Coolest Girl in Town Chapter 49

Coolest Girl in Town Chapter 49

“Anong ginagawa mo, Alexander? Pakawalan mo ako.” Nagpupumiglas si Elise sa kahihiyan. Kung hindi dahil sa dilim, makikita ng lahat ang kanyang pisngi na naging kasing pula ng kamatis.

Kumunot ang noo ni Alexander at nagtanong, “Diba sabi mo masakit ang paa mo?”

Sumagot si Elise, “Pero kaya kong maglakad.”

“Hindi naman problema sa akin. Madulas ang daan sa dilim, kaya ayokong mahulog ka ulit. Hindi naman masyadong malayo.”

Dahil sinabi iyon ni Alexander, kinailangan ni Elise na lunukin ang kanyang mga salita at masunuring nanatili sa kanyang mga bisig. Hinayaan niya itong dalhin siya sa isang malaking bato, kung saan siya tumingkayad upang suriin ang kanyang mga sugat. “Sa kabutihang palad, ang mga ito ay ilang mga mababaw na pinsala. Magiging maayos ka pagkatapos maglagay ng kaunting gamot sa bahay.”

“Oh, salamat, Alexander.”

Tumayo si Alexander at inutusan ang mga nasa likod niya, na sinasabi, “Makipag-ugnayan kay Danny at sabihin sa kanya na makipagkita sa paanan ng bundok.”

“Oo, Young Master Griffith.”

Pagkatapos ay tumingin si Alexander kay Elise at sinabing, “Ihahatid kita pababa.”

Hindi niya hinihingi ang opinyon ni Elise bagkus ay ipinaalam lamang niya ito, ngunit nagmamadaling tumanggi si Elise. “Hindi na kailangan niyan. Kaya kong maglakad mag-isa.”

Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Alexander ng pagkakataong tumanggi. Sa halip, lumuhod ito sa harapan niya.

Saglit na nag-alinlangan si Elise bago sumampa sa likod ni Alexander. Pagkatapos, binuhat siya ni Alexander pababa ng bundok. Ito ang unang beses na dinala siya ng lalaking ganito, kaya may kakaibang pakiramdam ang bumungad sa kanyang puso, na para siyang usa na nahuli sa mga ilaw.

Elise, anong iniisip mo? Bawiin ang mga iniisip mo!

Chiding herself in her heart, Elise allowed Alexander to carry her along the

landas ng bundok hanggang sa ibaba ng bundok. Hindi nagtagal, ligtas niyang dinala siya pabalik sa Griffith Residence, kung saan naalarma na si Jonah ng aksidente ni Elise. Mabuti na lang at natagpuan na si Elise, ngunit ang matandang lalaki ay naghihintay sa bulwagan hanggang sa bumalik si Elise.

“Ellie, bumalik ka na. Kumusta ka? Walang seryoso, di ba?” Nag-aalalang tanong ni Jona nang makita niya si Elise.

“Lolo Griffith, ayos lang ako! Salamat lahat kay Alexander.”

Nagdilim ang mga mata ni Jona. “Sino ba ang may lakas ng loob na makipagkulitan sa isa sa mga Griffith?! Alex, dapat mong malaman para sa akin. Hindi kukunsintihin ang bagay na ito.”

“Oo, Lolo. I will have someone look into it,” sabi ni Alexander na seryoso ang mukha.

“Buweno, pinaghirapan mo ngayon, kaya bumalik ka nang maaga,” sabi ni Jona at tumingin kay Elise. “Ellie, sorry kung natakot ka sa lahat ng ito, pero huwag kang mag-alala. Makakamit ko talaga ang hustisya sa iyo.”

“Salamat, Lolo Griffith!” Noong una, ayaw ni Elise na makialam ang Pamilya Griffith.

Ito ay aking sariling isyu pagkatapos ng lahat. Ngunit! Kahit sino pa sila, hindi ko sila bibitawan! Hindi kailanman sa isang milyong taon!

Matapos bumalik si Elise sa kanyang silid at i-lock ang pinto sa likod niya, nakipag-ugnayan siya kay Jamie.

“Boss, okay ka lang ba?’

“Oo, bigyan mo ako ng pabor. Dahan-dahang nag-type si Elise ng ilang linya at ipinadala ang mga ito, pagkatapos ay sa wakas

isinara ang kanyang computer. Habang ginagawa niya iyon, tumaas ang sulok ng kanyang bibig, na sinamahan ng isang aura ng panganib.

Kinabukasan, nagpahinga si Elise at hindi na pumasok sa paaralan. Napatingin si Jasmine sa bakanteng upuan at hindi mapigilang mapangiti sa kasiyahan. Walang alinlangan, mas maganda ang kanyang kalooban ngayon.

Haha! I bet nakakulong yung babaeng yun sa isang kubo sa ilang bundok ngayon!

Kapag natapos na ang kumpetisyon sa pampublikong pagsasalita ng Chinese Week, makakakuha siya

may magpapalaya kay Elise. Sa oras na iyon, ang resulta ay napagpasyahan na, at kahit na may pinakamahusay na mga kakayahan, walang mababago si Elise.

Gayunpaman, hindi napansin ni Jasmine na bukod sa pagliban ni Elise sa paaralan ay may isa pang hindi nakarating.

“Maging tapat ka sa akin, at baka mabigyan kita ng pagkakataon.” Sinalubong agad si Rita paglabas niya ng bahay. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Elise, ang babaeng pinaka ayaw niyang makita, sa sandaling ito. Patag ngunit delikado ang boses ni Elise, at saglit na nagulat si Rita na hindi man lang makapagsalita.

Tumingin sa kanya si Elise na may madilim na mukha. “Ano? Nagulat ka ba nang makita mo ako?”

Tumango si Rita, saka umiling. Sa wakas, lumuhod siya sa harapan ni Elise dahil sa takot. “Ako ay humihingi ng paumanhin! Nagkamali ako, at hindi dapat ako nakinig kay Jasmine para gawin iyon sa iyo…”

Sa mga sumunod na minuto, agad na nagbigay ng kumpletong salaysay si Rita sa lahat ng nangyari.

“Sabi ni Jasmine, gusto ka lang daw niyang ikulong doon at hindi ka saktan. Gusto lang niyang turuan ka ng leksyon at palayain ka pagkatapos ng dalawang araw. Nabulag ako sa perang inaalok niya at pumayag. Please, bitawan mo na ako. Classmates naman tayo eh.” Nabasag ang boses ni Rita habang umiiyak ito. Kung alam niya lang na may kaya si Elise, hinding-hindi niya gagawin ang maruming gawain para kay Jasmine.

“Maaari kitang bitawan, ngunit kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin.”

Si Rita ay parang nakakita ng pagkakataong nagliligtas-buhay at nagmamadaling nagtanong, “Ano iyon? Basta’t binitawan mo ako, gagawin ko ang lahat.”

Kaya, sumandal si Elise at may ibinulong sa tenga niya.

Sa hapon ay pumasok si Rita sa paaralan gaya ng nakagawian, at ang una niyang ginawa pagdating sa paaralan ay ibalik ang bracelet na binigay sa kanya ni Jasmine. “Jasmine, masyadong walang kwenta itong bracelet. Hindi worth it ang effort ko!”

Napatingin si Jasmine sa bracelet na may pagtataka at itinaas niya ang kanyang mga mata para tingnan si Rita ng malamig. “Anong mali? Sa tingin mo ito ay masyadong mura? Ito ang bracelet na ginastos ng tatay ko ng sampu-sampung libo sa ibang bansa upang bilhin para sa akin, at ngayon ay maaaring nagkakahalaga ng maraming pera, kahit na sa mga antigong tindahan, tama ba?”

Nang hindi sinasagot ang tanong ni Jasmine, malamig na ngumuso si Rita. “Ginawa ko ang napakahirap na gawain para sa iyo, ngunit ang maliit na bagay na ibinibigay mo sa akin. Seryoso ka? Wala akong pakialam; kailangan mo pa akong bigyan ng pera. Kung hindi, sasabihin ko sa buong mundo ang tungkol sa ginawa mo.”

Hindi inaasahan ni Jasmine na banta siya ni Rita sa bagay na ito, kaya tahimik niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, “Rita, I’ve never expected you to actually do this to me. Ang galing mo mag pretension kanina.”

“Oh, sabihin mo lang kung ibibigay mo sa akin o hindi! Gusto ko ng 100,000, at dapat itong ibigay sa akin sa loob ng araw na ito, o…”

Prangka si Rita na gusto lang niya ng pera. Kung noon pa man, walang pakialam si Jasmine sa maliit na pera gaya ng 100,000, ngunit ngayon, ang kanyang pamilya ay dumanas ng malaking pagbabago, at ang kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng mas kaunting baon. Kaya naman, umasa siya ngayon sa pagtitinda ng mga bag at alahas para mapanatili ang kanyang marangyang buhay.

Saan ako makakakuha ng 100,000 para kay Rita? “Wala akong ganoon kalaking pera.”

Gaya ng inaasahan, hindi binili ni Rita ang kanyang dahilan. “Sinong niloloko mo?! Alam ng lahat sa klase na mayroon kang daan-daang libong baon kada buwan. Gusto ko lang ng 100,000; hindi naman masyado. Kung sa totoo lang ay ayaw mong ibigay ito sa akin, hindi mahalaga. Ano ang malaking bagay? Pupunta na lang ako sa pulis para sabihin sa kanila ang lahat, at sa palagay ko makukulong ka lang.”

“B*tch ka!” Galit na galit si Jasmine, pero ngayong bina-blackmail na siya ni Rita, wala na siyang choice kundi ang magnganga ng ngipin. “Sige. 100,000 diba? Maibibigay ko ito sa iyo, ngunit paano mo masisigurong hindi mo ako hahabulin pagkatapos kunin ang perang ito?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *