Coolest Girl in Town Chapter 93

Coolest Girl in Town Chapter 93

“Huwag kang mag-alala! Sabi ni Noel, pabor sa atin ang logro, kaya ang kailangan lang nating gawin ngayon ay maghintay. Naniniwala akong makakarinig tayo ng magandang balita sa lalong madaling panahon.” Ang pananabik na naramdaman ni Jack kanina ay tuluyang nawala dahil wala siyang nakuhang matibay na sagot. Napaka misteryoso ni H. Wala sa mga pangunahing site ng media ang nakahukay ng anumang impormasyon tungkol sa kanya kahit na pagkatapos ng maraming taon. Paano kaya siya nabuhay muli nang dahil lang sa akin? Iyon ay ganap na imposible.

Tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Jack nang sundan niya si Ronald sa elevator. “By the way, kilala mo ba yung dalawang babae kanina?” Hindi maiwasang magtanong ni Ronald.

“I do,” sabi ni Jack na may ungol. Naalala ni Ronald ang sulyap kina Elise at Samantha na nahuli niya kanina. “Both of them have some potential, especially the taller girl. Perpekto ang proporsyon ng kanyang katawan—parang ginawa siya para maging sa entertainment industry.

Hindi ganoon kaganda ang mukha niya, pero baka makapasok siya sa industriyang ito kung gagawa siya ng minor plastic surgery.” Alam ni Jack na si Elise ang tinutukoy ni Ronald. “Si Elise iyan, ang babaeng sinabi kong gusto ko noon,” walang pag-aalinlangan na wika ni Jack. “Maaaring lumampas ako sa aking mga hangganan, kung gayon.”

Agad na tinakpan ni Ronald ang kanyang mga labi. … Sa kabilang banda, turn na ni Samantha para sa audition. Mga 30 minutong naghintay si Elise sa corridor bago lumabas ng kwarto si Samantha. “Paano ito?” tanong ni Elise sa tonong nag-aalala. Napailing na lang si Samantha. “Walang ideya. Sinabi sa akin ng direktor na bumalik at maghintay para sa kanilang anunsyo. “Ayos lang. Bumalik muna tayo sa ngayon.” Sinubukan ni Elise na aliwin siya.

Nang makabalik sa paaralan ang dalawang babae, nakatanggap si Samantha ng tawag mula sa pangkat ng direktor. “Ay, Elise! Ako ang napili! Gusto ng direktor na magsumbong ako sa kanila sa susunod na linggo. Supporting role lang, pero sabi ng direktor, medyo importante daw ang role ko, kaya almost a month akong magpe-film!”

Tuwang-tuwa si Samantha, at ang kaligayahan ay nakasulat sa buong mukha niya habang nagsasalita siya. “Congratulations. Nagagawa mo na kung ano ang gusto mo!” Masaya rin si Elise para sa kaibigan. “Bilang pagdiriwang ng magandang balitang ito, napagpasyahan kong pupunta tayo para sa isang karaoke session ngayong gabi!” bulalas ni Samantha.

Ayaw ni Elise na mapahina ang loob ng kaibigan, at wala siyang masyadong gagawin noong gabing iyon, kaya pumayag siyang pumunta. “Pakisamahan natin sina Mikayla at Riley! Maaari tayong pumunta bilang isang grupo ng apat.” Naisip ni Samantha na magandang ideya iyon, kaya tinawagan niya si Riley habang binabaan ni Elise ng text si Mikayla. Tinawag ni Elise si Jonah pagkatapos niyang imbitahin si Mikayla para sa gabing iyon. “Lalabas ako para magsaya kasama ang mga kaibigan ko, Lolo.

Uuwi ako mamayang gabi.” Puno ng pag-aalala ang boses ni Jona sa dalaga. “Sige! Ipadala sa akin ang iyong lokasyon, at kukunin ko ang driver na sunduin ka mamaya.” Sinabi ni Elise sa kanya ang address bago nila pinatay ang tawag. … Lahat silang apat ay lubusang nag-enjoy nang gabing iyon sa Luxor Karaoke. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta si Elise sa banyo. Clunk!

May nahulog na lipstick sa tabi mismo ng binti ni Elise, at si Elise ay kusang yumuko para kunin ito. Ang may-ari ng lipstick ay isang napakarilag at magandang suot na babae, at ang babae ay nagpahayag ng magalang na ‘salamat’ bago niya kinuha ang kolorete sa mga kamay ni Elise. Tila hindi alintana ni Elise ang palalong ugali ng babae.

Pinagpatuloy niya ang pagtitig sa kanyang repleksyon sa salamin, inaayos ang kanyang damit at makeup bago siya tumalikod para umalis. Sa mismong sandaling iyon, narinig niyang tumatawag ang babae. “Alexander, mahal!” wika ng babae. Sa ilang kadahilanan, ang unang pumasok sa ulo ni Elise ay si Alexander Griffith.

Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, natanto ni Elise na malabong mangyari iyon. Kaya hindi niya pinansin ang babae at naglakad palabas ng banyo. Ang Luxor Karaoke ay isang malaking lugar, at ang mga pasilyo nito ay medyo mahaba at mahangin. Isa pa, magkasing laki ang bawat kwarto nila, at hindi matukoy ni Elise ang kwartong pinuntahan niya kanina.

Naka-ikot na siya, at tatawagan na sana niya si Samantha nang may nakakuha ng atensyon niya sa gilid ng mata niya. Ito ay isang napaka pamilyar na pigura. “Alexander…” ungol ni Elise. Hindi niya narinig ang lahat. Biglang sumulpot ang babaeng kanina pa nasa banyo at nagmamadaling lumapit kay Alexander.

Isang banayad na halik ang ginawaran niya sa pisngi nito bago niya dinala ang braso nito sa pisngi nito. Mukhang walang balak si Alexander na itulak siya palayo. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Elise ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa kanyang likuran, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak pasulong. Itinulak niya ang pinto at natisod sa karaoke room bago bumagsak ang mukha-una sa lupa.

Lahat ng tao sa kwarto ay napalingon sa kanya. “Oo, ang lugar ba na ito ay nagbibigay ng mga babae na direktang magpapadala sa iyong pintuan?” Isang boses ng lalaki ang nanggaling sa loob ng kwarto. Labis na napahiya si Elise sa puntong iyon—nais niyang maghukay ng butas at idikit ang kanyang ulo dito.

Ipinilig niya ang ulo niya para magpanggap na parang walang nakikitang nangyayari sa kwarto. “Sa tingin ko baka maling kwarto ang nakuha mo, napakarilag.” Ang boses ng parehong lalaki ay tunog habang siya ay humakbang patungo kay Elise. Sa wakas ay inangat ni Elise ang kanyang ulo—alam niyang hindi na niya ito maiiwasan ng mas matagal. Napatigil ang mga yabag ng lalaki habang nakatitig kay Elise. Nagtaas-baba ang kanyang Adam’s apple saglit bago siya nagsalita sa ibang tono. “

Saan ka nanggaling?! Umalis ka na dito ngayon!” ungol niya. Ang tono ng boses ng lalaki at ang kanyang ugali ay lubos na kabaligtaran sa kung paano siya unang tumunog at kumilos. Masyadong naguguluhan si Elise para ipaliwanag ang sarili, at dali-dali siyang tumayo nang hindi lumilingon sa direksyon ni Alexander.

Sa kanyang pagtataka, napuno ng boses ni Alexander ang silid nang sumunod na segundo. “Anong ginagawa mo dito?” Wala siyang choice kundi lumingon at ngumiti kay Alexander dahil nakilala siya nito. “Nagkataon lang! Nandito ka rin?” Naputol ang usapan ng lalaking katabi niya. “Kilala mo ba siya, Mr. Griffith?”

Hindi sinagot ni Alexander ang lalaki bagkus ay tahimik na nakatingin kay Elise. Sa halip ay nagsalita ang babae sa tabi niya. “Siya yung babaeng nabangga ko kanina sa banyo. Tinulungan niya akong kunin ang lipstick ko. Kilala mo ba siya, Alexander?” Napaawang ang labi ni Alexander habang patuloy na nakatingin kay Elise.

“Siya si Miss Elise Sinclair, isa sa mga pangunahing shareholder ng Griffith Group,” mabagal niyang sabi. “Parang nandito si Miss Sinclair para magtrabaho. Dahil nandito ngayon si Mr. Smith mula sa Smith Enterprise, dapat nating suriin ang ilang detalye tungkol sa ating partnership.”

Malinaw ang intensyon ni Alexander—ipinapahiwatig niya na nandoon siya para sa trabaho, at hindi direktang ipinahihiwatig niya kay Elise na huwag magkamali sa pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi niya napansin na nagpapaliwanag siya sa kanyang sarili.

Sa sandaling marinig ni Theodore na si Elise ay isa sa mga pangunahing shareholder ng Griffith Group, agad niyang pinunasan ang mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. “Nakikita ko, Miss Sinclair. Well, kakaibang pasukan ang ginawa mo.”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *