Coolest Girl in Town Chapter 64

Coolest Girl in Town Chapter 64

Nang marinig ang mga sinabi ni Riley, napaawang ang labi ni Samantha. “Hindi ko akalain na ginawa ni Elise. Gayunpaman, Elise, dahil ang relo ay nasa iyong bag, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag para dito.”

“Hindi niya kinuha.” Lumabas si Zachary mula sa karamihan para ipagtanggol si Elise. Seryoso ang ekspresyon nito habang nakatingin sa mga kaklase sa paligid. “Kung talagang kinuha niya, dapat naging tanga siya. Sasabihin niya sa lahat na siya ang magnanakaw sa pamamagitan ng pag-iimbak ng relo sa kanyang bag.”

Natahimik ang mga tao dahil walang nagsasalita.

Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagtanong ang isang kaklase sa banayad na boses, “Kung hindi niya tatanggapin ito, sino ang kukuha nito?”

“Oo! Kung gusto niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente, dapat niyang hanapin ang tunay na salarin! Hindi natin matitiis ang ganyang ugali sa klase natin!”

Ang mga sulok ng labi ni Zachary ay gumulong sa isang confident na ngiti. “Actually, effortless kung gusto nating hulihin ang may kasalanan; ireport na lang natin sa pulis! Ang mga diskarte sa pagsisiyasat ay napaka-advance na ngayon, tama ba? Ang sinumang nakahawak sa relo na ito noon ay mag-iiwan ng kanilang mga fingerprint. Dahil ang lahat ay may natatanging fingerprint at ang aming

hindi naman malaki ang klase, hayaan na lang natin ang mga pulis na ikumpara ang ating mga fingerprint at alamin kung sino ang nagnakaw ng relo.”

Nang makitang may punto si Zachary, inilabas kaagad ni Samantha ang kanyang telepono. “Tapos, tatawag ako ng pulis ngayon. Kahit sino pa yan, hahanapin ko ang salarin bago matapos ang araw!”

Sumenyas siya na mauna na siya, kaya nag-dial siya ng numero.

Ang ibang mga kaklase ay matiyagang naghihintay sa silid-aralan habang si Elise ay tahimik na nakatayo. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon, kaya medyo naguguluhan siya. Not to mention, it wasn’t a pleasant feeling na maakusahan ng isang bagay na hindi niya ginawa.

Tumingin sa kanya si Zachary at tila nakakuha ng lakas ng loob para tapikin siya sa balikat. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng tingin ng assurance.

Naunawaan niya na mabuti ang ibig niyang sabihin, kaya mabilis siyang bumulong, “Salamat!”

Nang dumating ang mga pulis, sinabi ni Samantha sa kanila ang isang maikling buod ng nangyari

bago niya hiniling sa kanila na ihambing ang mga fingerprint sa relo sa mga naroroon. Gayunpaman, ang kahilingang ito ay lubhang nabagabag sa pulisya.

“Miss Greene, kung iba’t ibang tao ang humawak ng relo na ito noon, wala talaga tayong magagawa sa mga fingerprints, na mapurol sana. Maaari naming i-extract ang mga fingerprint sa ibabaw, ngunit hindi ito magiging sapat upang matukoy ang may kasalanan. Sa madaling salita, ang diskarteng ito ay hindi maaasahan kung gusto mong hanapin ang tunay na salarin.”

Kumunot ang noo ni Samantha bago tumingin kay Zachary na pasimpleng ngumiti. “Tama naman sila. Hindi namin mahahanap ang salarin sa pamamagitan ng pamamaraang ito lamang.”

Naguguluhan siya. “Kung ganoon, bakit mo…”

Pigil niyang sagot habang nakatingin sa mga tao. “Kung tama ang hula ko, may kulang sa klase natin ngayon. Sa madaling salita, malamang na nakatakas siya.”

Nang marinig nila iyon, lahat ay nagpalitan ng tingin sa isa’t isa. Pagkatapos, sa proseso ng pag-aalis, natagpuan nila ang pagkakakilanlan ng nawawalang tao.

“Alam ko! Si Amanda! Kanina lang nandito siya, pero nakatakas na siya.”

Matapos marinig ang pangalang iyon, naalala ni Elise kung paano tumingin sa kanya si Amanda habang napagtanto ang katotohanan.

“Kawawa naman si Amanda! Iyon ay isang dirty move!” Galit na galit si Samantha.

“Siguro nakonsensya siya at natakot na suriin ng pulis ang mga fingerprints, kaya nakatakas siya!” Pumayag naman si Riley. Hindi niya akalain na gagawin ni Amanda ang ganoong bagay.

