Coolest Girl in Town Chapter 62

Coolest Girl in Town Chapter 62

Nang muling pumunta si Amanda sa Reddit, nagulat siya nang makitang ang karamihan sa mga komento ay nagtuturo ng pang-aabuso sa kanya sa halip na kay Elise. “Ano ba ang nangyayari?” natatarantang tanong niya.

Pagkatapos mag-click sa post na ginawa niya, sabik niyang ini-scan ang mga komento at nagsimulang umusbong ang pagngiwi sa kanyang mga feature nang dumating siya sa dulo ng seksyon ng mga komento. Hindi ako makapaniwalang may koneksyon talaga si Elise sa mga Griffith ng Athesea! At araw-araw din siyang sinasakyan ng apat na Griffith boys papunta at pauwi sa paaralan!

“Imposible ‘yan!” Sumirit si Amanda sa nagngangalit na mga ngipin. Palagi niyang iniisip si Elise bilang isang bumpkin mula sa isang mas mababa sa average na pamilya, ngunit boy, siya ay nagkamali. Maliwanag, si Elise ay may mga Griffith na suportahan siya. Nangangahulugan ba ito na ang lalaki mula kanina ay ang maalamat na Alexander Griffith?

Nang mamulat siya, mabilis na hinanap ni Amanda ang numerong ibinigay ni Alexander bago niya pinindot ang call button. Siya ay umaasa na siya ay maaaring magsagawa ng ilang pinsala control bago ang mga bagay na nawala sa kamay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang boses ng babae na magsasalita sa kabilang linya nang dumaan ang tawag. “Hi, ito ang Athesea Psychiatric Hospital. Paano kita matutulungan?”

Nang marinig niya ito, nawala ang kulay sa kanyang mukha at mapait niyang nairehistro ang katotohanan na sa halip ay ibinigay nito sa kanya ang numero para sa psychiatric hospital.

Isang galit na galit na Samantha at Riley ang natagpuan si Amanda sa sandaling ito at sinigaw nila ang kanyang pangalan, “Amanda!”.

“Ito ay dapat ang iyong gawa!” Pinutol ni Samantha at inagaw ang phone ni Amanda ng walang sabi-sabi.

“Ano ba, Samantha?” sigaw ni Amanda. “Ibalik mo ang phone ko!”

Hindi siya pinansin ni Samantha at sa halip ay nag-tap sa screen ng phone. Pagkaraan ng ilang pag-click, natagpuan niya ang nilalaman na hinahanap niya at nagtapos nang walang pag-aalinlangan, “Oo, siya ang nasa likod ng lahat ng ito.”

Nang marinig ito, nagalit si Riley at agad na kinaladkad si Amanda kasama niya. Nang matagpuan ni Riley si Elise, buong galit niyang sinabi, “Elise, ang b*tch na ito ay gumagawa ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo sa Reddit. Mayroon akong kalahating pagnanasa na patayin ang mga ilaw niya!”

Walang kaalam-alam si Elise tungkol sa pangyayari hanggang sa ipinadala sa kanya ni Samantha ang link sa nakagagalit na post. Matapos basahin ang mga larawan at caption, tahimik na tinanong ni Elise si Amanda, “Ginawa mo ito?”

Idiniin ni Amanda ang kanyang mga labi sa isang mabangis na linya, na halatang palihim.

Sa halip na pilitin ang pagpasok mula kay Amanda, kinuha ni Elise ang telepono ng babae at pinalitan ang password. Pagkatapos noon, inihagis niya ang device kay Riley at idinagdag, “Magsaya ka sa kanyang account.”

Nakangusong tumawa si Riley. Hindi nawawala ang isang beat, mabilis siyang nag-log in sa account at ginawang pribado ang post bago niya ginaya si Amanda para mag-upload ng statement na umaamin sa lahat ng akusasyon sa kanya. Parang dinagdagan pa ng insulto ang injury ni Amanda, pinirmahan din niya ang statement gamit ang buong pangalan ni Amanda.

Hindi na kailangang sabihin, si Riley ay nakuha nang may malaking kasiyahan sa pagtatapos ng gayong gawa. Ang pangalan ni Amanda ay agad na nagsimulang mag-trending sa Reddit at ang matinding pang-aabuso na sumunod ay na-highlight ng isang paglalantad sa kanyang nakaraang iskandalo sa plastic-surgery.

Nang makita ang mga masasakit na pahayag na bumaha sa comments section, pinatay ni Riley ang telepono nang nakangiti. Natigilan naman si Amanda habang nakasandal sa upuan na parang naubos lahat ng buhay niya.

“Amanda, sa tingin ko ay mas mabuti kung hilingin mong umalis sa dorm na ito,” diretsong itinuro ni Samantha. Ito ay higit pa sa isang utos kaysa sa isang mungkahi, at parang hindi siya nag-aalok kay Amanda ng pagkakataong makipag-ayos.

Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumangging magsalita si Amanda.

Binasag ni Riley ang nakakabinging katahimikan at bumulong, “Kung mahiyain ka, baka pwede kitang tulungan na magtanong.”

Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. “Hey, Dad, alam mo ba kung paanong may Amanda Hudson na nananatili sa dorm natin ngayon? Gusto niyang lumipat sa ibang dorm. Sa tingin mo kaya mong ayusin?”

Si Mr. Bolton ay hindi nagpapatawad ng anumang pagdududa dahil kaagad siyang pumayag sa kahilingan ng kanyang anak. “May bakanteng kama pa sa Dorm 504. Makakalipat siya kaagad.”

“Okay, I’ll relay this to her,” nakangiting sabi ni Riley at ibinaba ang tawag. Pagkatapos, humarap siya kay Amanda nang may pagmamalaki, “May bakanteng kama pa sa Dorm 504.

Tingnan mo ang iyong sarili.”

Napuno ng matinding sama ng loob si Amanda, ngunit ngayong napaatras siya sa isang sulok, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang mag-impake ng kanyang mga gamit at lumipat sa Dorm 504 na katabi.

Kasalukuyan, sa pagsara ng pinto pagkaalis ni Amanda, natuwa sina Riley at Samantha sa isa’t isa. “Ang masamang mangkukulam ay natalo na!”

Napatingin sa kanila si Elise at ngumiti, nadala sa paraan ng pagtayo nila sa kanya kanina. Lumapit siya at pumalakpak ang isang kamay sa balikat ng bawat babae bago niya mahinang sinabi, “Dinner’s on me tonight. Kunin mo ito bilang pasasalamat ko sa inyong dalawa bilang knight in shining armor ko.”

Sina Samantha at Riley ay nagpalitan ng nalilitong sulyap, pagkatapos ay tumawa. “Dahil nag-alok ka, huwag mo kaming sisihin sa pagpunit ng wallet mo.”

Mabait na sagot ni Elise, “Bring it on. Pwede kayong mag-order ng kahit anong gusto niyo.”

Nagkatinginan silang tatlo at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng swerte sa pagkakaroon ng mga kaibigan.

Nag-died out sila nang gabing iyon at ito ang free period nang bumalik sila sa paaralan. Katulad ng nangyari noong nakaraang linggo, ibinigay sa kanila ni G. Bolton ang isa pang hanay ng mga tanong sa pagsusulit na gagawin.

Kapansin-pansing wala si Amanda sa free period pagkatapos ng nangyari kaninang hapon, ngunit walang nagtanong tungkol sa kanya, kung gaano sila ka-busy sa pagsusulit.

“Hey, Elise, ano ang sagot mo para sa huling multiple choice na tanong?” Tanong ni Samantha nang matapos ang free period habang hawak ang braso ni Elise na may panibagong desperasyon.

Saglit itong pinag-isipan ni Elise bago siya sumagot, “B-B ang pinili ko.”

Nagalit si Samantha dito. “Nagkamali na naman ako.”

“Ayos lang,” pag-aaliw ni Elise habang masuyong ginulo ang buhok ng isa pang babae. “Tutulungan kita sa pag-aayos nito kapag bumalik na tayo sa dorm.”

Nag-uusap ang tatlo habang pabalik sa dormitoryo

nang may tumawag, “Hoy, Elise, may humihiling sa iyo sa pasukan ng paaralan.”

Dahil dito, sinamahan nina Samantha at Riley si Elise hanggang sa pasukan ng paaralan. Agad nilang nakita si Alexander na nakatayo sa di kalayuan at hinila ni Riley ang manggas ni Elise habang nagtatanong, “Elise, hindi ba ito yung hot guy na sumundo sayo kanina? Be honest, boyfriend mo ba siya?”

Gustong malaman ni Samantha ang sagot. “Oo, Elise, ipaalam sa amin ang sikreto sa pagkuha ng mga guwapong lalaki!”

Si Elise, gayunpaman, ay nilabanan ang pananabik na mapangiwi habang mabilis niyang ipinaliwanag, “Hindi, nagkakamali ka. Hindi ko siya boyfriend.”

Nagliwanag ang mga mata nina Samantha at Riley at sabay nilang sinabi, “Kung gayon, akin siya.”

Habang nakanganga si Elise sa kanyang mga kaibigan, medyo nagulat siya sa nakikitang interes sa kanilang mga mukha at taimtim na nagtanong, “Seryoso ba kayo rito?”

Sabay silang tumango bilang tugon at may ngiti sa kanyang labi nang lumingon siya kay Alexander, saka sumigaw, “Hoy, Alexander! May dalawang babae dito na nagkakagusto sayo!”

Ang awkwardness na naganap pagkatapos ay nakaka-suffocate at habang ang kanyang mga mata ay nagdidilim na mapanganib, sina Samantha at Riley ay nagpalitan ng takot na sulyap. Masasabi ng bawat isa kung ano ang iniisip ng isa’t isa: Nawawala na ang biro!

Si Samantha ang unang naging defensive. “Hindi, hindi, Young Master Alex! Nagkaroon ng pagkakamali; Ako ay ganap na wala sa iyo.”

Tumalon din si Riley sa bandwagon. “Oo, hindi rin ako sayo. Iyon ay magiging katawa-tawa.”

Si Elise ay hindi nakapagsalita sa kanila, ngunit bago siya makapag-react, si Alexander ay lumapit sa kanya at hinawakan ang take-out carrier bag papunta sa kanya. Sinulyapan niya ito at kinuha bago siya nagmamadaling bumulong, “Salamat.”

Gayunpaman, ang salita ay halos hindi na lumabas sa kanyang dila bago siya tumalikod upang umalis.

Nakita ito nina Samantha at Riley at lumapit sa kanya. Tapos, patahimik na tanong nila

tono, “Palagi ba siyang napakalamig at malayo?”

“My goodness, para siyang walking iceberg.”

Tahimik na tinitigan ni Elise ang take-out carrier bag sa kanyang mga kamay. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya na parang naiinis si Alexander, kahit na wala siyang nasabi kahit isang salita.

Tumingala siya at pinagmasdan ang sasakyang papalayo. Habang ibinuka niya ang kanyang mga labi, naisip niya, Nah, ikaw ay melodramatic.

“Wow, ano ang nakuha niya para sa iyo?” Curious na tanong ni Riley na hinila si Elise mula sa kanyang pag-iisip. Tiningnan ni Elise ang laman ng bag at nakita niya ang lahat ng ulam na dala niya sa tanghalian.

Pagkatapos niyang bawiin ang kanyang tingin, nag-anunsyo siya, “Tara, bumalik na tayo sa dorm at magpista!”

Hindi pinansin ng tatlong babae ang tense at non-verbal interaction ni Alexander kay Elise at bumalik sila sa dormitoryo habang tumatawa habang naglalakad.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.