Coolest Girl in Town Chapter 65

Coolest Girl in Town Chapter 65

Kalmadong tanong ni Elise, “Bakit ka nagulat?”

Bahagyang nakonsensya si Amanda, ngunit naglakas-loob siya at bumulong, “Hindi, hindi talaga.”

Pagkatapos ay kumilos siya para umalis, ngunit narinig niyang binibigkas ni Elise ang kanyang mga salita. “Ikaw ang magnanakaw, hindi ba?”

Nang marinig ang tanong ni Elise, isang medyo kinakabahan na si Amanda ang huminto sa kanyang paglalakad. “Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong magnanakaw?”

“Kung wala kang ninakaw, bakit ka umalis kung handa na ang lahat na kumpare ang kanilang mga fingerprint?” Napangiti si Elise. “At bakit ka pupunta dito kapag narinig mong nag-uusap ang mga kaklase natin tungkol sa CCTV footage?”

May pagtanggi sa tono ni Amanda. “Nadaanan ko lang.”

Nang marinig niya ang sagot ni Amanda, nagkibit balikat si Elise. (Ang nobelang ito ay maa-update araw-araw sa www.infobagh.com) “Alam kong hindi mo ito aaminin nang ganoon kadali, ngunit ang ebidensya ay nagsasalita nang mas malakas kaysa sa mga salita. Sabihin mo sa akin, ano ang mangyayari kung maipasa ko ito

ebidensya sa pulis?”

Dahil dito ay nataranta si Amanda. “Anong ebidensya? Paano mo nakuha?”

Tumingin si Elise kay Amanda na parang clown. “Lahat ng tao nadudulas minsan. Ano sa tingin mo? May ebidensya ba talaga ako? O, hindi ba?”

Tagaktak ng malamig na pawis ang noo ni Amanda dahil tuluyan na siyang nabasag noon.

“I planned to give you a chance, but since matigas ang ulo mo, I guess I’ll skip that stage. Ibibigay ko agad ang ebidensyang ito sa pulis.”

“Hindi—” walang malay na sagot ni Amanda.

Tumingin si Elise kay Amanda na may mapait na ngiti, na lumilikha ng impresyon na naghihintay siya na ipagpatuloy ni Amanda ang kanyang mga salita. Hindi sigurado si Amanda kung talagang may ebidensya si Elise o wala, ngunit hindi pa siya handang makipagsapalaran.

Kung talagang ipinasa ni Elise ang ebidensya sa pulisya, gagawin na si Amanda.

Dahil dalawa lang sila at kung tutuusin sa paraan ng pagsasalita ni Elise, sinubukan niya

upang makipag-ayos.

“Anong mga kondisyon ang mayroon ka kung gayon?” tanong agad ni Amanda.

Isang tuyong ngiti ang isinagot ni Elise, “So, inaamin mo na ikaw ang may gawa nito?”

Bahagyang tumango si Amanda. “Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at gagawin ko ang lahat para matupad ang mga kondisyong iyon. Gayunpaman, gusto kong ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya na mayroon ka.”

“Paano ko malalaman kung nagsisinungaling ka o hindi?” Umiling si Elise. (This novel will be daily updtaed at www.infobagh.com)“Sabi mo ninakaw mo ang relo, pero ano ang motibo mo? At saka, kailan mo ginawa?”

Dahil si Elise lang ang tao doon, walang intensyon si Amanda na makipagtalo sa paligid. “Ako ang kumuha ng relo at oo, nilagay ko rin sa bag mo. Ginawa ko lang iyon para sirain ang pagkakaibigan ninyong tatlo. Kung kailan, nakahanap lang ako ng pagkakataon at naisakatuparan ang gawa.”

Malamig na ngumiti si Elise. “At least tapat ka!”

Naikuyom ni Amanda ang kanyang mga kamao. “Alam mo na ang lahat ngayon. Wala naman akong dahilan para itago sayo diba? Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin kapalit ng ebidensya?”

Nagtagal si Elise sa pagsagot. Nag-isip siya ng ilang sandali bago siya sumagot, “Sa totoo lang… wala akong ebidensya, pero meron na ako ngayon.”

Pagkasabi niya noon ay bumukas ang pinto ng security room. Pumasok lahat ng kaklase nila kasama sina Samantha at Riley sa pangunguna. Walang sabi-sabi, isang sampal ang ginawa ni Samantha sa mukha ni Amanda, dahilan para matigilan si Amanda sa impact.

Mabangis na sinabi ni Riley, “Alam kong ikaw iyon. Magulo ka na dati, pero magnanakaw ka na! Nakakakilabot ang mga kilos mo!”

“Tama?! Paano ako nakapagsanay sa isang taong tulad mo? Hindi kapani-paniwala!” Yung isa

ang mga kaklase ay nagsimula na ring ipahayag nang malakas ang kanilang mga iniisip.

Sa sandaling ito lamang napagtanto ni Amanda na si Elise ang naglagay ng bitag.

“Ano bang pinagsasabi niyo? Hindi ko gets-” angal ni Amanda.

Gayunpaman, pinutol ni Samantha sa malamig na boses, “Umalis ka na sa ginagawa mo. Narinig namin ang lahat

sabi mo.”

Nangisda rin si Elise ng recording pen mula sa kanyang bulsa. “Naka-record dito ang buong pag-uusap natin. Ito ang katibayan na sinasabi ko.”

Agad namang namutla si Amanda. “How dare you!”

“Ano, ako ba ang nagsabing magnakaw ka?” Sagot ni Elise, na hindi sumagot si Amanda.

Sa sandaling ito, dumating din si Mr. Bolton at sinulyapan si Amanda bago siya bumuntong-hininga. “Pwede ka nang mag-drop out. Hindi namin tinatanggap ang mga estudyanteng may malagkit na daliri dito.”

Sumigaw siya, “Hindi, hindi ko kaya! Ayokong huminto sa pag-aaral!”

Hindi niya siya binigyan ng anumang pagkakataong matubos. “Kung hindi ka mag-quit, kailangan kong dalhin ang recording sa pulis. Hahayaan natin silang magdesisyon.”

Sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang huminto sa pag-aaral.

Nang gabing iyon, inayos ni Amanda ang kanyang mga gamit at papalabas na sana ng school campus. Gayunpaman, bago siya umalis, pinuntahan niya si Elise. “Tatandaan ko ito. Pagbabayaran mo ang ginawa mo.”

Sumagot si Elise, “Dapat ay nag-iisa ka, Amanda. (Ang nobelang ito ay ia-update araw-araw sa www.infobagh.com) Anuman ang gawin mo sa akin, babayaran ko ito ng sampung beses.”

Ang pag-alis ni Amanda ay minarkahan din na malapit nang matapos ang boot camp. Ang kanilang huling pagsusulit sa wakas ay minarkahan ang pagtatapos ng boot camp, na tumagal na ng kalahating buwan.

Medyo ayaw ni Riley na umalis sa kampo. “Marami akong natutunan kay Elise sa panahong ito. Hindi ko naisip na sumali sa nationals, ngunit sa palagay ko ay maaaring gusto kong sumali ngayon, pagkatapos ng lahat.

Samantha chimed in, “Hindi ako makapaniwala na mapapabuti ko nang husto sa loob lang ng kalahating buwan! Dati sumasakit ang ulo ko sa pagtingin lang sa mga tanong na iyon, pero ngayon ay nasasagot ko na ang dalawang katlo nito! Ito ay higit pa sa naisip ko! Gayunpaman, hindi ako sasali sa nationals pagkatapos ng lahat. Pwede na kayong pumunta at nandiyan ako para suportahan kayo.”

Tumingin si Elise sa mga kaibigan bago sila ngumiti sa isa’t isa. “Kahit nagkaroon na tayo

ilang mga aksidente, nagsaya pa rin ako sa inyo sa huli. Sana ay makapag-hang out tayo paminsan-minsan sa hinaharap.”

Pinagsalikop nina Riley at Samantha ang kanilang mga braso sa mga paa ni Elise.

“Gusto ko pang lumipat ng school ngayon! Baka next semester na ako lumipat sa klase mo,” kilig mungkahi ni Riley. Pagkatapos, tumingin siya kay Samantha. “Hoy, bakit hindi ka sumama? Pagkatapos, maaari tayong magkaroon ng mas maraming oras na magkasama! Ang galing di ba?”

Saglit na nag-isip si Samantha at itinuring na ito ay kapani-paniwala. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung papayag ang kanyang pamilya dito. “Kailangan kong tanungin muna ang aking ina, ngunit sa palagay ko ay papayag siya basta’t makakatulong ito sa aking pag-aaral.”

Nagulat si Elise. “Teka, sinasadya mo ba talaga?”

Sabay na tumango sina Riley at Samantha. “Syempre! Kung nasa tabi natin si Erudite Elise, ano ang dapat nating katakutan?”

Tuwang-tuwa si Elise kaya hindi na siya makapagsalita.

Inayos ng tatlong magkakaibigan ang kanilang mga gamit at sabay na naglakad papunta sa gate ng school. Si Samantha ang naunang sumakay sa sasakyan at kumaway siya sa kanila habang papaalis. Si Riley ang sumunod; umalis siya sa campus kasama si Mr. Bolton. Maya-maya, si Elise na lang ang naiwan sa gate ng school.

Hindi niya sinabi sa mga young masters ng Griffith Family na natapos na ang boot camp ngayon, kaya wala ni isa sa kanila ang nandoon para sunduin siya. Nang papara na sana siya ng taksi pauwi, lumapit si Zachary sa kanya.

“Elise.”

“Hi, Zachary.” Ngumiti ito sa kanya. “Anong meron?”

Napatingin si Zachary sa kanya. Pagkatapos, na parang nagpatawag siya ng matinding lakas ng loob, binasag niya ang katahimikan. (Ang nobelang ito ay ia-update araw-araw sa www.infobagh.com) “See you at the nationals.” With that, kumaway siya sa kanya bago naglakad palayo

Nataranta si Elise, dahil hindi siya sigurado kung ano ang gusto nitong sabihin. Hinahamon niya lang ba ako sa nationals?.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.