Coolest Girl in Town Chapter 53

Coolest Girl in Town Chapter 53

Ang ama ni Mikayla na si Luke ay bumalik sa oras ng hapunan. Habang magkakasamang nakaupo ang lahat sa paligid ng dining room, hindi maiwasan ni Elise na maging komportable sa paligid nila.

“Huwag kang mahiya, Elise. Mag-ayos ka sa bahay.” Lumingon si Luke kay Matthew at muling sinabing, “Salamat guys sa pagiging kaibigan namin ni Mikayla at pag-aalaga sa kanya.”

“Dad, alam mo ba na super bait ni Elise? Nakuha niya ang unang pwesto sa parehong Mathematical Olympiad at Chinese Week’s speech competition. Siya ay literal na akin

idol!”

“Marami kang matututunan kay Elise.”

Napalabas ng dila si Mikayla sa kahihiyan. “Syempre. After all, idol ko siya.”

Ang mainit na pagtingin sa pamilya na madaldal ay naglagay kay Elise sa isang absentminded state, at upang itago ang kanyang emosyon, bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo upang hindi makita ang kanyang ekspresyon.

Pagkatapos kumain ay umalis na sina Elise at Matthew sa bahay nila Mikayla.

Sa pagbabalik, hindi niya maiwasang sumandal sa upuan at pumikit para magkunwaring tulog. Gayunpaman, ang imahe ng kanyang pagiging kasama ang kanyang mga magulang taon na ang nakaraan ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Sa kabila ng mga alaala na luma na, ang mga imahe ay malinaw pa rin.

Sa sandaling iyon, binuksan ni Elise ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana bago bumagsak ang isang bahid ng luha mula sa kanyang mata.

“Weekend na bukas. May mga plano ka ba?” Biglang tanong ni Matthew na nagpawala sa kanyang pag-iisip. Kaagad, umiwas ng tingin si Elise at mahinang sumagot, “Malamang gagawa ako ng mga assignment ko.”

Pagkatapos, muling nagtanong si Matthew, “Nabalitaan ko na nagbukas ang isang bagong hot spring spa sa kanlurang rehiyon ng Athesea. Gusto mo bang sabay na pumunta sa spa?”

Umiling si Elise. “Nah. Hindi talaga ako mahilig sa hot spring.”

“Ano naman ang movie together? May bagong comedy movie na kaka-premiere pa lang, and it’s apparently really good.”

Sa sandaling ito, walang alinlangang binago ng sigasig ni Matthew ang huling impresyon sa kanya ni Elise.

“Matthew, ikaw—”Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Matthew. “Huwag mo sana akong intindihin. Nag-alala lang ako na baka mainis ka. At saka, gusto rin ng lolo ko na samahan ka namin ng madalas.”

“Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit mayroon akong sariling pagsasaayos.”

Nahuli ni Matthew ang nakatagong pagtanggi sa likod ng mga salita ni Elise. Sa palagay ko marahil ako ay talagang masyadong mapilit. “Sige. Ipaalam sa akin kung gusto mong pumunta kahit saan, at ihahatid kita doon.”

“Hmm.”

Nang sunduin ni Matthew si Elise pauwi, naabutan nila si Alexander, na pababa ng hagdan. Pagkatapos ay nagkusa si Elise at binati siya.

Sumulyap kay Matthew, na nakatayo sa likuran ni Elise, inilipat ni Alexander ang kanyang tingin nang walang pag-aalinlangan bago siya nagsalita kay Elise. “Gusto kang makita ni lolo mamaya, kaya pumunta ka na sa study room kapag libre ka na.”

“Sige. Pupunta ako diyan kaagad.” Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas at tumungo sa study room.

Nang makaalis si Elise, tumindi ang kapaligiran sa pagitan nina Alexander at Matthew habang binabalaan ni Alexander ang kanyang kapatid, na nagsasabing, “Huwag mong subukang lapitan si Elise. Hindi siya isang taong kaya mo.”

Gayunpaman, mukhang hindi naabala si Matthew habang nakangisi. “Anong pinagsasabi mo? Sinusunod ko lang ang gusto ni lolo at inaalagaan siya. Paano mo naiintindihan ang aking mga aksyon?”

Then, he continued, “Mukhang libre ka, so hindi ba dapat mag-focus ka sa company work? Narinig ko na ang kumpanya ay magsisimula ng isang bagong proyekto, at isang malaking halaga ng pera ang namuhunan dito. Mag-ingat ka kung may mangyari.”

Bagama’t nagdilim ang mga mata ni Alexander, nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. “Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Huwag lumampas sa linya.” Malinaw na si Elise ang tinutukoy niya imbes na kumpanya.

Gayunpaman, kumilos si Matthew na parang hindi niya narinig at ipinahayag sa isang walang pakialam na paraan, “Huwag kang mag-alala, Alex. Hindi ako sasali sa mga usapin ng kumpanya, at malalaman ko kung ano ang gagawin para sa iba.”

“Mas maganda ka.”

Samantala, kumatok si Elise sa pinto ng study room.

“Pasok ka…”

Matapos makakuha ng pahintulot na makapasok, itinulak niya ang pinto sa study room. “Lolo, narinig kong hinahanap mo ako.”

Nang makita si Elise, ngumiti si Jona bago kumaway sa kanya. “Halika rito, Ellie.”

Masunuring lumakad si Elise palapit kay Jonah bago niya ibigay sa kanya ang isang dokumento. “Ito ang isa sa mga mahahalagang pagpupulong ng kumpanya, at gusto kong dumalo ka sa pulong kasama ko bukas.”

Natigilan siya. “Ako? Pero wala akong alam.”

Gayunpaman, ngumiti ng matamis si Jona. “Ayos lang. Magpanggap ka na lang na parang kasama mo akong naglalakad.”

Sa pagtatapos, pumayag si Elise sa proposal ni Jonas dahil weekend na bukas, at hindi na niya kailangang pumasok sa paaralan. Kaya naman, papunta sa Griffith Group, sumama siya kay Jonas kinaumagahan.

Ang Griffith Group ay isa sa pinakatanyag na multinational conglomerates ng Athesea, at ito ay matatagpuan mismo sa pinaka-mataong bahagi ng lungsod. Sila ay kasangkot sa maraming mga industriya at nagkaroon ng mga pamumuhunan mula sa ekonomiya ng negosyo at real estate hanggang sa industriya ng entertainment.

Sa kabilang banda, ito ang unang pagkakataon ni Elise na pumasok sa Griffith Tower. Habang nakasunod si Jonas, pumasok siya sa elevator kasama siya sa meeting room sa pinakataas na palapag. Pagkapasok sa kwarto ay nagsitayuan ang lahat. “Maligayang pagdating, presidente!”

Bati ni Jonas sa kanila bago hiniling na maupo sila. “Hindi mo kailangang maging mahigpit. Ituloy mo lang ang meeting mo.”

Habang nakaupo ang lahat, naglakad si Alexander papunta kay Jonas. “Bakit ka nandito, Lolo?”

“Nandito lang ako para tingnan. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Makikinig na lang ako sa likod.”

Dahil doon, walang choice si Alexander kundi bumalik sa podium para ipagpatuloy ang pagpupulong. “Ang paparating naming proyekto para sa susunod na season ay ang crude oil extraction project sa Aris…” Hindi interesado si Elise na makinig sa business meeting nila, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang maglaro.

“Ang paghahanda para sa proyekto sa Aris ay tapos na, at kami ay umuunlad mula sa talakayan sa pamahalaan ng Aris. Gayunpaman, nahaharap kami sa isa pang malubhang problema sa ngayon.”

Nakasimangot na sinenyasan ni Alexander ang project manager na magpaliwanag.

Pagkatapos, nagpatuloy ang tagapamahala ng proyekto, “Hindi ito isang malaking problema, ngunit ang interpreter na kasama namin dati ay hindi na makakatrabaho sa amin. Kailangan nating humanap ng bagong interpreter sa lalong madaling panahon, o ang ating talakayan sa gobyerno ng Aris ay maaaring masira. Para sa kaalaman ng lahat, ang wikang Arise ay isang hindi gaanong kilalang wika, at hindi ito kayang bigyang-kahulugan ng maraming tao. Medyo mahirap makakuha ng angkop na interpreter para sa proyektong ito.”

Ito ay talagang isang isyu. Sa sandaling iyon, inutusan ni Alexander ang kanyang mga nasasakupan, “Gusto kong gawin ninyong lahat ang lahat para maghanap ng mga Arise interpreter. Kailangan nating kumuha ng bagong interpreter kahit magkano ang kailangan nating bayaran sa kanila, dahil hindi na maaantala ang pag-usad ng proyekto.”

“Oo, Pangulong Griffith.”

Pagkatapos ng pagpupulong, iniabot ni Alexander ang pinakabagong ulat sa pananalapi ng Griffith Group kay Jonas sa opisina ng pangulo. Gayunpaman, sa halip na basahin ang ulat, tinawag ni Jonas si Elise, na nakatayo sa malayo sa kanila. “Halika, Ellie. Gusto kong tulungan mo akong basahin ang ulat na ito.”

Si Elise, na tinawag, ay tumigil sa paglalaro at lumakad. Nang iabot sa kanya ni Jonas ang report, mukhang nag-aalangan siya dahil hindi dapat basahin ng hindi awtorisadong tauhan ang isang financial report.

“Basahin ito at sabihin sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol dito.”

Hmm… Well, kung sasabihin niya. Walang choice si Elise kundi kunin ang ulat at simulan itong basahin.

Sa sandaling iyon, kailangan niyang aminin na si Alexander ay mahusay sa pamamahala ng kumpanya. Sa pamamagitan ng ulat sa pananalapi, nakita ni Elise na ang Griffith Group ay matatag na kumikita sa buong season.

Gayunpaman, huminto ang kanyang tingin sa isang lugar bago siya mabilis na umiwas ng ilang sandali.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.