Coolest Girl in Town Chapter 4

Coolest Girl in Town Chapter 4

Umalis si Matthew pagkarating nila sa school. Napatingin si Elise sa kumikinang na gintong karatula na nakasulat, ‘Springfield High School.’ Ito ay medyo nostalgic. Matagal na akong hindi pumapasok sa school, naisip niya.

Pagkatapos mag-ulat sa paaralan, sinundan niya ang guro sa kanyang silid-aralan. Pagpasok pa lang niya ay nagkagulo na ang buong klase. “So siya ang fiancée ng Griffith Family. Hindi ba siya masyadong nakakatakot? Paano siya magiging sapat na mabuti para sa limang magkakapatid na Griffith?” “Grabe! Hindi cool ang paraan ng pananamit niya—gaya ng inaasahan sa isang country bumpkin.”

“Kung taga-probinsya siya, dapat mahirap siya sa pag-aaral. Bakit siya pinapasok sa klase natin?” …… Nang makitang pinag-uusapan siya ng lahat, napagtanto kaagad ni Elise na siya ay naging sikat. She clicked her tongue, knowing right off the top of her head kung sino ang nasa likod nito. Napaka childish ni Danny, naisip niya. Walang sinuman sa klase ang gustong makibahagi ng desk

Elise, ngunit hindi niya iyon pinansin. Sa halip, umupo siya mag-isa sa isang sulok. Nang mag-recess na, pumunta si Elise sa ladies’ room, napahinto lang sa labas ng ilang estudyanteng babae. Ang ilan sa kanila ay tinina ang buhok, at ang ilan ay nakasuot ng makapal na pampaganda. In short, mukhang delingkwente sila. Nagbanta si Lydia Harper sa mapang-akit na paraan, “Ikaw ay dapat na Elise Sinclair. Maging matino at umalis sa Griffith Residence pati na rin ang layo mula sa Athesea, sinasabi ko sa iyo!” Napaawang ang labi ni Elise. Parang hindi talaga ako welcome sa mga taga-Athesea.

Pero labag din sa kalooban ko nandito ako, naisip niya. “Narinig mo ba ang sinabi ni Lydia, panget kang babae?” Natauhan si Elise at walang pakialam na sumagot, “Oo, ginawa ko. Pero hindi ako aalis. Dito ako mananatili kahit anong mangyari.” …… Samantala, si Danny ay nakahiga sa tapat ng kanyang mesa sa Class 12A. Nagising lang siya mula sa pagkakaidlip nang marinig niya ang ilang kaklase na babae na nag-uusap sa harapan niya. “Narinig ko na pumunta si Lydia ng Class 12F para turuan si Elise ng leksyon. Tsk, tsk, tapos na siya.” “Magagalit siya, sa palagay ko…” Bahagyang itinaas ni Danny ang kanyang mga mata.

Siya ang nagkalat ng tsismis, ngunit iyon ay dahil lamang sa gusto niyang magkaroon ng rough time si Elise sa paaralan. Ayaw niyang mapatay siya, o tiyak na papatayin siya ni Jona. Sa pag-iisip nito, tumakbo siya palabas ng classroom. Samantala, ang silid ng mga babae ay ganap na magulo. Ang apat na delingkuwenteng babae na dumating upang turuan si Elise ng leksyon ay nakuha ang impiyerno mula sa kanila, lalo na si Lydia, na mukhang nalulungkot na tanawin na nakayuko ang ulo sa lababo.

“Ako, si Elise Sinclair, ay napopoot sa pananakot higit sa anupaman. Huwag mo na akong guluhin ulit! Nakuha ko?” “Oo, nakuha namin! Nagkamali tayo! Ikinalulungkot namin!” Pinagsalikop ni Elise ang mga kamay at aalis na sana nang makita niyang nakatayo sa likuran niya si Danny na may pagtataka. “Ikaw…” Nitong mga nakaraang araw sa paaralan, nalaman ni Danny na natuto si Lydia ng kickboxing.

Ngunit siya at ang tatlo pa ay napunta sa ganito pagkatapos makipag-ganyan kay Elise… Naramdaman niya bigla na maaaring hindi pushover si Elise. “Sinanay ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pagputol ng mga puno at pag-akyat sa mga bundok sa kanayunan. Ang mga taong ito ay napakahirap makipaglaban.” Sa pakikinig sa paliwanag ni Elise, nagkaroon ng epiphany si Danny. Kaya ayun, naisip niya. Nang matauhan ay sinundan niya ito palabas ng restroom. “Nga pala, anong ginagawa mo sa ladies’ room?” Tinitigan ni Elise si Danny na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata.

Namula agad ang mukha ni Danny sa kahihiyan. “Wala kang pakialam! I’m here because I like it,” sagot niya, bago binilisan ang lakad patungo sa kanyang silid-aralan. Natigilan si Elise. Pagkabalik niya sa kanyang silid-aralan, tumunog ang kanyang cell phone sa desk. Isang text message iyon na nagsasabing, ‘Tulungan mo ako, Boss!’ ‘?’ Nagtext back si Elise. Walang magandang maidudulot ang tawag na ito para sa tulong, naisip niya. Hinamon ako ni Danny Griffith ng Griffith Family—ang sinumpaan kong kaaway—sa isang karera sa Nightwing Circuit ngayong gabi.

Mangyaring tulungan ako, Boss.’ ‘Hindi ako.’ Nakahiga si Elise sa tapat ng kanyang mesa, mukhang hindi interesado. ‘Di ka ba binu-bully ni Danny sa Griffith Residence, Boss? Ang istorbo niya kasi eh. Tulungan mo lang ako, Boss. Babayaran kita ng 5 milyon kapag nanalo ka sa karera.’ Patuloy siyang pinipilit ng taong tulungan siya, kaya nag-isip sandali si Elise. Sa totoo lang, nakakainis si Danny. Ang limang milyon ay hindi gaanong, ngunit ito ay sapat na, naisip niya. Kaya naman, matamlay siyang nag-text pabalik, ‘Okay. Nasa Springfield High ako. Halika at sunduin kita pagkatapos ng klase mamayang hapon.’

Pagkaraan ng ilang sandali, pinadalhan niya si Matthew ng isang text message, na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang sunduin siya pagkatapos ng paaralan dahil may aasikasuhin siya at late na siya uuwi. Idinagdag nila ang isa’t isa sa WhatsApp kaninang umaga para maging kumportable para sa kanya na sunduin siya sa hapon. Nang matanggap ang text message ni Elise, sumagot lang si Matthew ng ‘Okay’ nang hindi nagtatanong.

Pagkatapos ng lahat, hindi siya interesado sa kanya. …… Ang Nightwing Circuit ay isang kilalang race track sa Athesea, at ang mga tumatambay doon ay pawang mayamang dandies at scion ng matataas na klase. Nang matapos ang paaralan, sumakay si Elise sa isang Lamborghini; ang lalaking nasa driver’s seat nito ay halos kasing edad ni Danny. Sumimangot si Jamie Keller pagkatapos sumulyap kay Elise. “Sino ka? Maling sasakyan ang nasakyan mo.”

Napangiti si Elise. “Hindi mo ako nakikilala?” Nalaglag ang panga ni Jamie sa pagtataka sa pamilyar na boses. “Banal na sh*t! Bakit ka pumangit, Boss?” Ang aking amo ay isang cool at cute na maliit na diwata. Bakit siya naging ganito? Hindi ko siya makilala! naisip niya.

Si Elise ay bumaluktot at sinabing kaswal, “Tara na at humanap tayo ng lugar para tanggalin ang aking makeup bago tayo maghapunan.” “Roger that, Boss,” sagot ni Jamie bago niya pinaandar ang sasakyan at pinaandar ito.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *