Coolest Girl in Town Chapter 42

Coolest Girl in Town Chapter 42

“Ang aking personal na katulong ay hindi makakarating sa maikling panahon, kaya’t kakailanganin ko ang iyong tulong.”

“Hinihiling mo ba sa akin na kumilos bilang iyong personal na katulong?” tanong ulit ng hindi siguradong Elise.

Tumango si Alexander at sumagot, “Pasensya na sa abala sa iyo.”

Sa puntong iyon, wala siyang maisip na dahilan para tanggihan siya. Higit pa rito, naalala niya ang tulong na dati niyang ibinigay noong Mathematics Olympiad at natural na sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos, sinimulan niyang i-flick ang mga dokumento sa kanyang mga kamay para pag-aralan ang mga iyon.

Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan sa harap ng isang five-star hotel sa bayan. Sumunod naman siya sa likod niya habang papasok sila sa lugar.

Habang nasa loob sila ng elevator, tinitigan niya ang sarili sa salamin at: likas na inayos ang mga salamin na may itim na gilid sa tungki ng kanyang ilong. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos nito, lumingon siya at pinagmasdan ang hitsura nito bago niya sinabi, “Dapat kang gumugol ng ilang oras upang gawing presentable ang iyong sarili sa susunod. Pagkatapos ng lahat, ang magandang hitsura ay maaaring maging isang kalamangan sa mga babae.”

Sasawayin na sana ni Elise si Alexander, ngunit napigilan lamang niya ang kanyang mga salita nang biglang bumukas ang mga pinto ng elevator. Gayunpaman, tinitigan niya ang likod nito at bumulong, “Buweno, kung sa tingin mo ay hindi ako presentable, dapat kang humingi ng tulong sa iba.”

“Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at pumunta ka dito.”

Bilang tugon, ayaw niyang tumungo sa kanya bago pumasok ang dalawa sa isang malaking pribadong silid. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay agad siyang sinalubong ng kabilang party na may sigasig, “Mr. Griffith, ikinagagalak kitang makilala.”

Samantala, bahagyang kumilos si Alexander at bahagyang nakipagkamay sa kausap. “Ginoo. Sylvester, salamat sa paghihintay.”

Ngumiti si Mr. Sylvester. “Hindi rin ako naghintay ng masyadong matagal dahil dumating na ako kanina pa.” Habang sinasabi niya iyon ay inilipat niya ang tingin kay Elise, ngunit saglit itong sulyap bago niya inilipat ang tingin. Malinaw, maaaring maramdaman ng isa na hindi siya lubos na nasisiyahan sa hitsura niya.

Gayunpaman, siya ay medyo walang malasakit sa kanyang reaksyon at sumunod kay Alexander

yabag ng paa bago ito umupo sa tabi niya.

“Ginoo. Griffith, sino itong babae dito?” Hindi naiwasang magtanong ni Mr. Ford mula sa Eureka Corporation.

Maikling ipinakilala ni Alexander, “Ito ang aking personal na katulong, Miss Sinclair.”

Itinagilid ni Elise ang kanyang ulo para batiin sila. “Ginoo. Sylvester, Mr. Ford, ikinagagalak kitang makilala.”

“Oh. So, personal assistant mo siya, pero mukha siyang menor de edad,” masayang bulalas ni Mr. Ford habang tahasan siyang sinisiyasat. Samantala, medyo hindi siya komportable sa paraan ng pagtingin nito sa kanya.

Gayunpaman, dahil natural siyang sumang-ayon na tulungan si Alexander, hindi siya nagpahayag ng kahit anong disgusto ngunit tumugon, “Mr. Ford, dapat nagbibiro ka. Naka-graduate na ako sa university.”

Bagama’t si Elise ay nagsasabi lamang ng totoo, maliwanag na ang lahat ng naroroon, kabilang si Alexander-ay hindi naniniwala sa kanyang mga salita. Sa kabila noon, wala ni isa sa kanila ang nagpaalam.

“Ginoo. Griffith, pag-usapan natin ang kontrata.” Sumenyas si Mr. Sylvester sa kanyang sekretarya na iabot ang dokumentong dinala nila. Lahat ay nagsuot ng solemne na tingin habang nagsimula silang mag-usap tungkol sa trabaho.

Ginampanan ni Elise ang kanyang trabaho bilang personal na katulong ni Alexander at nagawa niyang hawakan ang lahat ng mga tanong na itinuro sa kanya ng kabilang partido. Siya ay napakahusay sa kanyang trabaho at naging ehemplo ng isang propesyonal mula sa mundo ng korporasyon, na isang sorpresa kay Alexander.

Sa wakas, nakahain na ang kanilang pagkain sa oras na halos matapos na sila sa kanilang talakayan.

“Waiter, pwede mo ba akong kunin ng alak na inimbak ko sa inyo?” bukas-palad na tanong ni Mr. Sylvester at nakangiting lumingon kay Alexander. “Ginoo. Griffith, kumpirmahin natin ang mga tuntunin ng kontrata. Hihilingin ko sa legal team na i-draft ang kontrata sa sandaling bumalik ako at mapirmahan natin ito pagkatapos nito.”

Sumagot si Alexander, “Oo naman. Salamat sa lahat ng pagsusumikap.”

Mapagpakumbaba na sagot ni Mr. Sylvester, “Wala lang. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon at gagawin ko

siguraduhin mong hindi ka namin bibiguin. Sana makapagtrabaho tayo ng maayos.” Pagkasabi niya noon, itinaas niya ang baso ng alak para mag-propose ng toast at ibinaba ang laman.

Para naman kay Elise, nang mapansin na ang kontrata ay isang selyadong deal, nakahinga siya ng maluwag. Siya ay gutom na gutom, kaya’t nag-focus siya sa kanyang pagkain at nag-enjoy pa. Pagkatapos ng ilang round ng mga toast, natural lang sa lahat na uminom ng kaunting alak. Tumayo si Alexander sa kanyang buong taas para magtungo sa washroom.

Nang mapansin ni Mr. Ford mula sa Eureka Corporation ang pagkawala ni Alexander, mas lumakas ang loob niya, lalo na nang nakainom siya ng alak. Agad siyang natisod kay Elise na may hawak na baso ng alak. “Hey, Miss Sinclair, uminom ka sa akin.”

Amoy ng lipas na alak ang hininga ni Mr. Ford, na naging dahilan ng pagkunot ng noo niya.

“Paumanhin, Mr. Ford. Hindi ako karaniwang umiinom ng alak.” Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang tanggihan ni Elise ang kanyang kahilingan. “Gawin mo lang ang sinabi sa iyo at inumin mo ito! Itigil mo na ang pagbibigay sa akin ng kung anu-anong dahilan. Alam mo bang mapapaalis ka ni Mr. Griffith sa pamamagitan lamang ng paghiling sa kanya na gawin iyon?”

Kasunod nito, pilit na nilagyan ng alak ni Mr. Ford ang kanyang baso. Samantala, si Mr. Sylvester, na nasa tabi, ay nagkunwaring kamangmangan. Kung tutuusin, sa mga katulad nila, isa lang siyang personal assistant. Isa pa, medyo pangit ang itsura niya, kaya kitang-kita na dapat siyang makaramdam ng karangalan na maimbitahan na makipag-inuman sa kanila.

At saka, tiyak na pipiliin ni Alexander na pumikit para sa kapakanan ng kanilang pagtutulungan

“Paumanhin, Mr. Ford. Hindi talaga ako marunong uminom ng alak,” magalang na pagtanggi muli ni Elise.

Gayunpaman, ngumiti lang ang lalaki at iniunat ang isang braso para itali ito sa kanyang balikat. “Miss Sinclair, hindi mo talaga dapat subukan ang pasensya ko.”

Nagdilim din ang ekspresyon ni Elise bago niya biglang itinulak ang braso nito palayo. Sa puntong iyon, siya ay lubos na hindi nasisiyahan. “Ginoo. Ford, mangyaring magkaroon ng respeto sa sarili.”

Sa sandaling sinabi niya iyon, halatang naiinis siya. “Isa ka lang hamak na personal assistant! How dare you talk to me so insolently! Ikaw ay dapat na pinarangalan na naakit ang aking pansin. Sino ka ba sa tingin mo?!”

Sa una, siya ay nagkaroon ng kanyang reserbasyon, ngunit sa sandaling marinig niya ang kanyang mga salita, ang kanyang init ng ulo

agad na bumangon. “Ikaw yata ang hindi alam ang posisyon mo! Matanda ka na para kumilos nang magalang, ngunit ang iyong pag-uugali ay kasuklam-suklam! Wala kang pinagkaiba sa isang hamak!”

“How dare you insult me, you b*tch!” Inihagis ni Mr. Ford ang bote ng alak sa kanyang kamay sa lupa nang may lakas na napunta ito sa isang matunog na kalabog, na umalingawngaw sa pribadong silid. Sa sandaling marinig ni Alexander ang kaguluhan, ang kanyang mukha ay kasing itim ng uling nang siya ay humakbang patungo sa silid. Ilang sandali matapos niyang itulak ang pinto, napansin niyang hinawakan ni Mr. Ford si Elise sa pulso nito.

“B*tch!” Umungol pa si Mr. Ford, “Hindi ako makapaniwala na may lakas kang loob na ipakita ang iyong init ng ulo!”

Samantala, hindi inaasahan ni Elise na papatungan siya ng kamay ng lalaki, ngunit hindi rin siya magdurusa sa katahimikan. Napabuntong-hininga, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa siya sa kanyang pundya. Dahil dito, nagkaroon ng malakas at masakit na halinghing na umalingawngaw sa silid.

Pagkatapos ay humakbang si Alexander at tumayo nang maingat sa harap niya. Pagkatapos, binigyan niya ng malamig na tingin si Mr. Ford bago nagtanong, “Ano ang nangyayari?”

Si Ginoong Sylvester, na nanatiling tahimik sa lahat ng ito, ay dali-daling lumapit at

paliwanag, “Misunderstanding lang. Mr. Griffith, huwag kang magalit. Isa lang siyang hamak na personal assistant, bakit hindi mo siya ibigay sa amin?”

a

“Ibigay mo siya?!” Binigyang-diin ni Alexander ang tatlong salitang iyon habang dumadagundong ang kanyang ekspresyon. Tinitigan niya si Mr. Ford, na kasalukuyang umuungol sa sakit, bago niya itinaas ang kanyang paa at walang pagdadalawang-isip na suntok kay Mr. Ford.

Habang nagpuwersa si Alexander nang sipain niya si Mr. Ford, si Mr. Ford ay agad na inihagis sa ere bago siya bumagsak sa lupa nang may malakas na kalabog. Kasunod nito, nagkaroon ng crack’ sound na nagpapahiwatig ng sirang ribcage.

Di nagtagal, hinawakan ni Alexander si Elise at sinabing, “Hindi ako ganoon kawalang kwenta para pagsamantalahan ang isang babae at isuko ang aking nasasakupan kapalit ng pakikipagtulungan! Mula ngayon, ititigil na ng Griffith Group ang lahat ng operasyon sa iyo!” Nang matapos ang kanyang pangungusap, hinawakan siya nito at naglakad palabas ng silid.

Sumugod sa kanila ang isang nagpapanic na si Mr. Sylvester. “Ginoo. Griffith, pag-usapan natin ito. May mga bagay na hindi natin dapat minamadali! Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon,”

Gayunpaman, hindi pinansin ni Alexander ang sinabi ng lalaki at inihatid si Elise palabas ng silid.

Habang nakasunod siya ng malapitan sa likuran niya, napatingin siya sa strapping figure nito at naramdaman ang init na nagmumula sa palad niya kasabay nito. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad at ang kanyang puso ay nagtutulak sa kanyang ribcage.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.