Coolest Girl in Town Chapter 59

Coolest Girl in Town Chapter 59

Si Elise ay kalmado gaya ng dati habang siya ay humihingi bilang paninindigan, ngunit si Riley, sa kabilang banda, ay medyo nabigla. “Ikaw, parang, lampas sa kamangha-manghang. Hindi mo alam kung gaano kita kataas. Hindi ko akalain na magiging roommates talaga kita! Pupunta ako sa Cloverfield High, na katabi, oo nga pala.”

“Okay, pwede bang i-save natin ang chit–chat para mamaya? Elise, kailangan mo akong tulungan sa mga tanong na iyon mula sa pagsusulit!” Medyo naiinis si Samantha habang kinakaladkad si Elise papunta sa desk.

Sumingit si Riley nang marinig niya ito. “Nasasagot ba kayo sa mga tanong? Bale kung sumali ako?”

Kasunod nito, nagsisiksikan ang tatlong babae sa ibabaw ng mesa, at nagpapaliwanag si Elise sa mga tanong kanina. Sa pagtatapos ng sesyon, kahit si Samantha-na mukhang walang alam sa buong pagsubok-ay nagawang i-wrap ang kanyang ulo sa mga tanong.

Si Riley, sa kabilang banda, ay nakakuha rin ng mga bagong pag-unawa. “Nagdaan ako sa hindi mabilang na mga gawain, at ang aking mga sagot ay lumalabas sa bawat oras. Sa loob ng isang minuto, naisip ko na magulo ako sa isang lugar sa pagkalkula, ngunit sa lumalabas, ginamit ko ang maling paraan sa ngayon.”

“Elise, mayroon pa bang ibang paraan na magagamit natin para sa tanong na ito?” Pinindot ni Samantha.

Sinulyapan ni Elise ang tanong at dahan-dahang sinabing, “Well, yes… pero hindi ko inirerekomenda ang ibang approach dahil sa pagiging kumplikado nito.”

Araw-araw na mga bagong kabanata sa www.infobagh.com Habang pinag-uusapan nila ito, pumasok si Amanda sa kanila. Nang makita ang tatlong batang babae na nagkukumpulan sa mesa, gumuhit siya ng maasim, “Napakapagpanggap.”

Hindi pa nakikilala o narinig ni Riley ang tungkol kay Amanda bago ito, ngunit iniisip niya kung paanong ang sinuman ay magiging hindi palakaibigan mula sa simula. Napakunot ang noo ni Riley, medyo naiinis sa kanyang pagalit na kilos.

Samantala, hindi na lang pinansin ni Samantha si Amanda. Sa halip, hinila niya ang braso ni Elise at sinabing, “Bakit hindi natin pag-usapan ang ilang tanong bago natin ito tawagin sa isang araw, Elise?”

Higit sa masaya na obligado, Elise quipped, “Oo naman.” Hindi nag-aksaya ng oras si Riley sa pagsali sa kanila. “Mananatili ako sa inyo guys.”

Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at isang boses ang tumawag sa kabilang banda, “Hoy, Elise? May humihiling sayo sa entrance ng school!”

Hindi napigilan ni Elise na medyo mabigla. Sino kaya ang magtatanong sa akin? Hindi siya tumigil sa pag-iisip hanggang sa makarating siya sa pasukan ng paaralan at nakita si Jamie, na may dalang dalawang bag ng meryenda habang bumubulalas, “Kaya dito ka nagtago, Boss!” Alam ni Heaven na buong araw kitang tinatawagan para lang malaman mong naka-off ang phone mo, gusto niyang sabihin.

More to the point, nakiusap siya sa security guard sa entrance nang may matinding pagsisikap bago siya tuluyang pinayagan ng matigas ang ulo na makapasa. Sa ngayon, itinaas ni Jamie ang mga bag at sinabing, “Para sa iyo ito, Boss.”

“Ano, lahat ng ito?” Napanganga si Elise sa gulat sa sobrang dami ng meryenda sa mga bag na iyon.

“Halika Boss, hindi ka tatagal ng mga ito ng higit sa isang araw! Kainin mo lahat ng gusto mo. Dadalhin ko pa pag naubusan ka.”

Biglang sumagi sa isip ni Elise ang mga bag niya kay Jamie. “By the way, pwede ka bang mag-log in sa account ko at tingnan kung may balita? Balitaan mo ako kung meron.” Araw-araw na mga bagong kabanata sa www.infobagh.com

Isang ingay na pagsang-ayon ni Jamie. “Naiintindihan mo, Boss! Ngayon tumakbo ka at magpahinga. Gabi na kasi.”

Nasabi lang niya ito nang marinig ang tunog ng paparating na sasakyan. Sabay-sabay na napalingon ang dalawa nang makita ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa entrance ng school. Natigilan si Elise, at habang nagbabantang titigil sa pagtibok ang kanyang puso, bumaba ang bintana ng backseat ng kotse upang ipakita ang kalahati ng mga katangian ni Alexander.

Pinunasan ni Jamie ang kanyang ilong nang nahihiya. “Aalis na ako, Boss!” With that, nagmamadali siyang umalis sa pinangyarihan. Kasunod nito, bumaba si Alexander sa sasakyan at lumapit kay Elise.

“Akala ko uuwi ka na,” bulong ni Elise.

Walang sinabi si Alexander, ngunit nanatili itong nakatingin sa kanya saglit bago sumagot, “Nadaanan ko ang pan–European restaurant na gusto mo at naisipan kong ibili ka ng nilagang baka.”

Halos hindi siya makapaniwala na bibilhan talaga siya nito ng nilagang baka. “Salamat! Bibilhan kita ng pagkain upang ipakita ang aking pasasalamat, ngunit kailangan itong maghintay, dahil ako ay magiging nakahiwalay para sa natitirang bahagi ng kampo ng matematika na ito.

Isang ‘hmm’ ang isinagot niya. “Ayos lang sa akin.”

Medyo nabibigatan sa mga carrier bag na nasa kamay, sabi ni Elise, “Tama. Babalik na ako sa dorm.”

“Okay,” sagot ni Alexander habang iniaabot ang nilagang baka sa kanya. Magiliw niyang kinuha ito, at sa hindi malamang dahilan, parang may dala siyang tingga, kahit na ang take-out ay hindi masyadong matimbang sa sarili nitong. Thank heavens hindi pa siya nagtatanong tungkol kay Jamie.

Sa pag-iisip nito, halatang nakahinga siya ng maluwag.

Hindi binawi ni Alexander ang kanyang tingin hanggang sa pumasok si Elise sa dormitoryo. Pagkatapos, dumako ang mga mata niya sa direksyon kung saan umalis si Jamie.

Kung tutuusin sa kanilang interaksyon kanina, kahit sino ay madaling makapagsabi na sina Elise at Jamie ay magkasundo. Naisip ni Alexander ang dinner party noong nakaraan, kung saan nakita niya sina Elise at Jamie na magkasama; Sinabi niya na ang dalawa sa kanila ay nagkita lamang kamakailan at halos hindi magkakilala.

Araw-araw na mga bagong kabanata sa www.infobagh.com Kinuha ang kanyang telepono, tumawag si Alexander at malungkot na nagbilin, “Tulungan akong tingnan ang lalaking ito na nagngangalang Jamie Keller at ang lahat ng mga taong malayong nauugnay sa kanya.”

“Yes, Mr. Griffith,” ang sagot sa kabilang linya.

Ibinaba na niya ang tawag pagkatapos nito. Sa isang huling sulyap sa pasukan ng paaralan, tumalikod siya para sumakay sa kanyang sasakyan at umalis sa lugar.

Kinaumagahan ay ipinahayag ang opisyal na unang araw ng Mathematics Olympiad Boot Camp, at si Elise, kasama sina Samantha at Riley, ay dumating nang maaga sa silid-aralan.

Hindi nagtagal at lumabas si Mr. Bolton kasama ang mga test paper noong nakaraang araw. Nang makita ito, tumahimik ang lahat sa klase, at wala ni isang hininga ang nabunot habang hinihintay nilang magsalita si Mr. Bolton sa lectern.

“Kaya, hindi opisyal na sinimulan namin ang boot camp na may pagsubok kahapon, at ginugol ko ang mas magandang bahagi ng aking gabi sa pag-aaral sa lahat ng iyong mga sagot. Sa tingin ko, ligtas na sabihin na ang papel na ito ay mapaghamong sa sarili nitong karapatan, ngunit hindi ko inaasahan na isa sa inyo ang talagang makakakuha ng buong marka para dito.”

Nagulat ang mga estudyante sa narinig nila. Halos lahat ay tumingin kay Zachary nang may pagtataka, ngunit ang bata ay pare-parehong nataranta habang siya ay naninigas sa harapan ng silid. Alam niyang nagsimula ang pagsusulit sa mga predictable at pangunahing mga tanong, ngunit naging mas mahirap ito sa pagtatapos, at hindi niya sinagot ang dalawang sub-tanong. Sa madaling salita, walang paraan na nakakuha siya ng buong marka sa pagsusulit.

“Tara na, Zach! Mahinhin ka lang kahapon, ‘di ba? Sinabi mo na nagawa mo nang maayos, ngunit mukhang nakakuha ka ng buong marka nang hindi man lang pinagpawisan!”

“Oo naman Zach! Iniisip mo sa amin na hindi maganda ang nagawa mo sa pagsusulit, ngunit sino ang mag-aakala na mayroon kang napakagandang panlilinlang? Bukod sa lahat, may utang ka sa amin.”

Galit na galit, idiniin ni Zachary ang kanyang mga labi sa isang manipis na linya at itinama, “Tingnan mo, hindi ako maaaring maging isa na nakakuha ng buong marka. Hindi kumpleto ang sagot ko sa huling tanong.”

“Ano?” Sabay-sabay na tanong ng dalawang estudyante kanina, nagulat ang isa gaya ng isa.

Sa sandaling iyon, itinulak ni Mr. Bolton ang kanyang salamin sa itaas ng kanyang tulay sa ilong at itinaas ang papel na may mga punong marka. “Magaling, Miss Elise.”

Nagpalitan ng pagtataka ang lahat sa pagbanggit ng pangalang ito. Elise? Sino siya at bakit hindi namin siya nakita noon? Araw-araw na mga bagong kabanata sa www.infobagh.com

Umugong ang silid sa pag-asa. Habang dahan-dahang bumangon si Elise mula sa kanyang kinauupuan, lahat ay lumingon sa kanya nang may interes. Walang sinuman sa kanila ang makapagtago ng pagkagulat sa kanilang mga mukha nang makita nila ang kanyang hitsura; Sa katunayan, siya ay mukhang scholar.

“Miss Elise, halika at kunin ang iyong papel,” sabi ni Mr. Bolton. Ginawa niya ang sinabi at inilagay ang isang paa sa harap ng isa, huminto sa harap ng lectern para makuha niya ang kanyang papel.

Nakaupo sa unang hanay, napailing si Amanda habang pinagmamasdan si Elise na nanlalaki ang mga mata. Hindi ako makapaniwala na siya si Elise!

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.