Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95

Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom sa ibang araw.” Nilinaw ni Alexander ang kanyang sarili, at mabilis na naunawaan ni Theodore ang mensahe—hindi man lang interesado si Alexander kay Tiffany! Si Theodore ay hindi isang maliit na tao, at hindi niya sinubukang pilitin si Alexander sa anumang bagay dahil nakakuha siya ng malinaw na sagot.

“Huwag kang mag-alala, Mr. Griffith. Sigurado akong magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon na magkita muli sa hinaharap.” Tinadyakan ni Tiffany ang paa niya, nakaramdam ng inis. “Bakit hindi ka gumugol ng kaunting oras sa akin, Alexander?” Pero inilayo lang ni Alexander ang sarili sa kanya. “Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat hawakan, Miss Smith. Ipagpaumanhin ko ang sarili ko ngayon.”

Lumabas ng kwarto si Alexander at naiwan ang magkapatid. Nagpalitan sila ng tingin sa isa’t isa bago nagsalita si Theodore. “Napagtanto mo ba kung paano lumipat ang tingin ni Alexander nang pumasok si Miss Sinclair sa silid? Hindi man lang siya inalis ang tingin sa kanya.” Hindi pumayag si Tiffany sa kapatid niya.

“Nagkakamali ka, Theodore! Nakakainis yung babaeng yun. Paanong nahuhulog si Alexander sa isang babaeng katulad niya? Sinasaktan mo si Alexander sa pagsasabi niyan.” Nang marinig ang kanyang kapatid na babae, si Theodore ay hindi na gumawa ng anumang karagdagang komento. Mula sa pananaw ng isang lalaki, sa tingin ko ay napakalinaw na may kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Alexander kay Elise.

Pero baka mainis si Tiffany sa akin kung may sasabihin ako, kaya itikom ko na lang ang bibig ko. “Well, mukhang hindi masyado interesado sayo si Alexander. Baka makakahanap ka ng bagong target?” Maamong tanong ni Theodore. “Hindi. I think Alexander’s the perfect fit for me,” sagot ni Tiffany sa matigas na tono. “Kailangan ko siyang kasama.

I don’t care how you do it, Theodore, but you need to make sure that we date each other in the end.” She’s really fallen head over heels for a man this time, naisip ni Theodore. Ang pinaka magagawa ko bilang kapatid niya ay subukang pagsamahin silang dalawa. … Matapos matagumpay na maibalik ni Samantha si Elise sa kanilang karaoke room, nawalan ng interes si Elise sa pagkanta.

Ang nasa isip lang ni Elise noon ay ang hitsura nina Alexander at Tiffany habang magkasama sila kanina—ang parehong eksena ang paulit-ulit na nagre-replay sa isip ni Elise at ayaw siyang iwan. Halos hatinggabi na nang matapos silang apat na kumanta ng kanilang mga kanta. “Kamusta ang uwi ninyo ni Elise, Mikayla?”

Tanong ni Samantha sabay labas nilang lahat sa karaoke center. Napatingin si Mikayla sa phone niya. “Medyo sinusundo na ako ng driver ko. Mauna na kayo.” “Ano ang tungkol sa iyo, Elise?” tanong ni Samantha. Magsasalita pa lang sana si Elise nang biglang bumusina ang sasakyan nila. Lumingon si Elise at nakitang huminto sa gilid ng kalsada ang sasakyan ni Alexander. “Nandito na ang sakay ko, kaya aalis na ako,” sabi niya habang kumakaway sa tatlo pa.

Binilisan ng kanyang sinasakyan ang kanyang tatlong kaibigan pagkatapos niyang sumakay sa kotse. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita pagkatapos na sumakay si Elise sa kotse, at medyo naging awkward sa pagitan nila nang ilang sandali. Kinagat ni Elise ang ibabang labi bago niya napagpasyahan na basagin ang katahimikan. “Hinihintay mo ba ako?” Sagot ni Alexander sa tanong niya habang diretsong nakatingin at pinaandar ang sasakyan. “Hindi. Tinapos ko ang halos parehong oras tulad ng ginawa mo.”

Malinaw na nagsisinungaling siya—ayaw lang niyang malaman ni Elise ang totoo. “Mukhang medyo malapit ka kay Miss Smith. Magkakilala ba kayo bago ito?” tanong niya. Nagtaas ng kilay si Alexander at ninakawan si Elise sa rearview mirror. Para sa ilang kadahilanan, nadama ni Elise ang pangangailangan na bigyang-katwiran ang kanyang tanong.

“Huwag mong intindihin ang intensyon ko. Random lang tanong ko. Hindi mo ako kailangang sagutin kung ayaw mo.” Ibinalik ni Alexander ang atensyon sa kalsada. “Siya ang aking junior sa unibersidad, kaya kilala ko siya mula noon.” “Oh…” ungol ni Elise at tumahimik nang makuha niya ang sagot niya.

Hindi niya namalayan ang bakas ng selos sa kanya habang itinatanong nito sa kanya. “Salamat sa gabing ito. Hindi sana pumayag si Theodore na pumirma sa kontrata kung hindi dahil sa iyo. Nagulat ako—maaari kang maging matalino sa mga kritikal na sitwasyon, ha?” Hindi naman madamot si Alexander sa kanyang mga papuri, at ang kanyang mga sinabi ay nagpamula kay Elise.

“Sinunod ko lang ang sinabi mo. Hindi ko inaasahan na tutulong talaga ako sa pagpirma ng kontrata sa pakikipagsosyo,” ungol ni Elise. Sa lahat ng panahon, naunawaan ni Alexander kung bakit naglalaan si Theodore ng kanyang oras upang pumirma sa kontrata. Ayaw ilantad ni Alexander ang kanyang intensyon, kaya ang presensya ni Elise ay naging mas madali para sa kanya.

Pinikit ni Alexander ang kanyang mga mata. “One way or another, hindi ko magagawa ito kung wala ka. may utang ako sayo. Maaari mo lang ipaalam sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap.” “Sige,” nakangiting sagot ni Elise. Bumilis ang sasakyan sa kahabaan ng highway, at sumilip si Elise sa bintana habang ang night view ng lungsod ay lumampas sa kanila. Parang nabuhayan ang loob niya pagkatapos noon.

Pagdating niya sa bahay, tinanggal ni Elise ang makeup niya at naligo. Paglabas niya ng banyo ay basa pa rin ang buhok niya. Nagpapatuyo siya ng buhok gamit ang tuwalya nang marinig niya ang tunog ng notification mula sa kanyang laptop. Lumapit siya, at umilaw ang screen ng laptop niya.

Binasa niya ang email na ipinadala mula kay Alexander. ‘Miss Sare, darating ang mga kinatawan ni Aris sa Athesea bukas. Ipapadala ko ang aking katulong upang sumama sa iyo, at kailangan kong batiin mo sila sa paliparan.’ Agad na umupo ng maayos si Elise. Natigil ang pag-click ng kanyang keyboard pagkatapos niyang sumagot ng ‘okay’.

Matapos matuyo ang kanyang buhok, bumalik si Elise sa kanyang silid at natulog. Maaga siyang nagising kinaumagahan at nagbihis ng nakasanayan at sira-sirang damit na madalas niyang suotin. Ang kanyang kasuotan ay hindi maganda gaya ng dati, at binati lang niya si Jonah bago lumabas ng bahay.

Pagkatapos pumara ng taksi, huminto muna siya sa isang pampublikong banyo. Pumasok si Elise at nagpalit ng buong damit bago tumungo sa airport. “Nariyan ka na, Miss Sare!” Nagmamadaling lumapit si Cameron upang batiin si Elise nang dumating siya. “Gaano katagal bago dumating ang mga kinatawan?” tanong ni Elise. Sinulyapan ni Cameron ang oras.

“Mga 30 minuto.” “Tara na, pumasok na tayo. Hindi natin sila dapat paghintayin,” udyok ni Elise. Pareho silang nakatayo sa may gate sa airport, ngunit halos dalawang oras ang lumipas bago tuluyang lumapag ang eroplano ng kabilang partido sa airport. Itinaas ni Cameron ang isang piraso ng karton at iwinagayway ito. Hindi nagtagal, isang maputlang balat, kulay asul ang mata na blonde ang lumakad papunta sa kanila.

“Inaasahan niyo ba ako?” Ang matatas na Arisian ng babae ay dumating bilang isang kasiya-siyang sorpresa kay Elise. “Hello, Miss Lily. Andito ka na rin sa wakas,” nakangiti niyang sabi. Binigyan ni Lily si Elise ng perfunctory handshake. “Maya-maya lalabas na ang team ko. Makakaalis na tayo nang hindi na sila hinihintay.” Naintindihan naman ni Elise ang utos ni Lily, kaya inakay niya ang dayuhan patungo sa labasan.

“Bakit hindi dumating si Mr. Griffith ngayon?” Curious na tanong ni Lily. “Masyado siyang abala sa ibang mga bagay sa trabaho, ngunit darating siya para batiin ka nang personal mamaya. I’ll escort you to check-in at the hotel first,” magalang na sagot ni Elise. Buong pusong tumawa si Lily. “Pakialalahanan si Mr. Griffith na dalhin ang red wine na ipinangako niya sa akin. Pinagnanasaan ko ito.”

Walang ideya si Elise kung anong red wine ang tinutukoy ni Lily, ngunit tumugon pa rin siya nang naaangkop. “Huwag kang mag-alala, Miss Lily. Sisiguraduhin kong ipapasa ko ang mensahe sa kanya.” Maya-maya pa pagdating nina Elise at Lily sa hotel, pinangunahan ni Cameron ang mga tauhan ni Lily. Tinulungan silang lahat ni Elise na mag-check-in sa hotel, at akmang aalis na siya sa counter nang pigilan siya ni Lily.

“Huwag kalimutang humingi ng dalawang susi ng silid,” utos ni Lily. Hindi maintindihan ni Elise kung bakit kailangan ni Lily ng dalawang susi ng silid, ngunit pumayag siya sa kanyang kahilingan at humingi pa rin ng karagdagang access card. Nang maihatid ni Elise ang mga access card sa silid, bumaba siya sa elevator at inilabas ang kanyang telepono para magpadala ng text kay Alexander.

Ang nilalaman ng mensahe ay eksakto kung ano ang iniutos sa kanya ni Lily na ipaalala kay Alexander. Hindi na umalis si Elise sa lugar pagkatapos noon at tumuloy na lang sa coffee house sa hotel para uminom ng kape.

Makalipas ang halos dalawang oras, dumating si Alexander sa hotel. “Ginoo. Griffith!” Nakangisi si Elise habang binabati si Alexander. Bahagya siyang tumango. “Nasa baba na ba si Miss Lily?” tanong niya.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 94

Coolest Girl in Town Chapter 94 Namula ang pisngi ni Elise. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit natuloy siya sa sinabi ni Alexander dahil hindi na niya alam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *