Coolest Girl in Town Chapter 47

Coolest Girl in Town Chapter 47

“Ang kaibigan ko ay isang tagahanga mo at gusto niyang dalhin ko siya upang makita ka,” paliwanag ni Elise.

“Mas gwapo ka kaysa sa telebisyon,” bulalas ni Mikayla; namumula siya habang nakatitig sa kumikinang na mga mata ni Jack.

Ang tugon niya ay napangiti ng mala-demonyo si Jack. “Salamat. Masyado kang kaakit-akit sa sarili mo.”

“Magsisimula na tayong mag-film, Jack. Lumapit ka agad.” Habang ipinatawag ng deputy director si Jack, umalis siya at bumalik sa set. Parehong nagkaroon ng firsthand experience sina Elise at Mikayla sa panonood ng buong proseso ng paggawa ng pelikula.

Ilang maiikling eksena lang ang kailangang kunan ng maraming beses bago nila matapos ang shoot at tawagin itong isang araw. Hindi napigilan ni Mikayla ang mapabuntong-hininga. “First time kong makita ang asawa ko na masipag sa trabaho. Ang gwapo niya kaya napaiyak ako.”

Sa sandaling ito, sumugod ang deputy director at pinagmasdan niyang mabuti sina Elise at Mikayla bago tuluyang piliin si Mikayla. Tapos, nagsalita siya, “We need a supporting actress for this particular scene. Bakit hindi mo subukan?”

“Pwede ba?” gulat na sigaw niya.

Sa totoo lang, si Elise ang napansin ng deputy director mula sa malayo dahil siya ay may kaakit-akit na pigura at maayos ang kanyang sarili. Nakakaawa ang kanyang mukha… nahulog na malayo sa marka.

Kaya, kinailangan niyang gumamit ng pangalawang pagpipilian at umasa kay Mikayla. “Subukan mo lang. May dalawa o tatlong eksena sa kabuuan.”

Sa sandaling mabalitaan niyang makakapag-film siya kasama ang kanyang idolo, walang ibang mahalaga. Kaya naman, mabilis siyang pumayag bago sumunod sa deputy director na gawin ang kanyang costume at makeup.

Si Elise ay orihinal na naparito upang manood ng pelikula ni Jack para sa kapakanan ni Mikayla at ngayong wala na si Mikayla para kunan ang kanyang eksena, nagpasya siyang bumalik sa klase. Pagkatapos mag-bid kay Mikayla adieu, kumilos si Elise para tumungo sa silid-aralan.

Ngunit, ngayong malapit na matapos ang araw ng pasukan, biglang sumugod si Rita at

ani, “Naaksidente si Mikayla sa shooting, Elise. Pumunta at suriin siya!”

Nang marinig ni Elise ang balita, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang puso. “Ano?! Anong klaseng aksidente?”

May kisap-mata sa titig ni Rita, pero sumagot pa rin siya, “Nahulog siya at nagkaroon ng medyo masamang injury habang kinukunan ang eksena. Nasa likod siya ng Teaching Building 1.”

Matapos marinig iyon, natural na balisa si Elise at agad na tumakbo patungo sa Teaching Building 1.

Pagkaalis niya, hinanap ni Rita si Jasmine. “Ginawa ko ang sinabi mo sa akin. Papunta na si Elise doon.”

Nagdilim ang mga mata ni Jasmine. “Magaling.” Habang sinasabi niya ang mga katagang iyon, tinanggal niya ang bracelet sa kanyang pulso at itinulak iyon sa kamay ni Rita. “Ang susunod na mangyayari ay depende sa iyo.”

Kahit na titig na titig si Rita sa bracelet ay may pagdududa pa rin siya. “Siguro hindi natin dapat gawin ito, Jasmine. Paano kung mahulog tayo?”

“Relax, gusto ko lang siyang turuan ng maliit na leksyon. Walang mangyayaring masama at kahit may mangyari, I’ll take the fall for it. Anong kinakatakutan mo?”

Nang marinig ang tugon ni Jasmine, nakahinga si Rita habang inilagay ang bracelet sa kanyang bulsa bago siya umikot sa kanyang takong at umalis sa direksyon na pinuntahan ni Elise.

Samantala, pagdating ni Elise sa Teaching Building 1, nakaalis na ang film crew. Dahil ang gusaling ito ay karaniwang hindi ginagamit, ito ay desyerto ngayong wala na ang mga tripulante.

“Nasaan ka, Mikayla?” Kahit na hinanap niya ang buong gusali, hindi niya mahanap si Mikayla.

Sa ngayon, naramdaman ni Elise na parang may mali, kaya inilabas niya ang kanyang cell phone para tumawag. Gayunpaman, makalipas ang isang segundo, isang madilim na anino ang lumapit at hinampas ang likod ng kanyang ulo gamit ang isang kahoy na pamalo. Habang nangingibabaw ang sakit sa kanyang katawan, bumigay ang mga tuhod ni Elise at bumagsak siya sa lupa.

Sa kanyang kalahating kamalayan, narinig ni Elise ang isang babae na nagsasabing, “Dalhin mo siya sa malayong lugar.” Kaya naman, sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata upang makita kung sino iyon, ngunit bumigat ang kanyang katawan bago siya nahulog sa isang estado na walang malay.

Ngayong nasa ibabaw na niya si Jasmine, nag-evil smile siya. “Huwag mo akong sisihin dito, Elise. Ikaw ang nagtanong nito.”

Si Matthew ay naghihintay sa gate ng paaralan para kay Elise sa pagtatapos ng araw ng paaralan. Habang nasa school siya, hinukay pa niya ang limited edition album ni H na dati niyang ibinaon para marinig niya ito kasama si Elise pauwi. Sa kasamaang palad, hindi siya nagpakita kahit na mahigit isang oras na itong naghintay.

Medyo nagulat, kinuha niya ang kanyang cell at binigyan siya ng isang singsing, para lamang marinig ang malamig at awtomatikong boses ng babae na tumugon, “Paumanhin, ngunit ang numero na iyong na-dial ay pansamantalang hindi magagamit.”

The moment he heard that, medyo nairita si Matthew, pero dumating si Danny sa gate ng school. Bagama’t wala silang magandang samahan sa bahay at magiliw lamang sa isa’t isa nang hindi talaga nagsasalita, alam niyang kaklase ni Elise si Danny. Kaya, nagkusa siyang magsimula ng isang pag-uusap sa unang pagkakataon sa mga edad. “Danny, nakita mo na ba si Elise?”.

Dahil naka-headphones si Danny, hindi niya narinig ang tanong ni Matthew. At kaya, inalis niya ang mga ito at tinanong, “Ano ang sinabi mo?”

“Nakita mo ba si Elise?” ulit ni Matthew. “Mahigit isang oras na akong naghihintay, pero hindi pa rin siya nagpapakita.”

Mukhang hindi naman ito kakaiba kay Danny. “Siguro nauna siyang umuwi. O, baka nasa bahay siya ng kaibigan. Bakit hindi mo siya bigyan ng singsing?”

“Naka-off ang phone niya.”

Noon lang sumimangot si Danny. Sa lahat ng oras na nakilala niya si Elise, hindi pa nito pinatay ang kanyang telepono.

“Tutulungan kitang magtanong sa paligid.” Matapos niyang kunin ang kanyang telepono, nagtanong siya sa ilang mabubuting kaibigan bago niya makuha ang numero ni Mikayla. Gayunpaman, ipinaalam nito sa kanya na hinahanap din niya si Elise. Sa ngayon, naramdaman na rin niya na may kakaiba. “Hindi siya maaaring magkaroon ng problema, hindi ba?”

Gayunpaman, mas lalong nagdilim ang tingin ni Matthew dahil isa lang ang posibilidad na nasa isip niya. Kasalukuyang hawak ni Elise ang 30% ng mga share ng Griffith Group sa pangalan-isang halaga

sapat na iyon para mayanig ang kabuuan ng Griffith Group. Iyon ay posibleng nangangahulugan na ang isang tao ay may dahilan upang saktan siya.

“Hanapin natin siya bago tayo mag-alala.”

Gayunpaman, hindi nakinig ni Danny ang payo ni Matthew at nagmadali na lamang siyang tawagan si Alexander. “Baka nagkaproblema si Elise, Alexander. Maaari ka bang magpadala ng isang tao upang tumulong sa amin na hanapin siya?”

Kahit nasa business meeting si Alexander, tinapos niya ang meeting nang walang pag-aalinlangan nang matanggap niya ang tawag mula kay Danny. Pagkatapos, tinanong ni Alexander, “Ano ang nangyari? Bigyan mo ako ng higit pang mga detalye.”

Kaya, iniugnay ni Danny ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan kay Alexander habang pinakilos ni Alexander ang lahat ng pwersa na magagawa niya sa sandaling iyon. Kasabay nito, pinalabas niya ang kanyang mga tauhan at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Danny.

Sinuri muna ng mga tauhan ni Alexander ang surveillance system ng paaralan upang mahanap ang huling alam na posisyon ni Elise. Pagkatapos, sinundan nila siya mula roon at sa wakas ay pinakipot ang lugar kung saan siya maaaring maging.

“Nawala ang kotse na naghatid sa kanya palabas ng paaralan malapit sa Silvermoon Mountain, Alexander. Nadala kaya siya ng sasakyan doon?”

Bahagyang nandidilim ang mga mata, sumagot si Alexander, “Pupunta ako roon kasama ang aking mga tauhan ngayon din. Anuman ang mangyari, kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon.”

Dahil hindi inasahan ni Danny na siya ay labis na namuhunan sa bagay na iyon, ang lalaki ay nagmadaling idinagdag, “Sasama ako sa iyo.”

Naglakbay ang magkapatid sa bundok kasama ang isang grupo ng mga lalaki.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *