Coolest Girl in Town Chapter 40

Coolest Girl in Town Chapter 40

Kaya naman, nagkwentuhan at nagtawanan silang dalawa habang papunta sila sa school building. Nakita na sila ni Jasmine mula sa malayo at sinundan sila hanggang sa kanilang silid-aralan bago siya kaswal na pumunta sa kanyang upuan habang pasulpot-sulpot na sumulyap kay Elise.

Sa kabilang banda, masinsinang tinuruan ni Elise si Mikayla kung paano lutasin ang mga problema. Dahil malinaw at maigsi ang mga pamamaraan ni Elise, nakuha ni Mikayla ang konsepto pagkatapos lamang makinig ng isang beses. “Elise, ang galing mo. Ang iyong pamamaraan ay mas madali kaysa sa itinuro ng guro sa Math.”

“Oo, tingnan mo lang sa ibang anggulo at magiging maayos ka kapag naintindihan mo na.”

“Maaari din akong tumigil sa pagtuturo dahil ang pag-aaral mula sa iyo ay tiyak na magiging mas epektibo.” Puna ni Mikayla na bakas sa mukha niya ang paghanga.

Sa sandaling ito, bumalik na siya sa kanyang upuan dahil pumasok na sa classroom ang kanilang guro sa Math.

Dahil alam na ni Elise ang kurikulum sa high school, isinantabi niya ang aklat-aralin sa matematika sa mesa at ipinagpatuloy ang pagsasalin ng kanyang dokumento. Ang guro sa Math, na minalas si Elise bilang isang matalinong estudyante na karapat-dapat ng dagdag na atensyon, ay natural na binabantayan siya. Kaya naman, nang napagtanto niyang hindi nagpapansinan si Elise sa klase, nainis siya at napabuntong-hininga, “Elise, please come forward to explain this question to your fellow classmates.”

Nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan, isang natigilan na si Elise ang walang pakialam na itinaas ang kanyang mga mata at sinilip ang tanong sa pisara bago siya tumayo. Bago pa siya makapagsalita, idinagdag ng guro sa Math, “Halika sa entablado at ipakita ang kalkulasyon sa klase.”

Umakyat si Elise sa stage. Pagkatapos ng isa pang maikling sulyap sa tanong, kinuha niya ang chalk at mabilis na isinulat ang mga hakbang at natapos ang tanong sa loob ng wala pang isang minuto.

Napatulala ang guro sa Math dahil ang hirap ng tanong ay lampas na sa syllabus ng mga estudyante. Gayunpaman, nalutas ito ni Elise nang hindi gumugugol ng maraming oras sa pag-iisip tungkol dito. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga hakbang at walang nakitang mga pagkakamali, na nagpatunay na ang kakayahan ni Elise ay nagpapahintulot sa kanya na huwag pansinin sa klase. “Ang pamamaraan at hakbang ni Elise sa paglutas ng tanong ay tumpak. Dapat matuto kayong lahat sa kanya.”

Ang totoo, simula noong episode, hindi na tinawagan ng guro ng Math si Elise para mag-solve ng mga tanong sa harap ng klase.

Ang huling panahon sa umaga ay pisikal na edukasyon. Lahat ng mga estudyante ay nagpalit ng kanilang mga kasuotang pang-sports sa changing room bago tumungo sa field-maliban kay Jasmine. Nang makaalis na ang kanyang mga kaklase, palihim siyang naglakad papunta sa upuan ni Elise at binuksan ang kanyang bag.

“Ano ang mga ito?” Binasa ni Jasmine ang dokumento ni Elise na puro French, na wala siyang naintindihan. “Haha, bongga talaga si Elise.” Nag-isip siya sandali bago siya nagpasya at nagpasya na walang maaaring magkamali, kaya kinuha niya ang dokumento.

Pagkatapos ng physical education class, sabay na bumalik sa classroom sina Elise at Mikayla. Pagpasok pa lang nila sa classroom, may lumipad na papel na A4 papunta sa kanila.

“Sino ang nagkakalat?” Sa sandaling itanong iyon ni Mikayla, biglang yumuko si Elise para kunin ang A4 na papel at mahigpit itong hinawakan sa kanyang mga kamay habang biglang bumagsak ang kanyang ekspresyon.

Saglit niyang itinaas ang kanyang mga mata, at nakita niyang nakakalat ang kanyang mga dokumento sa buong silid-aralan—ang hiniling sa kanya ni Beter na panatilihing lubos na kumpidensyal. Walang segundong pag-aalinlangan, mabilis niyang kinuha ang lahat ng A4 na papel sa sahig. Samantala, si Jasmine, kasama ang kanyang barkada, ay mayabang na tumingin sa kanya na may mapang-asar na ngiti sa labi. “Elise, sayo ba ang mga papel na ito?”

Hindi pinansin ni Elise ang komento, ngunit hindi napigilan ni Jasmine ang kanyang pagtawa habang pinupulot ang huling piraso ng A4 na papel sa kanyang mga paa. “Ano ang nakasulat sa mga papel? Sabihin mo sa amin.”

“Tama iyan. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakasulat sa kanila. Hindi kaya nakakaintindi ka ng French?” Rita echoed.

Pagkatapos ay inagaw ni Elise ang dokumento sa kamay ni Jasmine at malungkot na nagtanong, “Ikaw ba ang gumawa nito?”

Nag-iwas ng tingin si Jasmine. “Elise, huwag mong sisihin ang inosente.”

Nang marinig iyon, napangiti si Elise habang sinusuri si Jasmine mula ulo hanggang paa. “Mas mabuting ipagdasal mo na hindi mo ito ginawa. Kung hindi, ikaw ay patay na karne.”

“Elise, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Magka-klase tayo. Paano mo nasabi ang mga masasakit na salita?” Nagalit si Rita, iniisip na medyo agresibo si Elise.

“Sa tingin mo ba ay hindi masyadong marami ang gawin ito?” Sagot naman ni Elise ng tanong habang nakatitig sa yelo, dahilan para kinilig si Rita ng hindi sinasadya.

“Hindi ko iyon ginawa, kaya ano ang kinalaman niyan sa akin?” Bumalik si Rita sa kanyang sariling upuan pagkatapos niyang sumagot samantalang si Jasmine ay nagkunwaring walang nangyari at mahinahong bumalik sa kanyang pwesto.

Hindi sila pinansin ni Elise at kinuha ang phone niya para tumawag. “Jamie, dalhin mo dito ang laptop ko. Kailangan ko ito ngayon.”

Alam ni Jamie, na sa una ay nagnanais na kumain ng tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigan, na may mali nang marinig niya ang kanyang tono, “Boss, sino ang nagpagalit sa iyo? Pupunta ako kaagad.”

“Mayroon kang 15 minuto para dalhin ang laptop ko. Kalimutan mo na ‘yan kung late ka.” Pagkasabi niyon ay agad niyang pinatay ang tawag. Sa madilim na ekspresyon, inayos niya ang mga dokumentong kinuha niya sa sahig. Sa kabutihang palad, walang nawawalang mga pahina. Kung sino man ang may kasalanan sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong patay na ang taong ito!

Ang mabilis na si Jamie ay sumugod sa silid-aralan ni Elise sa loob ng 10 minuto. Habang hinihingal ay inabot nito sa kanya ang laptop. “Boss, eto na mga gamit mo.”

Kinuha niya ang device at mabilis na binuksan. Mabilis na sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard at pagkaraan ng dalawang minuto, nakuha niya ang footage ng security camera na nakaposisyon upang makuha ang corridor sa labas ng silid-aralan. Wala pang 5 minuto, nakilala niya ang salarin-napause ang security footage sa mismong eksena nang lumabas si Jasmine sa silid-aralan.

“Boss, ito ba ang babaeng nagpagalit sa iyo?” maingat niyang tanong. Nang umungol si Elise bilang tugon, agad siyang nagboluntaryo, “Boss, let me settle this.”

Mabilis na inikot ni Elise ang laptop kaya napaharap sa kanya ang screen. “Oo naman. Ipauubaya ko na ito sa iyo sa pagkakataong ito.”

“Huwag kang magalala. Sa akin mo ipapaubaya ang bagay na iyon, kung tutuusin.” Sinulyapan ni Jamie ang imahe ni Jasmine sa screen habang may bakas ng kalokohan ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan niyang siyasatin ang kanyang background at nagawang mag-alis ng takip

lahat tungkol sa pamilya niya.

Samantala, walang ideya si Jasmine na ang kanyang aksyon ay lubos na ikinagalit ni Elise. Kasalukuyan niyang binabastos si Elise sa ilang estudyante, na kinagigiliwan niyang biro, sa isang restaurant sa paaralan. “Ang bumpkin ng bansang iyon ay kumilos na parang siya ay isang espesyal na tao, ngunit sa sandaling tinanong namin siya, ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkatao.”

“Hindi man lang siya nangahas na magsalita; siguradong nagi-guilty siya. Gayunpaman, medyo curious ako kung sino sa mundo ang talagang gagawa ng ganoong bagay,” sagot ng isa sa mga estudyante.

Sinubukan ni Jasmine na itago ang kanyang hindi natural na ekspresyon habang nagkomento, “Sino ang nakakaalam? Maraming tao ang ayaw sa kanya. Ito ay tiyak na parusa mula sa isang matuwid na bayani.”

“Nakita ko. Nakakatakot ang titig ni Elise kanina na talagang natakot ako. Parang hindi ko maalis sa isip ko.”

“I-drop natin ito. Walang dapat katakutan ang isang bumpkin ng bansang katulad niya. Huwag na natin itong i-overthink.” Habang nagsasalita si Jasmine, tumunog ang phone niya sa bulsa. Sinulyapan niya ang caller ID at hindi nasisiyahang sinagot ang tawag, “Bakit ka tumawag? Anong problema?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *