huli. Samantala, sinenyasan ni Jack na umalis ang mga security guard bago siya lumingon at tumingin kay Alexander.

“Pupunta ako diyan, Alexander.” Tumalikod si Jack at lumakad, naiwan sina Elise at Alexander na mag-isa sa pavilion sa hardin. Pagkaraan ng ilang taon, sa wakas ay inilabas ni Elise ang kanyang ulo upang tingnan kung naroon pa rin ang ahas. Tuluyan nang nawala ang hindi mapakali sa kanyang dibdib nang masiguro niyang walang mga ahas na malapit sa kanya. “Sige.

Ligtas ka na ngayon,” wika ni Alexander. Nilipat ni Elise ang tingin sa itaas para salubungin ang mga mata nito, at doon niya lang napagtanto kung gaano kalapit ang katawan nila sa isa’t isa. Mabilis siyang umatras palayo sa kanya habang umaakyat ang dugo sa kanyang pisngi. “Paumanhin, Ginoong Griffith. Nakakahiya iyon.”

Inalis ni Alexander ang mga kamay niya. “Hindi ko inaasahan na matatakot ka sa ahas, Miss Sare. Ang ahas na nakita mo kanina ay isang regular na garter snake, at hindi ito lason.” Hindi man lang gustong magsalita ni Elise tungkol sa ahas. “Buweno, kung wala ka nang kailangan pang gawin ko, babalik ako ngayon sa hot spring.”

Tumango si Alexander. “Ipagpatuloy mo. Pakiusap, alagaan mong mabuti si Miss Lily.” Pauwi na si Elise nang maalala niya ang medyo hindi kasiya-siyang pag-uusap nila ni Lily kanina. Sa huli, nagpasya si Elise na huminto sa bar sa bukana ng mga hot spring. Umorder siya ng maiinom para sa sarili niya. Maya-maya, lumabas si Lily sa hot spring kasama si Alexander. Nakangiti si Lily na tila ba umabot sa buong mukha niya—walang bahid ng galit sa pag-uusap nila ni Elise kanina.

“Napakaganda ng hot spring, Mr. Griffith. Nag-enjoy talaga ako. Si Miss Sare, lalo na, ay talagang nag-isip. Mayroon kang talagang mahusay na katulong—ipinapaliwanag nito kung paano mo nagawang dominahin ang mga merkado sa loob ng maraming taon, Mr. Griffith.” Si Alexander naman ay hindi ngumiti habang tinugon ang babae.

“Masyado kang mabait, Miss Lily. Sinabi ko sa aking katulong na maghanda ng ilan sa mga pinakasikat na lutuin ni Athesea para sa hapunan ngayong gabi. Maaari na tayong pumunta sa ating pagkain ngayon.” “Oo naman. Thank you so much, Mr. Griffith,” nakangiting sagot ni Lily. Lumakad siya ng ilang hakbang, naiwan si Alexander sa likuran niya.

Sinamantala ni Elise ang pagkakataong ito para lapitan siya. “Hindi ako sasama sa inyo ngayong gabi, Mr. Griffith. May iba pa akong dapat asikasuhin, kaya uuwi na ako kaagad.” “Sige. Pwede ka na munang umalis,” wika ni Alexander sabay sulyap sa kanya. Hindi na niya ito tinanong pa. Pagkasakay ni Elise sa kotse na pauwi sa siyudad, tila hindi niya napigilang isipin ang mga senaryo na magkasama sina Alexander at Lily.

Dahil interesado si Lily kay Alexander, I wonder if they’ll… She smacked herself on the head when she realized what she was thinking about. “Anong kalokohan ang iniisip mo, Elise?” bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang alisin sa sarili ang lahat ng ligaw na kaisipang tumatakbo sa kanyang isipan.

Pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang makeup at magpalit ng sarili, bumalik siya sa Griffith Residence. Nakahiga siya sa malaking kama at itinuon ang mga mata sa kisame sa itaas niya. Ang mga imahe at eksena ng kanyang paglukso sa mga bisig ni Alexander ay lumitaw sa kanyang isipan, at naamoy niya pa rin ang kanyang sariwang, mint na pabango sa dulo ng kanyang ilong. Hindi niya maiwasang maniwala sa kanya sa sandaling iyon. Gumulong-gulong si Elise, ngunit tila hindi niya maalis ang mga imahe ni Alexander na nakayakap sa kanya kahit anong pilit niyang gawin iyon.

Ano bang nangyayari sayo, Elise? Bakit hindi mo maiwasang isipin si Alexander? … Kinabukasan, kinaladkad ni Elise ang sarili mula sa kama, ang kanyang eyebags ay halos umabot hanggang baba. Mabilis niyang tinakpan ng foundation ang eyebags niya nang makita ang haggard niyang repleksyon sa salamin.

Sa sandaling lumabas siya ng silid at bumaba, naabutan niya si Alexander na nakaupo sa sopa sa bulwagan. Naka-cross legs siya, at parang kaswal na nagbabasa ng ilang dokumento. Ito ay isang simpleng galaw lamang ng pag-flip ng mga pahina, ngunit tila ginawa niya ito sa isang mas matikas na paraan.

“Nandito ka na,” ungol ni Alexander habang ibinababa ang mga dokumentong binabasa niya. “Mahuhuli tayo kapag hindi tayo nakarating sa loob ng labinlimang minuto. Let’s leave now,” aniya pagkatapos tingnan ang kanyang relo. Hinawi niya ang mahahabang paa at tinungo ang pinto, ngunit hindi siya sinundan ni Elise. Bahagya siyang kumunot ang noo nang huminto ang mga yabag niya. “Ano ito? Bakit hindi ka sumama?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Coolest Girl in Town Chapter 94

Coolest Girl in Town Chapter 94 Namula ang pisngi ni Elise. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit natuloy siya sa sinabi ni Alexander dahil hindi na niya alam…

Leave a Reply

Your email address will not be published.