Coolest Girl in Town Chapter 83

Coolest Girl in Town Chapter 83

Pagkatakbo ni Elise palabas ng restaurant, huminto siya ng taxi sa gilid mismo ng kalsada. Pagkasakay niya sa sasakyan ay nakahinga siya ng maluwag. “Damn. Nakakatakot iyon. Anong nangyari doon?” bulong ni Elise sa sarili. Bakit biglang umamin sa akin si Matthew Griffith?

Walang kamalay-malay na inilabas ni Elise ang kanyang telepono at pinagmasdan ang kanyang mukha habang iniisip na napakapangit niyang tingnan! Sa tuwing makikita ng mga ordinaryong lalaki ang kanyang mukha, hindi na sila makapaghintay na tumakas kaagad—sino ba ang mahuhulog sa isang panget na babaeng tulad niya? Bukod dito, mararamdaman ng isang tao kung talagang may gusto ang isang tao o hindi. Kumuha ng pinaka-cool na Babae sa Bayan na mga bagong kabanata na update sa infobagh.com

Bagama’t sinabi ni Matthew na ngayon lang siya nagkagusto sa kanya, hindi niya maramdaman ang ganoong klase ng pagmamahal, at wala rin siyang nararamdamang ganoon kay Matthew, kaya umalis na lang siya. Tuluy-tuloy na huminto ang taxi at huminto sa Griffith Residence. Pagkatapos bayaran ni Elise ang driver, binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan.

Papasok pa lang siya sa bakuran nang mabangga niya si Alexander na kakauwi lang din. Nang makita niya ang nag-aalalang ekspresyon nito, sinimulan ni Alexander ang pag-uusap at nagtanong, “Ano ang nangyari sa iyo? Para kang nawalan ng kaluluwa.” Itinaas ni Elise ang kanyang mga mata at umiling. “W-Wala naman. ayos lang ako.” Medyo hindi kumbinsido si Alexander, ngunit hindi na siya naghukay pa. Magkasunod na pumasok ang dalawa sa pinto at bumalik sa kani-kanilang kwarto.

Ni-lock ni Elise ang pinto at huminga ng malalim. Bagama’t ngayon lang niya tinanggihan si Matthew, magiging hindi komportable na manirahan sa iisang bubong sa hinaharap. Kung tutuusin, araw-araw silang nagkikita sa bahay kahit anong mangyari. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Elise. Pagkaupo niya sa upuan niya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Alexander. ‘Miss Sare, nandyan ka ba?’ Napatingin si Elise sa notification. Tuwing weekdays, kadalasang late na umuuwi si Alexander dahil busy siya sa mga company affairs, pero maaga siyang bumalik ngayon.

Maaaring ito ay upang matuto ng Arisian? Nang maisip ni Elise ang posibilidad na ito, bahagyang kumibot ang kanyang bibig habang nagta-type ng reply. ‘Oo. Maghanda. Magsisimula na tayo sa klase sa loob ng limang minuto.’ Matapos ipadala ang mensahe, nagmamadaling naglabas ng paliwanag si Elise sa mga basic units ng Arisian na inihanda na niya. Nang makapaghanda na siya, nagsimula na siyang magturo. Kumuha ng pinaka-cool na Babae sa Bayan na mga bagong kabanata na update sa infobagh.com

Nagsimula si Elise sa pinakapangunahing bokabularyo, at nagturo siya nang napakahusay at masinsinan. Halos lahat ng detalye ay ipinaliwanag nang malalim, at si Alexander, na katabi, ay nakinig ding mabuti habang kumukuha ng mga tala sa halos lahat ng bokabularyo. Isang oras agad natapos. Pagkatapos ng klase, nag-inat si Elise. Kasabay nito, hindi niya maiwasang maramdaman na hindi talaga madaling gawain ang pagiging guro! Tumayo siya at dinala ang tasa niya para bumaba.

Pagkatapos, lumiko siya sa kusina para magbuhos ng gatas, ngunit sa pagliko niya sa kanto, nabangga niya si Matthew, na kababalik lang. Nang makita siya, halos mabulunan si Elise sa gulat. Nagkunwaring hindi niya ito nakita, binalak niyang umalis ng ganoon na lamang, ngunit walang kabi-kabila siyang hinila ni Matthew sa braso niya. “Ayaw mo ba talagang makita ako?” Nagmamadaling pumiglas si Elise. “Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako!”

“Elise, seryoso ako.” Bakas sa tono ni Matthew ang kawalan ng kakayahan. “Hindi ako nagbibiro sa iyo, okay? Gustong-gusto kita. Maaari mo bang muling isaalang-alang ang iyong desisyon? Please?” Nagsalubong ang kilay ni Elise. “Nasabi ko na nang malinaw. hindi kita gusto. Sana talaga tumigil ka na sa pagsasabi ng mga ganyang bagay.” Marahas niyang binawi ang kamay sa pagkakahawak nito at umatras ng ilang hakbang. “Ako ay humihingi ng paumanhin!” Aalis na sana si Elise, pero hindi nakipagkasundo si Matthew.

“Tinatanggihan mo ba ako dahil may mahal kang iba?” Sa unang pagkakataon, nadama ni Elise na hindi makatwiran si Matthew. “I’m sorry, pero private matter ko ito, kaya hindi ko talaga nakikitang kailangan pang ipaliwanag ang sarili ko sa iyo.” Tinitigan siya ni Matthew. “Kailangan mo lang akong sagutin ng oo o hindi.” Magsasalita pa lang si Elise, sumulyap siya sa gilid ng kanyang mga mata at may nakita siyang pigura, at nakita niya si Alexander na nakatayo sa sulok sa isang punto ng kanilang pag-uusap.

Nakita rin ni Matthew si Alexander, at natigilan siya sa kinatatayuan. Nakahinga ng maluwag si Elise at naglakad na paalis. Pagkaalis niya, si Matthew at Alexander na lang ang naiwan sa kusina. Kinuha ni Alexander ang tasa at nagsalin ng isang basong tubig, na parang walang nangyari. Pagkatapos uminom, sa wakas ay mahinahon niyang sinabi, “Mukhang may gusto ka sa babaeng iyon.” Walang emosyong sagot ni Matthew, “Alex, nagsimula ka na rin bang pakialam sa mga bagay ko?” Bumalik ang tingin ni Alexander sa kanya.

“Wala akong pakialam sa iyo. Gayunpaman, gusto ko lang ipaalala sa iyo na huwag mong guluhin siya—hindi siya isang taong madali mong makasama.” Tumawa si Matthew. “Alex, wala kang pangwakas na sasabihin kung sino siya—hindi pa rin tiyak kung sino ang kukuha sa kanya sa huli.” Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alexander.

“Mukhang determinado kang manalo.” Hinila ni Matthew ang sulok ng kanyang damit at sinabing, “Huwag kang mag-alala, Alex. Siguradong hindi kita bibiguin.” Pagkatapos magsalita ay umalis na si Matthew. Lumubog ang mga mata ni Alexander, at isang mapanganib na aura ang sumilay sa ilalim ng kanyang mga mata. Kinaumagahan, naharang ni Danny ang paningin ni Alexander nang magising siya. “Magandang umaga, Alex!” Medyo nagulat si Alexander.

“Bakit ang aga mo nagising ngayon?” Napangiti si Danny. “Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Alex.” Nagpakita ng pagdududa si Alexander habang pinapanood si Danny na kumukuha ng isang napakagandang maliit na kahon nang wala saan. “Alex, maligayang kaarawan!” Matapos ang ganoong paalala mula kay Danny, sa wakas ay naalala niya na ngayon ang kanyang kaarawan! “Alex, tingnan mo! Isa itong regalo sa kaarawan na maingat kong pinili para sa iyo sa mahabang panahon—tingnan mo kung nagustuhan mo ito,” umaasang sabi ni Danny.

Sa ilalim ng kanyang mga tingin, binuksan ni Alexander ang regalo, tanging isang susi ng kotse ang nakalatag sa loob. “Alex, ito ang paborito mong modelo ng kotse. Nakuha ko sa iyo ang pinakabago.” Ngumisi si Alexander na tila maganda ang kalooban. “Salamat pare.” Sa wakas ay nailabas din ang pressure sa puso ni Danny nang makita niyang ngumiti si Alexander. “Hangga’t gusto mo, kapatid ko.” Kaagad pagkatapos, lumapit din si Jack. “Maligayang kaarawan, Alex.” Nagmamadaling tumagilid si Danny.

“Nasaan ang regalo mo? Hindi mo basta-basta masasabing ‘happy birthday’ at umasang makakawala ka.” Mahiwagang ngumiti si Jack. “Huwag kang mag-alala. Ang regalo ay ihahatid sa oras sa gabi.” Tinapik siya ni Danny sa balikat. “Wow. Tumingin sa iyo, sinusubukan mong maging misteryoso.” Bumaba ang tatlo habang nag-uusap at nagtatawanan. Maya-maya ay bumaba na rin si Elise. Hindi napigilan ni Danny na paalalahanan siya, “Ngayon ang kaarawan ni Alex. May inihanda ka ba para sa kanya?”

Nang marinig iyon, naramdaman ni Elise ang pagbagsak ng kanyang puso. Nakalimutan na niya ang tungkol dito. Mukhang napansin ito ni Danny at mabilis na bumulong sa kanyang tenga, “Okay lang kung wala kang pinaghandaan. Anyway, maghahanda ang pamilya namin ng birthday party para kay Alex sa gabi, at puwede mo siyang ibigay sa kanya.” Mabilis na sumagot si Elise, “I see. Oo naman!” “Tara na. Ihahatid na kita sa campus,” sabi ni Alexander, at nagmamadaling sumunod si Elise. Pagkasakay sa kotse, hindi na nagsalita ang dalawa hanggang sa makarating sila sa university niya.

Bago siya bumaba ng kotse, sa wakas ay nagawa ni Elise na sabihin, “Maligayang kaarawan, Alex Griffith.” Tumingin si Alexander sa kanya at mahinang sinabi, “Salamat. Mag-aral ng mabuti at tumuon sa klase.” Kinawayan siya ni Elise at naglakad na papasok ng campus. Habang naglalakad siya papasok ng classroom, malinaw niyang naramdaman na medyo iba ang atmosphere sa classroom ngayon.

Ang buong klase ay tumingin sa kanya nang may pag-usisa, pag-usisa, at inggit. Nalilitong umupo si Elise sa kanyang upuan. Sa sandaling ito, magkatabi sina Samantha at Riley. “Elise!” Nagulat si Elise nang sabay na tawagin ng dalawa ang pangalan niya.

“Goodness gracious! Anong problema?” Hindi na nakapagpigil si Samantha. “Congratulations!” Tumango si Riley, “Oo. Congratulations!” Nataranta si Elise. “Para saan ako binabati?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *