Coolest Girl in Town Chapter 85

Coolest Girl in Town Chapter 85

Tahimik na naikuyom ni Ashlyn ang kanyang mga kamao habang lumapit ang retail assistant. “May kailangan ka pa ba, Miss Lawson?” Ilalabas lang ni Ashlyn ang kanyang galit, at ang retail assistant na lumapit sa kanya ay nagbigay ng dahilan para gawin iyon. “May iba pa ba? Wala kang kahit anong gusto ko. Ito na ang huling beses na pupunta ako rito.” At pagkatapos ay tumalon siya. Napatingin si Elise sa kanyang mga shopping bag.

Pagdating niya rito, isa lang ang gusto niyang makuha bilang birthday gift ni Alexander, pero bumili siya ng extra ngayon para lang magalit si Elise. Bibigyan ko ng isa si Jamie. Ang pag-iisip na iyon ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam, dahil hindi bababa sa hindi ito mag-aaksaya ng kanyang pera sa pagbili ng pangalawa. Pabalik na sana siya sa school, tinawag siya ni Jona.

“Ellie, busy ka ba?” Napangiti si Elise. “Hindi. Maaari ba kitang tulungan, Lolo Griffith?” “Bakit, oo,” sagot ni Jona. “Nagpadala ako ng isang tao na susundo sa iyo pagkatapos ng paaralan, kaya sumama ka sa kanila.” Sinang-ayunan naman ito ni Elise nang walang pag-aalinlangan. Paglabas niya ng school ay naghihintay na sa kanya ang mga tauhan ni Jona sa gate ng school. Kumuha ng pinaka-cool na Babae sa Bayan na mga bagong kabanata na update sa infobagh.com

Nang makita siya ay dali-dali silang lumapit sa kanya at kinuha ang kanyang bag. “Sumama ka sa amin, please, Miss Elise.” Sumakay siya sa kotse at nagtanong, “Saan tayo pupunta?” Sagot ng driver, “Mr. Gusto ni Griffith na dalhin ka namin kay Tony. Birthday party ni Mr. Alexander ngayong gabi, kaya gusto niyang mag-istilo ka.” Mabilis na tumanggi si Elise. “Ayos lang. I think I look okay the way I am, so Mr. Tony does not have to do anything, really.” Ngumiti ang driver.

“Ayos lang. Inihanda na ni Mr. Griffith ang lahat. Just go with the flow.” Hindi na makatanggi pa si Elise, ngunit nag-aalala rin siyang baka masira ang kanyang makeup. Sa huli, pumunta sila sa tindahan ni Tony at sinabihan lang siya nito na gagawa siya ng sarili niyang make-up, habang maaari silang pumili ng kanyang damit. Tiningnan siya ng malapitan ni Tony at taos-pusong iminungkahi, “Miss Sinclair, ang ganda ng figure mo, kaya ang damit na ito ay magpapatingkad sa lahat ng iyong kurba.

At ang iyong hitsura ay katangi-tangi, ngunit maaaring gusto mong baguhin ang iyong makeup. Ayaw ni Elise na baguhin ang kanyang makeup. “Ayos lang. I’ll make do with my current one,” pagtanggi niya. Napabuntong-hininga si Tony. Ang akala niya ay nakakahiya pero ayaw naman niyang pilitin kaya mas bolder ang pinili niyang damit na isasama sa kanyang makeup.

Pagkatapos nilang mag-istilo, tumingin si Elise sa salamin. Nang makita niya ang kanyang bagong hitsura, pakiramdam niya ay hindi totoo. “Ano sa tingin mo, Miss Sinclair?” Tumango si Elise. “Ito ay mahusay.” Ang make-up ko ay hindi sumasama sa damit. Sa huli, pinili niyang kumuha ng isa pang damit. “Pero bakit hindi mo ako bigyan ng damit na hindi gaanong bongga? Mas magiging maganda ito.” Kailangan ko ng bagay na tumutugma sa hitsura ko. Nalagay sa dilemma si Tony. “Miss Sinclair, mas maganda kung papalitan ko ang make-up mo.

Pwede mo ba akong subukan?” Magalang na tanggi ni Elise, “Hindi. Magpalit ka na lang ng damit.” Sa huli, nagpalit si Elise ng isang simpleng damit, kahit na ito ay isang matikas. Alas siyete na ng gabi, at lahat ng tao sa Griffith Residence ay nasa mataas na espiritu. Ang mga mayayamang babae na nakadamit ng magandang panggabing damit ay nakikipag-usap sa isa’t isa, habang pabalik sa itaas, ang mga katulong ay nag-aayos ng mga damit ni Jonas.

Tumingin si Jona sa salamin at nagtanong, “Tapos na ba ang lahat?” Magalang na sumagot ang mayordomo, “Huwag kang mag-alala, ginoo. Lahat ay nasa lugar. Ngayon ang kailangan lang namin ay si Miss Elise at Mr. Alexander na magpakita.” Tumango si Jona bilang pagsang-ayon. “At huwag mong hayaang malaman ng sinuman, lalo na si Alex.” “Opo, ginoo.” Napangiti si Jona sa kanyang repleksyon.

“I sure do hope na mas maging close sila this time. Buti pa, dapat magka-engage na sila. Gusto ko talagang dumalo sa kasal nila.” “Huwag kang mag-alala, sir. Hindi ka pababayaan ni Mr. Alexander.” Hinawakan ni Jona ang kanyang tungkod. “Tara na. Oras na para pumasok tayo.” Sa sandaling nagpakita si Elise, maraming mayayamang babae ang dumating upang makipag-chat sa kanya. Kung tutuusin, alam ng buong nakatataas na lipunan na malapit si Elise sa mga Griffith. Nais nilang makita kung maaari nilang kaibiganin si Elise, dahil nangangahulugan iyon na hindi sila direktang kaibigan ng mga Griffith. Kumuha ng pinaka-cool na Babae sa Bayan na mga bagong kabanata na update sa infobagh.com

Nahawakan sila ni Elise nang mahusay dahil mayroon siyang mahusay na mga kasanayan sa pakikipagkapwa. Alam niya kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi, at lahat ay masaya. Nang sa wakas ay makapagpahinga na siya, humiga siya sa isang sofa at kumain ng meryenda. Sa sandaling iyon, may nagsabi, “Narito ang mga young masters ng Griffiths.” Napatingin ang lahat sa entrance at nakitang naunang pumasok si Alexander, nasa gilid nina Danny at Jack, habang nakasunod naman si Matthew sa likod.

Pagpasok nila ay nahuli nila ang mga mata ng lahat. May nagkomento, “Lahat sila ay magagaling na tao, lalo na si Alexander. Narinig ko na ginawa niya ang deal kay Aris at gumawa ng ilang seryosong pera sa pagsusugal sa Jade City.” “Hindi rin masama si Jack. Oo, celebrity siya, pero mahal siya ng buong bansa.” “Wala masyadong pangalan ni Danny, pero bata pa siya. Siyempre, mas matagumpay ang kanyang mga kapatid kaysa sa kanya, ngunit sigurado akong gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa hinaharap.”

“Well, as for that illegitimate son…” Natahimik ang lahat nang sabay-sabay sa pagbanggit kay Matthew. At saka may nagdagdag, “Uy, dapat may fifth guy, di ba? Isang taga-disenyo na tinatawag na Brendan? Balita ko nanalo siya ng international prize para sa mga design niya. Hindi masama.” “Ang swerte talaga ni Jona sa mga batang ito.” Hindi napigilan ni Jona na mapangiti matapos marinig ang papuri. “Salamat sa lahat sa pagbibigay mo sa kanila ng pagkakataon.” “Kahit kailan, Mr. Jonah.”

Sa sandaling ito, pumasok si Ashlyn kasama ang kanyang kapatid na si Jonathan. Nakasuot siya ng magandang pulang damit na nagpatangkad sa kanya sa gitna ng karamihan, bahagi nito salamat sa kanyang tangkad. Nang pumasok si Jonathan at makita ang mga babae doon, siya ay natuwa. “Mag-isa kang umikot, Ashlyn. Kailangan kong makita ang ilang mga kaibigan.”

Alam niyang manliligaw lang si Jonathan, pero hindi niya ito pinigilan. “Wag mong kalimutang iuwi ako mamaya.” “Sure,” sagot ni Jonathan. Pumasok si Jonathan sa crowd, habang inaayos ni Ashlyn ang buhok niya at hinanap si Alexander. Nang makita siya nito ay dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. “Alex!” Napatingin sa kanya sina Danny at Jack.

Hindi nila siya nagustuhan pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, ngunit hindi nila ito sasabihin sa kanya. “Hi, Ashlyn,” bati nila. Napangiti si Ashlyn. “Hi, Danny. Hi, Jack.” Nilingon niya si Alexander, ngunit hindi siya nito pinapansin. Gayunpaman, hindi siya galit. Sa halip, kinuha niya ang regalo niya at iniabot sa kanya. “Eto ang regalong inihanda ko, Alex.

Sana magustuhan mo.” Kahit sinong lalaki ay papatayin para bigyan sila ni Ashlyn ng regalo, ngunit malamig lamang na sumagot si Alexander, “Salamat.” Malamang, hindi niya kukunin ang regalo.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *