Coolest Girl in Town Chapter 8

Coolest Girl in Town Chapter 8

“I…” Naramdaman ni Elise na parang may sumabog na bomba sa kanyang ulo. Naisip niya ang senaryo ng isang taong nakatuklas kung ano talaga ang hitsura niya, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito nang ganoon kaaga! Ano ang gagawin ko ngayon? Naisip niya. Tinitigan ni Matthew ang mukha ni Elise ng may pag-iisip habang may maraming posibilidad na pumasok sa isip niya. Siya ito. Siya ba ang totoong Elise? Binago ba niya ang kanyang hitsura? O ganito ba ang itsura niya pagkatapos niyang gawin iyon?

Medyo nataranta si Elise sa titig ni Matthew. Gayunpaman, sinubukan niyang maging kalmado. “Bakit hindi muna tayo mag-usap, Young Master Matthew?” “Sige.” “Sige, pasok ka muna.” Binuksan ni Elise ang pinto na nakahinga ng maluwag. Ibinaba ni Matthew ang mga damit sa kanyang kamay habang nagtatanong, “Anyway, pwede ba akong magtanong sa iyo bago tayo mag-usap?” Hindi niya tinatanggihan ang kanyang mga salita. Malaki. Makakatipid ako ng kaunting pagsisikap na makipag-usap sa mga mas matalino, naisip ni Elise. “

Gusto mo itanong kung bakit ako nagbago ng anyo, di ba?” tanong niya. Nang makitang tumango si Matthew, pinunasan niya ang kanyang mga labi at dahan-dahang sinabing, “Dahil ayaw ko sa ideya ng arranged marriage, kaya naman.” “Mukhang pareho kayo ng layunin, Miss Sinclair.” “Oh?” Naguguluhang tugon ni Elise. Bakit tutol si Matthew sa isang arranged marriage na malaki ang maitutulong ng mga Griffith?

Hindi niya maintindihan ang nasa isip nito. Ngunit sino ang nagmamalasakit? It’s none of my business, naisip niya. Sa pagkuha ng pagkakataon, sinabi niya, “Kung ganoon, maaari mo ba akong tulungang ilihim ito, Young Master Matthew? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang gawin mo ito ng walang kabuluhan. Tutulungan kita bilang kapalit.” “Hindi mo ako matutulungan. Walang makakatulong sa akin sa gusto kong gawin,” panunuya sa sarili ni Matthew.

Gayunpaman, ginawa niya ang isang pabor sa kanya, sinabing, “Okay, ipinapangako ko sa iyo.” “Salamat.” Biglang naalala na narito siya upang dalhin ang kanyang mga damit, itinuro ni Matthew ang mga damit sa mesa at sinabing, “Mag-ingat ka sa susunod. Hindi na maaayos ang sitwasyon kung matuklasan ng ibang tao kung ano talaga ang hitsura mo. Sa ngayon, magpalit ka. Hihintayin kita sa labas. Sabay tayong bababa kapag tapos ka na.”

Nagpasalamat ulit si Elise bago kinuha ang mga damit sa kwarto. Tinitigan niya ang damit na nasa kamay niya ng may pagkasuklam. Ang gayong makinis na damit ay hindi niya istilo, ngunit wala siyang pakialam dito ngayon. Isinuot niya ang panggabing damit bago tumingin ng masama sa sarili sa salamin.

Still, I look good in anything, naisip niya. Pagkatapos, binuksan niya ng bahagya ang pinto. Nang wala siyang makitang ibang tao sa labas maliban kay Matthew, nakahinga siya ng maluwag. “Kailangan kong pumunta sa dressing room. Pakiusap hintayin mo ako ng kaunti pa.” Nakita ni Matthew ang kanyang buhok na nakalugay sa bun at ang pinkness na makikita sa kanyang walang aberya na balat. Sa di malamang dahilan, biglang kumirot ang puso niya.

“Sige.” Mabilis na initim ni Elise ang kanyang mukha sa harap ng salamin at pagkatapos ay maingat na gumuhit ng ilang nunal dito. Pagkatapos nito, bumaba siya kasama si Matthew sa kasiyahan. …… Humagalpak ng tawa ang silid nang bumaba ang dalawa. “Geez, ano ang ibig sabihin ng pangit na halimaw na ito sa paggawa nito? Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na gayahin si Miss Lawson?” “Oo, tama iyan!

Ang kaibahan ay nagpapangit pa sa kanya kaysa ngayon!” Halos inisip ni Elise ang nangyari nang makita niya ang damit ni Ashlyn. Ashlyn said in a false display of kindness, “Hindi, hindi naman sa ganun. Ito ang unang pagkakataong dadalo si Elise sa ganoong engrandeng party, kaya ako mismo ang pumili ng kanyang panggabing damit. Hindi niya ako sinasadyang ginaya.” Pagkatapos, nagdagdag ng panggatong sa apoy, sinabi niya kay Elise, “Ito ang pinakamagandang damit na pinili ko para sa iyo.

Sa kasamaang palad, hindi ito tumutugma sa iyong estilo, bagaman. Magkakaroon ako ng isang tailor-made para sa iyo sa susunod.” Napaka-conniving b*tch! Para kanino siya naglalagay ng ganyang charade? Sino ang nagmamalasakit sa napakasamang piraso ng damit na ito! Napaisip si Elise. Nang makitang tahimik si Elise, parang gusto ni Katie na ipakita sa kanya kung sino ang amo.

“Ang pangit mong copycat, Elise!” Kumunot ang noo ni Matthew. Nagbabala siya, “Pakitingnan kung ano ang iyong sasabihin, Miss Moss.” Nang marinig ito, si Katie ay agad na nabalot ng selos. Parang mas mayabang pa, tinuya niya, “Mga bansang bumpkins na parang nasa sarili mong liga, ha?

Inilagay mo ba si Young Master Matthew sa isang uri ng magic na gamot? Ang magkapatid na Griffith ay wala sa iyong liga, gayunpaman, kaya huwag madala sa kanyang kabaitan.

Itigil ang pagbibiro sa iyong sarili at paghahangad sa isang bagay na hindi kailanman magiging iyo. Alamin ang iyong lugar!” Nakangiting sagot ni Elise, “I’ve always known my place. Ikaw naman, sa anong kapasidad mo sinasabi sa akin yan, Miss Moss?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.