Noon ay mabilis na naunawaan ng lahat na ang pangyayaring ito ay walang kinalaman kay Elise, dahil si Amanda ang nagsisikap na i-frame si Elise. Lumakad si Samantha at nahihiyang humingi ng tawad, “I’m so sorry, Elise. Nag-overboard ako sa mga salita ko.”

Madilim pa rin ang ekspresyon ni Elise. “Wag na nating pag-usapan yan ngayon. Kailangan muna nating hanapin si Amanda. Sir, posible bang kasuhan si Amanda?”

The policeman then explained, “If you have concrete evidence illustrating that she was the one who stories the watch, she can be charged for the crime. Ang kanyang sentensiya ay tutukuyin sa pamamagitan ng halaga ng item, kaya sa paghusga sa presyo ng relong ito,

maaari siyang makulong nang hindi bababa sa isang taon at kalahati.”

“Isa yang problema; wala kaming ebidensya!” Napabuntong-hininga si Riley.

Napangiti naman si Elise. “Huwag kang mag-alala, kukuha kami ng ebidensya na kailangan namin.”

Dahil doon, lumingon siya at tumingin sa mga kaklase niya. “Ngayon, sana lahat ay makipagtulungan sa akin. Hahayaan natin ang mga katotohanan na magsalita para sa kanilang sarili.”

Lahat ng naroroon ay tumango sa kanilang pagsang-ayon, pagkatapos ay tumingin sa kanya si Zachary at nagtanong, “May kailangan ba akong gawin?”

Bagama’t gustong tumanggi ni Elise, sa huli ay may naisip siya at bumulong sa tainga nito.

Nang marinig iyon ay nagningning ang kanyang mga mata. “Sige, gagawin namin ang sinabi mo.”

Samantala, kararating lang ni Amanda sa gate ng school nang may nakita siyang patrol car na papasok. Dahil nakonsensya siya, nagtago muna siya bago pinanood ang sasakyan patungo sa classroom. Pagkatapos noon, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at tumakbo palabas.

Hinihintay na siya ng kanyang chauffeur sa gate kaya agad siyang sumakay sa kotse at pinaandar na ang sasakyan.

Ramdam ni Amanda ang pagtibok ng kanyang puso. Nais lamang niyang lumikha ng lamat sa pagitan nina Elise at Samantha sa pangyayaring ito, ngunit nabigo at nagdulot ng pinsala sa kanyang sarili sa halip.

Pagkatapos, kinuha ni Amanda ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama sa takot. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari bago siya humikbi, “Tay, ano ang gagawin ko ngayon? Hindi na ako naglakas loob na bumalik sa classroom. Ano ang dapat kong gawin kapag nalaman nilang ako ang may gawa nito?”

Sa kabilang dulo ng linya, nagmamadaling nagtanong si Eric Hudson, “Nasaan ka ngayon?”

Pinagmasdan niya ang kanyang paligid, pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang lokasyon. “Kakalabas ko lang ng school at pauwi na ako.”

Agad siyang sumigaw, “Ang tanga mo! Bakit ka umalis ng ganun-ganun lang? Ang pag-alis ngayon ay nangangahulugan lamang na nakonsensya ka sa iyong ginawa! Bumalik ka doon ngayon at

kunwari walang nangyari. Maniwala ka sa akin, kahit ang mga pulis ay hindi ka mahahanap. Kahit pinaghihinalaan nila na ikaw iyon, hindi sila makapagbibigay ng anumang matibay na patunay na ginawa mo iyon.”

Natigilan si Amanda ng mapagalitan ng ganoon. “Okay, naiintindihan ko, Dad. Babalik ako ngayon.” Ibinaba niya ang tawag at pinalingon ang tsuper.

Pagbalik niya sa classroom, lahat ay nakaupo sa kani-kanilang upuan, na parang walang nangyari.

Nakahinga siya ng maluwag at bumalik sa sariling upuan. Gayunpaman, ilang sandali lang matapos siyang umupo nang marinig niya ang isang kaklase sa likuran niya.

“Balita ko, sinusuri na ng mga pulis ang CCTV footage. Malapit na nilang mahanap ang salarin.”

“Hindi natin dapat pakawalan nang ganoon kadali ang salarin! How dare they do such things!”

Habang nakikinig si Amanda sa kanila, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nag-excuse siya sa banyo bago siya tumakbo sa security room. Binuksan niya ang pinto upang matuklasan na ang lugar ay desyerto.

“Nandito ka na sa wakas.”

Umalingawngaw ang boses ni Elise sa likuran niya at napalingon si Amanda kay Elise. “Ikaw?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.