Coolest Girl in Town Chapter 82

Coolest Girl in Town Chapter 82

Bahagyang nagtaas ng labi si Riley at proud na sinabi, “Diba sabi mo noon lilipat tayo sa university mo? Ngayong natapos na ang lahat ng proseso ng paglipat, mula ngayon, magiging university mates na tayo!” Si Samantha, na nakatayo sa gilid, ay nagpatuloy, “Hindi. Classmates talaga tayo! Nagkataon lang—direkta kaming na-assign ni Riley sa parehong klase mo. Pwede tayong magkaklase sa hinaharap!” Matapos makinig sa kanilang dalawa, hindi makapaniwalang nagtanong si Elise, “Hindi naman kayo nakikigulo sa akin, di ba?” Nagkatinginan sina Samantha at Riley at ngumiti bago sila nagpatuloy. “Huwag kang mag-alala! Hindi kami magbibiro tungkol sa mga bagay na ganito.”

Naglakad silang tatlo papunta sa classroom habang nag-uusap at nagtatawanan. “Naku, kailangan muna nating hanapin ang head lecturer at dumiretso na lang sa lecture hall pagkatapos nito. Elise, bumalik ka muna sa lecture hall! Magkita tayo mamaya.” Kinawayan ni Elise ang dalawa at saka bumalik sa lecture hall. Nang makita ni Mikayla si Elise ay mabilis siyang binati, “Hoy, Elise! Ngayon lang kita nakitang pumasok sa campus na may dalawang bagong mukha.

Sino sila?” Paliwanag ni Elise, “Mga kaibigan ko sila. Ipapakilala kita sa kanila mamaya.” Masyadong curious si Mikayla. “Mukhang hindi sila galing sa university natin. Paano mo sila nakilala?” Nang may sasabihin pa sana si Elise, inakay ng head lecturer sina Riley at Samantha papasok sa lecture hall, at biglang tumahimik ang buong klase.

“Lahat, mangyaring tanggapin ang dalawang bagong lipat na estudyante mula sa aming klase, sina Samantha Greene at Riley Bolton. Umaasa ako na sa hinaharap, ang lahat sa klase na ito ay maaaring tumulong sa isa’t isa at matuto nang maayos.” Pagkasabi pa lang ng lecturer nito, biglang sumambulat ang buong klase sa isang masigasig na silid ng palakpakan. Kumuha ng mga bagong kabanata update sa infobagh.com

Nakangiting humakbang paharap si Samantha. “Hi, ako si Samantha Greene. Sana magkaayos tayo in the future.” Sumunod din si Riley. “At ako si Riley Bolton. I’m very happy to join this big family. Sana maging mabuting magkaibigan tayo in the future.” Tuwang-tuwa ang lecturer sa kanilang pagpapakilala sa sarili, at saka nag-ayos ng mga upuan para sa kanila—nasa likod lang ni Elise ang mga upuan nila.

Pagkatapos ng klase, kinaladkad nina Samantha at Riley si Elise para mag-chat. Nang makita ang eksenang ito, medyo hindi komportable si Mikayla at nagmamadaling naglakad. “Elise, magkakilala ba kayo noon pa?” Agad namang nagpakilala si Elise. “Ito si Mikayla—matalik kong kaibigan.” Nagkusa si Samantha na makipag-ugnayan kay Mikayla.

“Hello, Mikayla! Ikinagagalak kitang makilala.” Inilahad ni Mikayla ang kamay niya at nahihiyang umiling. “Kamusta!” Napatingin si Elise sa kanilang dalawa at nagkusa na ikinabit ang kanilang mga kamay sa magkabilang gilid. “In the future, magiging grupo tayo ng apat! Nakakatuwang makilala kayong lahat, at umaasa ako na simula ngayon, sama-sama tayong matuto, umunlad, at umunlad nang sama-sama.” Kumuha ng mga bagong kabanata update sa infobagh.com

Matapos marinig ito, nagkatinginan ang tatlo pa at ngumiti, at ito ang naging tanda ng simula ng isang bagong pagkakaibigan. Nang matapos ang klase sa hapon, lumabas si Elise ng campus at nakita niyang naghihintay na doon si Matthew. Nang makitang palabas na si Elise ay dali-dali niya itong binati. “Halika. Ibigay mo sa akin ang bag mo.”

Magalang na sagot ni Elise, “No need. ayos lang ako.” Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang pinto at sumakay sa kotse. Binigyan siya ni Matthew ng makahulugang tingin, at saka sumakay na rin sa driver’s seat. Sa sasakyan, sinimulan ni Matthew ang usapan. “Nagpareserba ako para sa restawran sa gabi; isa itong bagong bukas na western restaurant.

Balita ko masarap daw kaya subukan natin!” Isang mahinang ‘salamat’ lang ang ibinigay ni Elise at abala sa kanyang assignment. Pagdating nila sa destinasyon, halos tapos na ang assignment ni Elise. Nang makitang dumating na sila, iniligpit niya ang kanyang mga libro at lumabas ng sasakyan. Isa itong high-end na restaurant na may napakagandang palamuti, ngunit nang pumasok si Elise, napansin niyang walang laman ang restaurant.

Si Matthew ang nagkusa na humila ng upuan para sa kanya. “Umupo ka muna. Kailangan kong pumunta sa restroom.” Hindi na masyadong nag-isip si Elise, at kinuha niya ang kanyang telepono para i-unlock ito, nakita niya ang mensahe mula kay Alexander. Sumulat ito. ‘Miss Sare, huwag mong kalimutan na magsisimula tayo ng klase mamayang 8:00PM.’

Namalayan na lamang ni Elise na Lunes na pagkatapos basahin ang mensahe, at kailangan niyang turuan si Alexander Arisian sa gabi. Mabilis niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa screen at sumagot ng OK na emoji. Nang matapos siyang magreply ay bumalik na si Matthew sa mesa. “Elise, mayroon ka bang inumin o alak na gusto mo?”

proactive na tanong ni Matthew. Bahagyang sumagot lang si Elise, “I’m fine with anything.” Tumaas ang kilay ni Matthew at sinabing, “May klase ka bukas, kaya hindi na kita uutusan ng red wine. Paano ang isang baso ng juice?” Sumagot si Elise, “Oo naman!” Nang magkasama silang dalawa, kitang-kita ni Elise na medyo magulo ang kapaligiran, ngunit hindi niya lubos masabi kung ano ang mali. Sa ngayon, ang naiisip lang ni Elise ay tapusin ang pagkain nang mabilis at umuwi.

Pero, nasa kalagitnaan pa lang ng pagkain, biglang nagdilim ang mga ilaw sa malaking restaurant na ikinagulat ni Elise. “Ano ang nangyayari?” Tiniyak siya ni Matthew, “Wala lang. Baka nawalan ng kuryente.” Hindi ito masyadong pinag-isipan ni Elise. Makalipas ang halos limang minuto, muling bumukas ang mga ilaw. Sa sandaling iyon, nagbago ang paligid—ang dating walang laman na bulwagan ay napuno na ngayon ng mga pulang rosas at agad na naging karagatan ng mga talulot ng rosas.

Nataranta si Elise. Ano ito? Ano ang nangyayari? Bago pa niya maitanong ang sarili niya, biglang tumayo si Matthew na nakaupo sa tapat niya. “Elise, sa totoo lang, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito.” Natigilan si Elise at natatarantang nakatingin lang sa kanya. Pagkatapos, nakita niya si Matthew na naglalakad sa isang tabi para kunin ang isang bouquet ng rosas at direktang lumuhod sa harap niya sa isang tuhod. “Elise, gusto kita!

Alam kong maaring nagmamadali akong gawin ito, ngunit hindi ko na napigilan ang sarili ko at ang puso ko, kaya naman pinili kong magtapat sa iyo ngayon. Maari ba kitang maging kasintahan?” Napakurap-kurap si Elise, iniisip na nagha-hallucinate siya, ngunit totoo ang lahat sa kanyang harapan. Tumingin si Elise kay Matthew, hindi man lang nambola.

Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagtanong, “Joke ba ito? Ngunit ngayon ay hindi April Fool’s Day, at ang iyong biro ay hindi nakakatuwa.” Nang marinig ito ni Matthew ay mas naging seryoso ang mukha nito. Natatakot siya na baka hindi siya paniwalaan ni Elise. “Elise, hindi ako nagbibiro. Gustong-gusto kita. Kahit na ang iyong hitsura ay hindi ang pinaka-namumukod-tangi, ako ay lubos na smitted sa iyo para sa ilang kadahilanan. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka. Ayos lang ba?”

“Ako ay humihingi ng paumanhin. Sa tingin ko nagkamali ka! Uhh… actually may gagawin pa ako, kaya mag leave muna ako.” Pagkatapos magsalita ni Elise ay tumayo na siya at nagbalak na umalis pero agad siyang pinigilan ni Matthew na hinawakan siya sa pulso. “Elise, mahal na mahal kita, kaya huwag mo akong tanggihan. Sige?”

Hinawi ni Elise ang kanyang braso pabalik nang hindi namamalayan. “Ako ay humihingi ng paumanhin. Sa tingin ko ito ay masyadong biglaan. Tsaka wala naman akong romantic feelings sayo kaya sorry talaga.” With that, tinulak siya nito at humakbang palayo. Gustong humabol ni Matthew, pero para siyang hinahabol ng mga halimaw, tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya—sa isang kisap-mata, nakatakbo na siya sa malayo.

Nakatayo sa kinatatayuan, si Matthew ay tumingin kay Elise, na nakatakas na, habang ang kanyang tingin ay naging malamig. Kaagad, inihagis niya sa lupa ang bouquet ng rosas sa kanyang kamay at sinundan siya, hindi pinansin ang pagtanggi sa kanya.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.