Coolest Girl in Town Chapter 69

Coolest Girl in Town Chapter 69

Bilang isang pandaigdigang conglomerate, ang Griffith Group ay nagpapanatili ng mga relasyon sa negosyo sa mga entity sa iba’t ibang bansa. Sa partikular na araw na iyon, dinala ni Alexander si Elise sa isang marangyang French restaurant at nakita nila ang kanilang mga bisita sa sandaling pumasok sila sa pribadong dining hall-isang grupo ng mga French.

Sa sandaling pumasok si Alexander, tuwang-tuwa ang mga Pranses at masigasig nilang binati siya samantalang sinulyapan siya ni Elise at naunawaan ang kanyang pahiwatig. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-interpret para sa magkabilang panig at ang kanyang katatasan sa wika ay higit pa sa pakikipag-usap dahil gumugol siya ng ilang oras sa ibang bansa.

Ang kanyang tingin ay paputol-putol na dumaan sa kanya sa kabuuan ng hapunan. Noon niya napagtanto na mayroon itong mapang-akit na alindog.

Nang makita ni Elise na malapit nang matapos ang pagkain, bumulong siya kay Alexander, “Pupunta ako sa banyo.”

Bahagyang tumango siya, kaya pinayagan siyang magdahilan sa bulwagan. Pagkaalis niya, hindi naiwasang tanungin siya ng mga bisita sa wikang Pranses, “Alex, anong meron sa iyo ngayon? Bakit tahimik ka habang kumakain? Si missus lang ang nagsasalita sa amin.”

Napangiti si Alexander nang dahan-dahang sumagot sa matatas na Pranses, “She’s my assistant. Dahil hindi siya pamilyar sa mga operasyon, binibigyan ko siya ng pagkakataon sa pagsasanay kanina.”

Nagpalitan ng tingin ang mga bisitang Pranses at ngumisi. “So, assistant mo lang siya, Alex? Malinaw kong nakita kung paano ka tumingin sa kanya ngayon, bagaman. Akala ko girlfriend mo siya.”

Nang marinig ang katagang ‘kasintahan’, kakaibang hindi nakaramdam ng pagkasuklam si Alexander dahil tila sumang-ayon siya na angkop itong palayaw para kay Elise.

Natahimik siya at sumimsim ng malaking alak sa harapan niya. Ang mga Pranses ay palaging madamdamin, sensual at lalo na bukas ang pag-iisip pagdating sa mga relasyon. Nang makita nilang tahimik si Alexander na sumasang-ayon sa kanila, hindi nila naiwasang magbiro sa kanya. “Alex! Mukhang hindi kasing simple ng sinabi mo ang identity ng missus! Sa tingin ko, dapat kang maging mas matapang na makilala ang tunay na pag-ibig sa iyong buhay.”

Ang alak ay hindi maayos na dumausdos sa kanyang lalamunan dahil sa sandaling marinig niya ang kanilang mga salita ng paghihikayat, nabulunan niya ang kanyang alak.

Nagkataon na bumalik si Elise mula sa kanyang paglalakbay sa banyo. Nararamdaman niya na may nabago sa hangin sa sandaling pumasok siya sa bulwagan, ngunit mabilis niyang iniabot sa kanya ang tissue. “Ayos ka lang?”

Tumingala si Alexander at sinalubong ang kanyang malinaw na mga mata na kumikinang sa kanyang repleksyon dito. Nang ipaalala nito sa kanya ang ‘payo’ mula sa kanyang mga bisita, naging dahilan ito para dali-dali siyang umiwas ng tingin at sumagot ng, “Okay lang ako.”

Pakiramdam niya ay kakaiba ang kinikilos nito, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang nangyari.

Ang mga nakatutuwang bisita ay mukhang nakagawa sila ng isang bagong pagtuklas. Nang magsasalita na sana sila, mabilis na iniabot ni Alexander sa kanila ang bote ng alak at alam niyang ngumiti bago niya ibinaba ang laman ng kanyang baso.

Ang kanyang biglaang pagkilos ay malinaw-gusto niyang pigilan ang mga ito na ilantad siya.

Dahil hindi ito ang unang beses nilang makipag-collaborate sa kanya, nagpalitan sila ng ngiti habang natutuwa silang masaksihan ang pagkawala ng kanyang pagtitimpi. Walang pumipigil sa kanya at sa pagtatapos ng kaganapan, natumba na siya ng higit sa kanyang kinaya.

Sa huli, kinailangan ni Elise na suportahan si Alexander habang naglalakad sila palabas ng restaurant, na nagpabuntong-hininga sa pagod. “Bakit ka uminom ng marami?” she grumbled na hindi na napigilan ang inis, na simpleng komento nito, “Matagal na akong hindi nakakatuwa. Medyo nahihilo lang ako.”

Sagot niya, “Paanong hindi ka mahihilo pagkatapos ng lahat ng pag-inom? Tumayo ka muna sa ngayon. Tumatawag ako ng taksi.”

Napabuntong-hininga siya at tatayo na sana nang tuwid nang mawalan siya ng balanse makalipas ang ilang segundo, naiwan siyang walang choice kundi sumandal sa kanya.

Iniwan siya nito sa dulo ng kanyang katalinuhan. Pagkatapos magpara ng taksi gamit ang kanyang telepono, dinala niya siya pabalik sa apartment.

Sa labis na pagsisikap, sa wakas ay hinila ni Elise si Alexander sa unit at ang pagkilos ng paggawa nito ay napagod sa kanya. Sumandal siya sa dingding para sa isang maikling pahinga at nais na abutin ang switch ng ilaw. Laking gulat niya nang bumagsak ang katawan nito sa kanya at dali-dali itong lumapit para hawakan siya. Nang mabigo siyang mahuli, nakita niya ang pagbagsak nito sa kanya at pinabagsak sila sa lupa.

Nanginginig pa rin siya sa sakit nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa kung saan. Isang pares ng mainit na labi ang dumikit sa labi niya sa gitna ng dilim, dahilan para nanlaki ang mga mata niya sa gulat habang nakatitig sa lumaking mukha sa harapan niya. Ang kanyang ilong ay napuno ng isang kakaibang panlalaking pabango, pagkatapos ay tinulak niya siya nang walang ingat sa isang galit na galit na paraan. “Alexander, anong ginagawa mo?”

Aba’y sobrang dami niyang nainom at napahiga siya habang nakasandal sa pader.

Mabilis na pinunasan ni Elise ang kanyang labi at pilit na bumangon sa sahig. Habang iniwan niya si Alexander, dali-dali siyang pumunta sa kwarto at tinitigan ang kanyang repleksyon sa salamin habang ang panghihinayang ay bumabalot sa kanya. “Ahhhhhhhhhhhh! Ano iyon?! Elise, iyon ang iyong unang halik! Nawala na lang ng ganyan!”.

She sounded so regret na gusto niyang paulit-ulit na linisin ang kanyang mga labi.

Kahit namumula na ang sulok ng kanyang bibig dahil sa mahigpit na pagpupunas, ayaw pa rin niyang tumigil.

Matapos ang tila walang hanggan, huminga siya ng malalim para kumalma. “Magiging maayos din. Elise Sinclair, kalimutan mo na lang ang nangyari kanina. Kumilos na parang walang nangyari.”

Sa kabila ng mga pagtatangka niyang kumbinsihin ang sarili, naglalaro pa rin sa isip ni Elise ang naunang eksena. Sa wakas ay nawalan na siya ng gana at nagmura sa desperasyon, “Dammit! Ano iyon?”

Dahil nawalan na siya ng mood para alagaan si Alexander, iniwan niya itong natutulog sa sahig hanggang hatinggabi nang medyo naawa siya sa kanya. Lumabas siya ng kwarto para silipin at nadatnan siyang nakahandusay pa rin sa sahig. Ngayong naaawa na siya sa kanya, sumuko siya at kinaladkad siya sa kanyang kwarto.

Kinaumagahan, nagising si Elise nang halos tanghali na at hinalungkat ang kanyang telepono. Nang mapansin niyang 11:00AM na ng umaga, naghilamos siya at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Alexander na nakaupo sa sopa at galit na galit na nagta-type sa kanyang laptop.

“Ikaw ay gising?” tanong niya. Nang marinig niya ang boses nito, agad siyang nadala sa eksena kagabi, na ikinairita niya nang walang katapusan.

Nang wala siyang natanggap na sagot ay tumingin ito sa kanya at isinara ang laptop. “Masyado akong nainom kagabi, kaya malamang na mahirap para sa iyo.”

Matalim siyang tinitigan ni Elise bago niya maiwasang magreklamo, “Buti alam mo! Alam mo ba kung gaano ako nag effort para iuwi ka? Pagod na pagod ako!”

Nang makita ang kanyang animated na ekspresyon, hindi namalayan ni Alexander ang isang halos hindi mapansing ngiti na madaling makaligtaan. “Nablangko ang isip ko kagabi. Hindi naman ako lumagpas ng linya di ba?”

Nang marinig iyon, gusto niyang sumagot, ngunit tumanggi siya at malamig na sumagot, “Hindi,”

Mukhang panatag si Alexander matapos marinig ang sagot ni Elise. Sa unang paggising niya ay may ilang malabong alaala ang gumugulo sa kanyang isipan at nag-aalala siyang nalampasan niya ang linya. Kung iisipin, nakita niya ang kanyang reaksyon pagkatapos niyang inumin ang alak na medyo kakaiba. Siya ay bihirang maging tipsy kahit na pagkatapos uminom ng maraming baso ng alak sa normal na okasyon, ngunit kagabi ay isang exception. Na black out ako ng todo! Sa tingin ko, kailangan kong bawasan ang pag-inom sa susunod.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *