Coolest Girl in Town Chapter 54

Coolest Girl in Town Chapter 54

Nang makitang natapos nang basahin ni Elise ang ulat, nagtanong si Jonas, “Ano sa palagay mo?”

Sumagot ng totoo si Elise, “Ang ulat ng pananalapi ng Griffith Group ay hindi pa nababayaran, at tila halos walang problema, ngunit…”

Natigilan siya at napatingin kay Alexander. “Ngunit sa palagay ko may problema sa isa sa mga istatistika.”

Nang marinig siya, lumiwanag ang mga mata ni Alexander habang mukhang kalmado si Jonas. “Sabihin mo sa akin ang tungkol sa problema.”

Kinuha ni Elise ang ulat at binuksan ito sa limang pahina bago itinuro ang isa sa mga istatistika. “Ang proyektong ito, ang Genesis-bagama’t ang ulat sa pananalapi ay nagpapakita na ito ay kumikita, malalaman mo pagkatapos makita ang parehong mga proyekto na ang Genesis ay nakakakuha ng masyadong maliit sa mga tuntunin ng kita-maaaring may problema dito.”

Kaagad, itinuro niya ang problema sa ulat. Ang mga proyekto ay nakakuha ng parehong halaga ng mga pamumuhunan ngunit may mga pagkakaiba sa mga kita. It’s not convincing to me na walang fishy sa project na ito.

Sa pagkakataong ito, ngumisi si Jonas. “Hindi masama, Ellie! Matalas ang mata mo! Alex, hilingin sa iyong mga tauhan na imbestigahan ito.”

“Oo, Lolo.”

“Nga pala, pinag-uusapan ba ninyo ang pagkuha ng bagong interpreter sa meeting ngayon lang?”

Nakaramdam si Alexander ng sakit ng ulo ng marinig iyon. Kung kailangan lang nila ng isang regular na interpreter, tiyak na wala silang problema sa paghahanap ng isa sa pamamagitan ng pag-aalok ng mataas na suweldo. Gayunpaman, napakahirap humanap ng interpreter para sa wikang Arise.

“Lolo, ipagpapatuloy ko ang pagsubaybay sa kaso ng interpreter. Tiyak na makakahanap tayo ng angkop na kandidato.”

“Sige. Hindi ako sasali dito kung ganoon. Gayunpaman, planuhin nang maayos ang iyong mga hakbang.”

“Naiintindihan ko po, Lolo.”

Pagkatapos ay tumayo si Jonas at lumingon kay Elise. “Ellie, dapat manatili ka sandali sa kumpanya at bumalik kasama si Alex mamaya. May mga bagay pa akong kailangang tapusin dito.”

“Ayos lang, Lolo. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Babalik ako sa sarili ko saglit.”

Gayunpaman, mabilis na pinutol ni Alexander si Elise bago pa siya makapagsalita. “Huwag kang mag-alala, Lolo. Iuuwi ko na siya.”

“Sige. Ingatan mo si Ellie para sa akin.”

Pagkatapos ay tumayo si Jonas at umalis. Pagkaalis niya, pinapunta ni Alexander ang sekretarya niya kay Elise sa lounge. “Pwede kang magpahinga saglit dito. May mga meryenda sa drawer, at maaari mong kainin ang mga ito kung ikaw ay gutom. Ihahatid na kita sa labas kapag tapos na ako sa trabaho ko.”

Kahit na medyo awkward, tumango si Elise. “Actually, hindi mo na ako kailangang alagaan dahil hindi na ako bata.”

Gayunpaman, may seryosong tingin sa mukha ni Alexander. “Nangako na ako kay lolo na aalagaan kita ng mabuti, kaya huwag mo na akong pahirapan.”

Nagkibit-balikat si Elise na hindi na tumanggi sa alok ni Alexander. “Pwede ko bang mahiram ang laptop mo?”

Agad namang pinakuha ni Alexander ang sekretarya niya kay Elise ng laptop. Pagkaayos ni Elise ay bumalik siya sa kanyang opisina para ipagpatuloy ang pagtatrabaho.

Lingid sa kaalaman ni Alexander, sinimulan ni Elise na i-tap ang keyboard pagkaalis niya. Siya ay nagta-type sa bilis ng kidlat habang ang mga hilera at hilera ng mga code ay pumupuno sa screen ng laptop habang sinusuri niya ang nilalaman sa screen. Sa wakas, dinala siya ng browser ng laptop sa portal ng pag-hire ng Griffith Group.

Nakatitig sa post ng trabaho na ‘Hiring Arise Interpreter’, naalala niya ang narinig niyang naghahanap sila ng mga Arise interpreter sa pulong ngayon lang. Nagkataon, pinag-aralan ni Elise ang wikang Arise at matatas ito.

