Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96

“Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang pulso para tingnan ang oras. “Tara na muna tayo.” Naglakad sila papunta sa restaurant, kasama si Elise sa likod ni Alexander. Biglang huminto ang mga yabag niya. “Oh. Mangyaring pumunta sa aking kotse at dalhin ang red wine. Ito ang gusto ni Lily—naiwan ko sa passenger’s seat ko.” Inabot niya ang susi ng kotse niya kay Elise habang nagsasalita.

Kinuha niya ang susi at tumungo sa parking lot. Pagkatapos mangolekta ng red wine, bumalik siya sa restaurant. Noon, bumaba na si Lily at kausap si Alexander. Mukhang nag-eenjoy sila sa usapan nila, isip ni Elise habang pinagmamasdan sila sa malayo. “Ginoo. Griffith, Miss Lily.

Eto na yung red wine na hiningi mo.” Napatingin si Lily sa red wine. “Gaano ka bukas-palad, Mr. Griffith,” sambit niya sa matatas na Pranses. Medyo naguguluhan si Elise. Nagsasalita ba ng French si Lily? Napangiti si Alexander bago sumagot ng French. Siya ay may tunog na matatas sa wikang gaya niya.

“Kung gusto mo, Miss Lily.” Samantala, tumabi naman si Elise hanggang sa lumingon sa kanya si Alexander. “Umupo ka,” alok niya. Mabilis niya itong tinanggihan. “Ayos lang, Mr. Griffith! Tatayo ako rito, at maaari mong ipaalam sa akin kung may kailangan ka.” Binaril ni Alexander si Elise ng medyo naguguluhang titig.

Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Lily habang inaalala kung paano niya sinadya na pag-usapan ang ilang bagay na may kinalaman sa trabaho sa kanya. “Miss Lily, I really appreciate you traveling over to Athesea just to improve the work that we are doing together.

Naniniwala ako na ang ating partnership ay magiging mabunga.” Bago pa makapagpatuloy si Alexander, pinutol na siya ni Lily. “Hindi ko na kailangang maglakbay dito, Mr. Griffith. Gayunpaman…” Binigyan niya ito ng isang misteryosong titig na tila mapang-akit. “May isang bagay tungkol sa paglalakbay na ito sa Athesea na nagpaakit sa akin lalo na dito. Naniniwala ako na maaari nating pag-usapan ang ating trabaho sa ibang pagkakataon—mas gugustuhin kong magkaroon muna ako ng oras upang mag-adjust sa mga pagkakaiba ng oras.

Dahil ikaw ang host, bakit hindi mo ayusin na gawin natin ang ilang relaxing activities?” Sagot ni Alexander sa seryosong tono. “Mayroon bang partikular na bagay na gusto mong gawin, Miss Lily?” Siya beamed sa kanya. “Narinig ko ang tungkol sa lugar na ito na tinatawag na Glenwood Hills sa Athesea, at ang mga hot spring doon ay medyo disente.

Bakit hindi tayo bumisita sa mga hot spring bukas?” Halos mabulunan si Elise na kanina pa nakatayo sa gilid nang marinig ang sinabi ni Lily. Itong babaeng ito ay parang wala dito para magsalita tungkol sa trabaho. Mukhang nandito lang siya para akitin si Alexander. “Kukunin ko ang aking katulong upang ayusin ang isang paglalakbay sa mga hot spring kung iyon ang gusto mo, Miss Lily,” sabi ni Alexander. Isang matinis na hagikgik ang pinakawalan ni Lily. “Perpekto. Mag-relax tayo sa hot spring bukas, Mr. Griffith!

Maaari rin nating isama si Miss Sare! Makakatulong siya na magbigay sa amin ng ilang mungkahi kung sakaling pag-usapan namin ang tungkol sa trabaho.” Si Elise, na nabigla sa biglang pag-aalala ni Lily, ay walang magawang tumitig kay Alexander. Walang emosyon ang mukha niya, at tila hindi masabi ni Elise ang tumatakbo sa isip niya.

Well, I’m sure walang kahit isang lalaki sa Earth ang makakatanggi sa isang napakarilag, fair-skinned blonde gaya ni Lily, naisip ni Elise habang ibinalik niya ang atensyon kay Lily. Si Alexander ay isang regular na tao pagkatapos ng lahat; normal lang na ma-attract siya kay Lily. Sa hindi malamang dahilan, nabuo ang hindi mapakali na sensasyon sa dibdib ni Elise. Sa buong magdamag, may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata sa tuwing tinititigan niya si Lily. Sa kabila nito, hindi napansin ni Elise ang pagbabagong naganap sa loob niya.

Kinaumagahan, maagang dumating si Elise sa hotel para hintayin si Lily. Si Lily ay isang maagang babae, at bumaba siya kasama ang kanyang katulong sa oras na napagkasunduan nilang magkita. “Ikinalulungkot ko kung pinaghintay kita, Miss Sare.” Napangiti si Elise. “Ayos lang. Kararating ko lang din.” Sumakay si Lily sa kotse kasama si Elise, at naglakbay sila para salubungin si Alexander.

Gayunpaman, nang makarating sila doon, napagtanto nilang hindi lang si Alexander ang nasa sasakyan—naroon din sina Danny at Jack. Si Elise ay nakaramdam ng kakaiba sa sarili nang makilala ang iba pang dalawang lalaki, at siya ay likas na umiwas sa kanila. Si Jack ay medyo sumpungin nitong mga nakaraang araw, kaya’t ipinagpaliban niya ang iba pa niyang mga trabaho para lang makalayo siya para sa maikling pahinga para makapagpahinga.

Balak sana niyang sumama sa isang maikling biyahe kasama si Danny, ngunit kinaladkad ni Alexander ang dalawa para pumunta sa hot spring kasama niya sa pinakahuling minuto. Naiisip pa rin ni Danny si Elise paminsan-minsan. Naisip niyang yayain siya, ngunit naisip din niya kung paano maaaring maging mahirap para sa isang batang babae na bisitahin ang mga hot spring kasama niya.

Parehong hindi alam nina Danny at Jack na ang paglalakbay ni Alexander sa hot spring ay may kaugnayan sa kanyang pakikipagsosyo sa negosyo, kaya ang magkapatid ay nagpalitan ng tingin nang malaman nila ang tungkol sa katotohanan. Sayang ang oras namin, naisip nilang dalawa. “Sino ang dalawang lalaking iyon? Kilala mo ba sila Miss Sare?”

Sumandal si Lily at bumulong sa tenga ni Elise. Napasulyap si Elise kina Jack at Danny habang sinasagot nito ang tanong ni Lily. “Sila ay sina Jack at Danny, parehong mula sa Griffith Family.” Nakataas ang kilay ni Lily habang nakangisi. “Sila ba ang mga kapatid ni Mr. Griffith?” “Oo,” magalang na sagot ni Elise. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Lily nang makaupo siya.

“Hindi ko inaasahan na ganoon kataas ang pamantayan ng mga kapatid niya.” Walang ideya si Elise kung ano ang ibig sabihin ni Lily, at hindi rin niya masyadong inisip ang mga sinabi ng babae. Ang kanilang biyahe ay patungo sa Glenwood Hills, na matatagpuan sa hilaga halos isang oras ang layo mula sa lungsod.

Nang makarating sila sa Glenwood Hills, lumabas si Elise at binigyan si Lily ng maikling pagpapakilala sa lugar. Naglakad si Alexander kasama sina Danny at Jack sa likod niya. “Anong ginagawa niya dito?” Si Danny ang unang nakapansin kay Elise, at ito ay naging isang kasiya-siyang sorpresa sa kanya. “Sino ang sinasabi mo?” tanong ni Jack. Tinuro ni Danny si Elise. “Siya! Elise!” “Dapat bulag ka!” sambit ni Jack pagkatapos tumingin sa direksyon kung saan itinuro ni Danny.

“Hindi si Elise iyan.” Nang matapos magsalita si Jack, lumingon si Elise para ipakita ang isang mukha na talagang kakaiba kay Danny. “Akala ko si Elise nung nakita ko siya sa likod. Parang magkahawig lang ang laki,” komento ni Danny matapos iproseso ang kanyang inisyal na pagkabigla. Humalakhak si Jack. “Magsalita ka na parang napossess ka. Bakit mahal na mahal mo si Elise?” Bumakas ang kahihiyan sa mukha ni Danny nang binigyan niya ng mahinang sampal si Jack.

“Kalokohan yan Jack. Naisip ko lang na magkamukha sila.” Tumawa si Jack nang hindi inilantad ang kanyang kapatid, at sinundan nilang dalawa si Alexander patungo sa mga hot spring. Pagkatapos ay nag-book sila ng dalawang magkahiwalay na hot spring dahil medyo marami ang mga ito. Si Elise ay sumama kay Lily, habang si Alexander ay sumama kay Danny at Jack.

Nang makarating na sila, hinubad ni Lily ang kanyang mga damit para ipakita ang kanyang nakamamanghang pigura. Ibinaba niya ang sarili sa tubig bago siya tumingin kay Elise. “Hindi ka ba papasok, Miss Sare?” Umiling si Elise. Siya ay nag-aalala na ang kanyang makeup ay kumupas kapag siya ay lumusong sa tubig. “Hindi, Miss Lily. Mauna ka na.”

Hindi na nagpumilit pa si Lily at nag-enjoy na lang siya sa mga hot spring. “Miss Sare,” sambit ni Lily pagkatapos ng mahabang sandaling katahimikan. “Pwede ba kitang makausap tungkol kay Mr. Griffith?” Masasabi ni Elise na labis na interesado si Lily kay Alexander. “Ano ang gusto mong malaman, Miss Lily?” tanong ni Elise.

Ang malaki at kumikislap na mga mata ni Lily ay dumapo kay Elise matapos marinig ang kanyang mga sinabi. “Well, base sa narinig ko bago pumunta dito, naiintindihan ko na kasalukuyang single si Mr. Griffith.” “Mukhang talagang nagmamalasakit ka kay Mr. Griffith, Miss Lily,” komento ni Elise.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Coolest Girl in Town Chapter 94

Coolest Girl in Town Chapter 94 Namula ang pisngi ni Elise. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit natuloy siya sa sinabi ni Alexander dahil hindi na niya alam…

Leave a Reply

Your email address will not be published.