Coolest Girl in Town Chapter 39

Coolest Girl in Town Chapter 39

Nagulat din si Elise sa biglaang pagsulpot nila, ngunit hindi siya nagpaliwanag at nagtanong lang, “Sino ang hinahanap mo?”

Nang marinig ang tanong ni Elise, agad na pinigilan ng mga Andres si Jasmine na magpakita sa kanya ng saloobin. Pagkatapos, sumagot sila ng isa pang tanong. “Ito ba ang tirahan ni Mr. Beter? Nandito kami para makita si Mr. Beter.”

Nang marinig niya na narito sila para hanapin si Beter, sinabi ni Elise, “Kung ganoon, pakiusap, sandali.”

Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, ang boses nito ay narinig mula sa kanyang likuran. “Sino ang nasa pintuan?” tanong niya habang pababa ng hagdan habang hawak-hawak ang mga selyadong dokumento sa kanyang mga kamay. Nang makita niyang may mga bisita siya, itinago niya ang mga nasabing dokumento bago siya tumungo sa pintuan.

“Ikaw dapat si Mr. Beter. Ako ang ama ni Jasmine; Ako ang tumawag kanina,” magalang na sagot ng mga magulang ni Jasmine nang makita nila ang lalaki.

Ang kanilang tugon ay tila nagpapaalala kay Beter ng isang bagay. “Oo, pumasok ka na.”

Maya-maya pa ay pumasok na ang pamilya ng tatlo sa bahay nang hindi napigilan ni Jasmine na magtanong, “Mr. Beter, tatanggapin mo ba si Elise bilang estudyante mo?”

Imbes na sagutin siya, nilingon ni Beter si Elise. “Magkakilala ba kayong dalawa?”

Tumango si Elise bilang tugon. “Magka-klase tayo.”

Ngayong naiintindihan na niya ang sitwasyon, sa wakas ay sumagot siya, “Hindi siya kuwalipikadong maging estudyante ko.” Hindi lamang ang kanyang katatasan sa mga wikang banyaga ay mas mahusay kaysa sa kanya, siya ay matatas din sa Pranses, Aleman, at Italyano. Sa katunayan, siya lamang ang henyo sa wika na nakilala niya sa lahat ng mga taon niya ng pagtuturo.

Gayunpaman, napagkamalan ni Jasmine ang mga salita ni Beter bilang si Elise ay hindi karapat-dapat na maging kanyang estudyante dahil sa kanyang mahinang katatasan sa mga wika, na nagpasaya kay Jasmine. “Ginoo. Beter, tatanggapin mo ba ako bilang estudyante mo?”

Nagtaas ng kilay si Beter. “Naaalala ko na nasabi ko na sa mga magulang mo noon pa na kung tatanggapin kita bilang estudyante ko ay depende kung may talent ka. Tiyak na sasang-ayon ako kung mayroon kang talento para sa mga wika, ngunit kung wala ka, natatakot ako na ako

Kailangang tanggihan ang iyong kahilingan.”

“Si Jasmine ay palaging matatas sa wikang Chinese mula pa noong bata pa siya, Mr. Beter. Pinuri ng lahat ng iba pang guro ang kanyang kakayahan sa wika, kaya tanggapin mo si Jasmine bilang iyong estudyante.”

Si Elise, na hindi gaanong pinansin ang kanilang pag-uusap, ay sumulyap kay Beter at sumingit, “Um… Mr. Better, naihanda mo na ba ang mga dokumentong kailangan ko? Maaari mo bang ibigay ang mga ito sa akin ngayon? Gusto ko nang umuwi.”

Pagkatapos, madali niyang kinuha ang mga dokumento mula sa likod ng telebisyon. “Dito ka

pumunta ka.”

Nagpalitan ng tingin ang dalawa kung saan agad niyang naintindihan ang hindi nasabi nitong mga salita. Tinanggap niya ang mga dokumento at sinabing, “Aalis na ako.”

“Hayaan mo akong makita ka sa labas.” Dahil doon, lumabas si Beter kasama si Elise sa ilalim ng maingat na tingin ng Pamilya Anders.

Nang ang Anders Family na lang ang natitira, ibinulong ni John ang kanyang tanong kay Jasmine, “Ano ang relasyon ng kaklase mo kay Beter?”

Napakagat labi si Jasmine habang naguguluhan din sa pangyayari. Napansin na niya ang hindi pangkaraniwang kapaligiran sa pagitan nina Beter at Elise, lalo na nang iabot nito sa kanya ang isang misteryosong dokumento. Tungkol saan ang dokumentong iyon?

Habang siya ay naliligaw sa kanyang pag-iisip, bumalik na siya at sinulyapan si Jasmine bago niya direktang ipahayag ang kanyang iniisip. “Personally, masyado kong binibigyang diin ang talento ng isang estudyante pagdating sa pagpili ng mga estudyante. Paano ito? Susubukan namin ang iyong kakayahan.” Habang nagsasalita siya, bigla niyang pinulot ang isang pirasong A4 na papel, na puno ng mga salitang Chinese, mula sa kanyang mesa at iniabot sa kanya. “Bibigyan kita ng 15 minuto para isalin ito.”

Napaisip si Jasmine at agad na sumagot, “Oo naman.”

Pagkatapos, kinuha niya ang kapirasong papel sa isang tabi at maingat na isinalin ang materyal. Ang mga unang pangungusap na sinimulan niya ay kasingdali ng pie at nakumpleto niya ang mga ito nang kaunting pagsisikap. Gayunpaman, nang maabot niya ang ikatlo o ikaapat na linya, nakita niyang medyo mahirap isalin ang mga salita. Gayunpaman, habang siya ay nagpapatuloy, siya ay nakatagpo ng ilang mga propesyonal na termino, na naging sanhi ng kanyang pawis habang siya ay

ay hindi nagawang ganap na isalin ang mga terminong iyon.

Hindi nagtagal, natapos ang oras at ibinigay niya ang kanyang trabaho kay Beter. Gayunpaman, mayroon siyang pangkalahatang ideya ng kanyang kasalukuyang antas sa isang sulyap lamang. “Mabuti ang iyong pundasyon, ngunit ang iyong propesyonal na bokabularyo ay kulang. Subukan natin ang iyong kakayahan sa pagsasalita.”

Pagkatapos, kinuha niya ang isang libro at pinabasa si Jasmine ng isang sipi. Kung tutuusin, medyo maayos ang kanyang pagbigkas sa Chinese ngunit malakas ang accent niya, tulad ng karamihan sa mga bata mula sa kanilang bansa. Ito ay bahagyang naiiba sa kung ano ang katutubo

nagsalita ang mga nagsasalita

After hearing that, he commented, “Maganda ang basics ng anak mo, pero hindi siya makakasabay sa pagtuturo ko. Natatakot ako na ang pag-aaral mula sa akin ay maantala lamang ang kanyang pag-unlad, kaya iminumungkahi kong humanap ka ng ibang guro para sa kanya.”

Pakiramdam ni Jasmine ay isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang direksyon para mapatay lahat ng kanyang pag-asa.

Nagulat ang kanyang mga magulang sa walang pag-aalinlangang pagtanggi ni Beter. “Ginoo. Beter, mangyaring muling isaalang-alang ang iyong desisyon. Ang aking anak ay talagang isang matalinong bata; Dapat mo talagang isaalang-alang muli.”

Bagama’t batid mismo ni Beter na ang pagiging tapat ay makakasakit sa kanilang damdamin, sanay na siyang magsalita ng kanyang isipan at hindi mahilig magpatalo. “Ang talento ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-aaral ng isang banyagang wika at tila, ang talento ng iyong anak ay hindi partikular na namumukod-tangi. Sa kabilang banda, napakahigpit ko pagdating sa pagtanggap ng mga estudyante. Paumanhin, ngunit ang iyong anak ay hindi nakakatugon sa aking mga kinakailangan.”

“Gaano ba ako kahusay upang matugunan ang iyong mga kinakailangan?” tanong ng isang matigas na ulo na si Jasmine sa kanyang pagpupursige.

Kinagat niya ang kanyang mga labi at sumagot, “Kaklase mo si Elise, di ba? Kung ang iyong kakayahan sa pagsasalita ay nasa kanyang antas, malamang na iisipin kong tanggapin ka.”

Matapos marinig ang sagot ni Beter, natigilan siya. Ang buong layunin ng kanyang pagpunta sa kanya upang matuto ng Chinese ay upang malampasan si Elise sa wika. Sa katunayan, personal na naramdaman ni Jasmine na siya ay nasa parehong antas ni Elise, ngunit nilinaw niya na wala ito kahit saan.

“Pwede mo ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon?” Nagpumilit ang mga magulang ni Jasmine, ngunit bilang isang taong naninindigan sa kanyang desisyon, tumanggi siyang bigyan sila ng kahit isang kislap ng pag-asa.

Pagkatapos noon, umalis siya sa bahay ni Beter na nakayuko habang tumatakbo ang mga iniisip sa kanyang isipan. Sa wakas, nagdilim ang kanyang tingin na para bang may naisip na siya.

Habang hawak niya ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Beter, dumiretso si Elise pauwi. Pagkatapos lamang niyang magkulong sa kanyang silid ay binuksan niya ang dokumento.

Ito ay isang 30-pahinang dokumento na ganap na nakasulat sa French, na sinimulan niyang isalin nang walang anumang pagkaantala.

Makalipas ang ilang oras, nakarinig siya ng katok sa pinto.

“Sinong nandyan?”

Sumagot ang dalaga, “Miss Sinclair, pinadalhan ako ni sir ng inumin.” Ibinaba ni Elise ang kanyang panulat at gumamit ng isang bagay para itago ang dokumento bago buksan ang pinto.

“Ibigay mo sa akin ang inumin.” Nang hindi nabigyan ng pagkakataon ang dalaga na makapasok sa silid, kinuha ni Elise ang inumin at agad na isinara ang pinto. Ang kanyang pagkilos ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging bantay.

Pagkatapos niyang inumin ang kanyang inumin ay nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalin.

Bagama’t abala siya hanggang dapit-hapon, natapos lang niya ang pagsasalin ng isang-katlo ng nasabing dokumento. Pagkatapos, itinago niya ito bago naligo at natulog.

Lunes ng umaga noon kung saan sariwa ang hangin at maliwanag ang araw. Pagdating na pagdating ni Elise sa compound ng school ay kumaway si Mikayla sa kanya mula sa di kalayuan. “Elise!”

Ngumiti si Elise at lumapit sa kanya. “Magandang umaga, Mikayla.”

Hinawakan ni Mikayla ang kamay ni Elise at tinanong sa mahinang boses, “Natapos mo na ba ang takdang-aralin mo sa Math?”

“Oo.”

“Hindi ko alam kung paano sasagutin ang huling dalawang tanong.” Isang nakakaawang tingin ang bumungad sa mukha ni Mikayla habang umuungol. “Pakiusap, kopyahin ko ang sa iyo.”

Hinimas ni Elise ang ulo ni Mikayla. “Tuturuan kita mamaya.”

Nang marinig iyon ay nagningning ang mga mata ni Mikayla sa excitement. “Ang galing!”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *