Coolest Girl in Town Chapter 94

Coolest Girl in Town Chapter 94

Namula ang pisngi ni Elise. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit natuloy siya sa sinabi ni Alexander dahil hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. “Oo. Dahil nandito ako, kumpirmahin natin ang ilan sa mga detalye tungkol sa ating partnership, Mr. Smith.”

Si Tiffany Smith, na nakaupo sa tabi ni Alexander, ay tila hindi nasiyahan sa mungkahi ni Elise. “Pumayag kang kumanta ng ilang kanta kasama ako ngayon, Alexander! Since we’re out for some fun, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa trabaho, okay?”

“Tama iyan! Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa trabaho dahil bihira lang tayong magkasama sa paglilibang. Dahil nandito na si Miss Sinclair, sabay-sabay tayong lahat mag-inuman! Mag-eenjoy tayo, mamayang gabi lang!” Sabi ni Theodore na may malapad na ngiti. Gayunpaman, napangiti na lamang si Alexander matapos marinig ang kanilang mga sinabi.

“Sigurado akong alam mo na si Miss Sinclair ang nagmamay-ari ng pinakamalaking bahagi ng mga share ng Griffith Group ngayon, Mr. Smith. Kung ano man ang sasabihin ni Miss Sinclair ay dapat unahin. Dahil narito siya ngayon, sa palagay ko ay hindi tama na gamitin ko ang trabaho bilang dahilan para magsaya sa sarili ko.” Mabilis na naunawaan ni Theodore ang ibig sabihin ni Alexander.

“Lahat tayo ay abala talaga sa trabaho sa araw, Miss Sinclair. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa amin upang makapagpahinga ng kaunti! Bakit hindi tayo uminom ng kaunti bago natin simulan ang ating talakayan? Maaari naming pag-usapan ang tungkol sa partnership ng aming mga kumpanya mamaya.” Humalakhak si Theodore at sinulyapan si Elise bago ito lumapit at humawak sa braso nito.

Dinala siya nito sa isang lugar sa tabi ni Alexander. Magpoprotesta na sana si Elise, ngunit hindi siya binigyan ni Theodore ng pagkakataong magsabi ng kahit ano. Pasimple niyang tinawag ang waiter at umorder pa ng ilang bote ng alak. Sinulyapan ni Elise si Alexander, at nakita niya itong nakatingin sa kanya na may medyo nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata.

Parang may kung anong pumasok sa isip niya sa mismong sandaling iyon. “Ginoo. Smith, hindi mo ba naisip na dapat nating ayusin ang ating kontrata bago tayo mag-inuman? Mas mag-e-enjoy pa tayo sa ganoong paraan!” Sa huli, si Theodore ay masyadong naiinip na makinig sa palagiang pag-uusap ni Elise tungkol sa kanilang partnership at sa kontrata. Sa wakas ay sumuko na siya.

“Miss Sinclair. Mae-enjoy ba natin ang ating mga inumin at musika kapag pinirmahan natin ang kontratang ito?” Tumango siya. “Syempre! Masasabi lang natin na nakabuo na tayo ng partnership kapag napirmahan na natin ang mga kontrata, di ba? Mas magiging ligtas lang ako kapag naidokumento na natin ang ating kasunduan sa black and white.” “Okay, Miss Sinclair! Ibigay mo sa akin ang kontrata.

Medyo napag-usapan na namin ang lahat ng detalye sa iyong kumpanya, kaya sigurado akong magiging maayos sa akin ang kontrata. Pwede na natin itong pirmahan,” naiinip na sabi ni Theodore. Hindi inaasahan ni Elise na magiging ganito si Theodore. Matapos sumulyap kay Alexander, naglabas siya ng kontrata sa kanyang office bag at ibinigay kay Theodore.Get new chapter update on novelheart.com

“Tingnan mo ito, Mr. Smith.” Direktang binalik ni Theodore ang huling pahina ng kontrata at isinulat ang kanyang pirma dito. “Ayan! Tapos na tayo, Miss Sinclair?” Parang bulaklak ang ngiti sa mukha ni Elise. “Siyempre, Mr. Smith! Cheers.” Itinaas niya ang isang baso at ikinawit iyon kay Theodore bago niya inubos ang kanyang buong inumin.

Sumilay ang ngiti sa mukha ni Theodore. “Isa kang independent woman talaga, Miss Sinclair. Nirerespeto kita dahil diyan.” Inubos niya ang kanyang inumin bago siya lumingon kay Alexander. “Hindi regular na babae si Miss Sinclair, ha, Mr. Griffith? Matagal akong nag-alinlangan dahil hindi ako sigurado kung gusto kong pumirma sa kontrata, ngunit kinailangan lang niya ng ilang mga pangungusap upang kumbinsihin akong pirmahan ang mga papeles.

Talagang espesyal siyang babae.” “Nagbibiro ka siguro, Mr. Smith. Syempre si Miss Sinclair ang central figure ng Griffith Group, pero I’m sure it was her sincerity that made you so willing to sign the contract,” magalang na sagot ni Alexander. Muling tumawa si Theodore. “Higit pa riyan!

Sa totoo lang, isang dahilan kung bakit ako pumayag dito ay dahil sa mahal kong kapatid. Halatang-halata ang kanyang nararamdaman para sa iyo na kahit ako, bilang kanyang kapatid, ay hindi makayanang tumayo at bantayan siya! May kailangan akong gawin!” Mukhang nahiya si Tiffany sa sinabi niya. “Anong pinagsasabi mo, Theodore?!”

Mabilis na pinigilan ni Theodore ang kanyang sarili na magsalita ng kung anu-ano. “Sige! Hindi na ako gagawa ng anumang karagdagang komento! Mas kilala mo ang sarili mo.” Nang ilipat ni Tiffany ang kanyang tingin kay Alexander, ang kanyang pisngi ay kasing pula ng kamatis. Ang kanyang malaki, nagniningning na mga mata ay nakatutok sa gilid ng profile ni Alexander habang nagsasalita siya.

“Hindi mo kailangang makinig sa kapatid ko, Alexander. Palagi mong inookupahan ang malaking puwang sa puso ko.” Pinikit ni Alexander ang kanyang mga mata. “Sinasabi mo bang tumaba ako, Miss Smith? Pinatunog mo ako na para bang kinukuha ko ang lahat ng espasyo doon.” Nagsalita siya sa medyo mapaglarong tono, at nagawa nitong lutasin ang awkward na kapaligiran na nabuo sa silid.

“I guess you can think of it that way,” sabi ni Tiffany na may mahinang hagikgik. Hindi na yata ako kailangan dito, isip ni Elise. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Samantha, na nagbigay sa kanya ng perpektong dahilan para magdahilan. “Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat hawakan, Mr. Griffith. Dapat umalis na ako ngayon.”

Pinigilan siya ni Theodore nang matapos siyang magsalita. “Mas gusto kong masaktan kung umalis ka, Miss Sinclair. Hinihiling mo na umalis kapag nakaupo ka lang! Pumunta ka lang ba dito para pumirma ng kontrata? Hindi mo na ba ako pinapansin ngayong tapos na ang mga papeles?” “Na-misunderstood mo ako, Mr. Smith.

Hindi iyon ang ibig kong gawin.” Mabilis na sinubukan ni Elise na linisin ang kanyang pangalan. Pinutol niya ang kanyang mga salita. “Kung hindi iyon ang ibig mong gawin, hindi ka dapat nagmamadaling umalis. Mag-iinuman pa tayo.” Walang pagpipilian si Elise sa puntong ito. Binigyan niya ng nagmamakaawa na titig si Alexander na umaasang makialam siya, ngunit nginitian lang siya nito nang walang sinasabi.

Sa huli, si Elise lang ang nakapagpadala kay Samantha ng text na nagpapaliwanag sa sitwasyong nahuli siya. Makalipas ang ilang minuto, nagpakita si Samantha kasama sina Riley at Mikayla sa tabi niya. Pumasok silang tatlo sa kwarto. “Ayos ka lang ba, Elise?!” sigaw ni Samantha. Nanlaki ang mga mata ni Theodore ng makita ang tatlong bata at magagandang babae.

“Maaari bang maging kaibigan mo ang mga babaeng ito, Miss Smith?” tanong niya na may malapad na ngiti sa labi. Pasimpleng humakbang si Samantha papunta kay Elise bago hinawakan ang braso niya. “Umalis na tayo, Elise.” Naramdaman ni Elise ang pag-angat sa kanyang mga balikat nang gawin niya ang mga unang hakbang upang lumabas ng silid. Gayunpaman, pinigilan sila ni Theodore bago iyon mangyari.

“Dahil nandito na kayong mga babae, bakit hindi na lang kayo sumama sa kwarto namin? Mas masaya kaysa sa iilan lang sa inyong mga babae na magkasama sa isang silid—lahat tayo ay mas mag-e-enjoy na kasama!” Walang pag-aalinlangan, humakbang si Samantha para protektahan si Elise. “Hindi kami interesadong sumama sa inyo!

Para kang may masamang intensyon!” Naramdaman ni Elise ang pagpupumilit na bigyan ng thumbs up si Samantha. Ito ang unang pagkakataon na may pumuna kay Theodore sa pagkakaroon ng masamang intensyon, at sa hindi malamang dahilan, naakit niya ang kanyang sarili sa personalidad ni Samantha. “Hoy binibini. Nandito kaming lahat para magsaya.

Kailangan mo ba akong papakinggan ng napakasama? Since we got the chance to bump into one another, why not we exchange our phone numbers?” Dumilim ang mukha ni Samantha nang maramdamang tinutukso siya ng lalaki. “Hindi ako interesadong makipagpalitan ng numero. Alis na tayo, Elise.”

Pipigilan na sana ulit sila ni Theodore, pero sakto namang tinawag siya ni Alexander. “Inom tayo ngayon, Mr. Smith.” Ayaw ni Theodore na tanggihan si Alexander sa harap ng lahat—wala siyang choice kundi itaas ang kanyang tasa para uminom kasama si Alexander. Nang makaalis si Elise at ang iba pa ay silang tatlo na lang ang naiwan sa kwarto.

Sa una, ang plano ni Tiffany ay gumugol ng ilang oras sa kalidad kasama si Alexander. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente kay Elise, tila mas malamig si Alexander kay Tiffany kaysa dati. Wala nang magagawa si Tiffany kundi humingi ng tulong sa kanyang kapatid. Sa buong panahon, naunawaan ni Theodore ang mga intensiyon ni Tiffany—napaantala niya ang pakikipagsosyo sa Griffith Group nang eksakto dahil gusto niyang lumikha ng higit pang mga pagkakataon para sa kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pipirma siya sa kontrata pagkatapos makipag-usap kay Elise sa loob lamang ng ilang minuto.

Hindi masabi ni Theodore kung ano ang tumatakbo sa isip ni Alexander, kaya sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa isang imbitasyon na uminom. “Ginoo. Griffith, nagawa naming pumirma ng kontrata ngayong gabi, ngunit hindi pa kami nagkakaroon ng pagkakataong magsaya sa sarili namin. Bakit hindi tayo lumipat sa ibang lugar para sa mas maraming inumin? Si Tiffany ay maaaring makipag-inuman pa sa iyo—paano iyon tunog?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.