Pagkatapos ay pinindot niya ang ‘apply’ button. Kasabay nito, ang katulong ni Alexander ay bumulalas sa opisina ng pangulo, “Young Master Griffith, may nag-apply lang para sa Arise interpreter job!”

Pinikit ang kanyang mga mata, sumagot si Alexander, “Susubukan natin ang kakayahan ng taong ito sa pamamagitan ng

online na pagtatasa.”

“Oo, Young Master Griffith.”

Matapos basahin ang mga dokumentong ipinadala sa kanya, kinuha ni Elise ang wala pang 3 minuto upang isalin ang lahat bago ibalik ang mga dokumento.

“Young Master Griffith, ang mga pagsasalin ay mahusay. Parang fluent ang taong ito sa Arise.” Tuwang-tuwa ang katulong ni Alexander habang mahinang sinabi ni Alexander, “Humanap ng paraan para magtrabaho ang taong ito sa atin kahit gaano pa nila kagusto sa atin.”

“Young Master Griffith, online real-time na interpretasyon lang ang ginagawa ng kandidato.”

Sa sandaling iyon, nagdilim ang mga mata ni Alexander. Online na real-time na interpretasyon nang hindi inilalantad ang kanilang mukha? Napakahiwaga!

“Ibigay mo sa akin ang laptop.”

Matapos ibigay kay Alexander ang laptop, pinanood ng kanyang assistant ang pag-tap sa keyboard na kasing bilis ni Elise. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Alexander na subaybayan ang IP address ng kandidato upang malaman ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang kandidato ay masyadong matalino at talagang nagawang makawala ng anumang ebidensya sa tuwing malapit na siyang masubaybayan ang mga ito.

Sa pagkakataong ito, alam ni Alexander na sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang kapareha, kaya nagpasya siyang makipag-ugnayan na lang sa kandidato.

Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Elise na magiging maingat si Alexander. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi ibunyag ang isa sa kanyang madalas na ginagamit na mga IP address upang mabawasan ang kanyang pagiging maingat.

‘Hindi mo kailangang maghinala na may masamang intensyon ako. Kung talagang gusto kong gumawa ng isang bagay, ang sistema ng iyong kumpanya ay na-hack kanina.’ Si Elise ay tapat, at ang kanyang kumpiyansa noon ay nagpapaniwala kay Alexander na talagang wala siyang anumang masamang intensyon.

‘Sige. Ipapadala ko sa iyo ang mga dokumento mamaya. Inaasahan ang pakikipagtulungan sa iyo! Sa wakas ay pumayag si Alexander na hayaan si Elise na maging interpreter ng Arise para sa proyekto.

Ilang sandali pa, nakatanggap si Elise ng ilang dokumento. Nang walang anumang pagkaantala, mabilis siyang nagsimula

nagsasalin habang maririnig ang tunog ng pag-click sa keyboard mula sa lounge.

Lumipas ang oras sa isang kisap-mata, at nang matapos si Alexander sa kanyang trabaho, sa wakas ay naalala niyang nasa lounge pa pala si Elise.

Pagpasok sa lounge, nakita niya si Elise na nakahawak sa laptop habang may tinititigan sa laptop. Gayunpaman, ang screen ay binago sa kamakailang pinakamainit na teen drama sa oras na mas malapit siya sa kanya.

“Tara na kumain na tayo ng hapunan.”

Noon, nagkunwaring isinara ni Elise ang kanyang tab sa teen drama. “Sa wakas tapos ka na sa trabaho. Nagugutom ako.”

Isinara niya ang kanyang laptop.

“Ano ang gusto mong kainin?” tanong ni Alexander. Sa sandaling ito, seryosong nag-isip si Elise bago sumagot, “Parang gusto ko ulit kumain ng nilagang baka. Bakit hindi tayo kumain ulit ng nilagang baka?”

Nagtaas ng kilay si Alexander. “Wala ka na bang ibang gustong kainin?”

Gayunpaman, umiling si Elise. “Napakarami kong kinakain sa mga nakaraang taon, at sa palagay ko ay hindi ko na ito mapipigilan ngayon.”

Walang magawa si Alexander para baguhin ang isip ni Elise dahil nakagawa na ito ng desisyon. “Sige. Kumain na tayo ng beef stew.”

Pagkatapos ay dinala niya ulit si Elise sa pan-European restaurant. Nang maamoy ang pamilyar na pabango, bumungad sa mukha ni Elise ang isang nasisiyahang ngiti. “Uy, pwede bang kumuha ng isang set ng nilagang baka? Teka, hintayin mo, gawin mong dalawa.”

“Sige. Mangyaring umupo. Malapit nang maging handa ang pagkain.”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *