Coolest Girl in Town Chapter 36

Coolest Girl in Town Chapter 36

Tungkol naman kay Jonah, hindi siya nabigla sa mga sinabi ni Jack. Sa halip, tumingin siya kay Elise at nagtanong, “Ellie, anong nangyari?”

She pouted her lips aggrievedly at ipinaliwanag sa kanya ang lahat. “Hindi ko siya itinulak. Tumalon siya sa pond mag-isa.”

Nang makita siyang gumagawa ng dahilan, agad na nagalit si Jack. “Elise, hindi na talaga kita kilala. Paanong hindi mo maamin sa sarili mong gawa?”

“Ano bang nagawa kong mali? Nakita mo bang itinulak ko siya sa lawa gamit ang sarili mong mga mata?” kontra ni Elise.

Agad siyang ikinagulat ng mga salita nito.

Kanina lang nakatayo si Jack sa malayo sa kanila kaya hindi niya narinig ang usapan nila. Gayunpaman, nakikita niyang nagtutulak ang mga ito sa huli, na nagresulta sa pagkahulog ni Ashlyn sa lawa. Pagkatapos noon, sinisi ni Ashlyn si Elise sa pagtulak sa kanya, kaya kusang nag-assume siya na nagsasabi ito ng totoo.

Nang makitang hindi na nakaimik si Jack, lumingon si Jonah kay Ashlyn.

Itinuring din ang Lawson Family bilang mga matandang kaibigan ng Griffith Family, at nakita ni Jonah si Ashlyn na lumaki mula pa noong bata pa siya, kaya tinanong niya ito, “Ashlyn, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari?”

Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, nagsimulang tumulo ang luha ni Ashlyn, na tuluyang tumulo sa lupa. Kung sinumang ordinaryong tao ang makakakita sa kanyang ekspresyon, tiyak na maaawa sila sa kanya, ngunit si Jonah ay isang makaranasang lalaki na nakakita at nakatagpo ng lahat ng uri ng tao sa kanyang buhay, kaya’t nakikita niya ang kanyang kilos.

Gayunpaman, para mapanatili ang reputasyon ng Lawson Family, muli siyang nagtanong, “Maaari mong sabihin sa akin ang kahit ano. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo.”

Nang marinig niya ang kanyang mga salita, napaluha siya.

“Lolo Griffith, ayos lang ako… Kasalanan ko ang lahat… Mangyaring huwag isisi ang lahat kay Elise. Naniniwala ako na hindi niya sinasadya.” Ashlyn kept on asking Jonah not to put all the blame on Elise, but her words were obviously saying that she was the guilty party.

“Sinasabi mo ba na tinulak ka ni Ellie sa lawa?”

Walang sabi-sabi, marahang tumango si Ashlyn sa kanyang ulo.

“Lolo, hindi ko—” Sinubukan ni Elise na ipaliwanag ang sarili, ngunit pinutol siya ni Jonah.

Pagkatapos, sinabi niya kay Ashlyn, “Kung ganoon, hindi talaga ako papayag na malito ka. Gayunpaman, kailangan kong alamin ang katotohanan bago gumawa ng desisyon.”

“Lolo, sinabi na sa iyo ni Ashlyn ang nangyari, bakit ka—”Bago natapos ni Jack ang kanyang mga salita, pinandilatan siya ni Jonah, dahilan para mapalunok siya sa kanyang mga salita.

“Sa lahat, pasensya na sa kahihiyan. Ito ay argumento lamang ng mga bata, ngunit nais kong lahat ay maging hurado dito. Kung talagang ganoon ang ginawa ng apo kong si Elise, siguradong haharapin ko ito ng patas at mabibigyan ng hustisya ang biktima.”

Nang makitang hindi na siya tinatawag ni Jonah sa kanyang pangalan ngunit tinatawag siyang biktima, kahit papaano ay nakaramdam ng pag-aalala si Ashlyn sa kaibuturan ng kanyang kalooban,

May iba pa siyang gustong sabihin, ngunit hindi siya nito binigyan ng pagkakataon.

“Kahit na hindi gaanong marami sa Griffith Residence, mayroon pa rin kaming mga pangunahing hakbang sa seguridad na naka-install sa lahat ng dako. Sa likod na hardin na ito, nag-install kami ng ilang surveillance camera, kaya mangyaring sundan ako sa bulwagan. Mauunawaan natin ang mga pasikot-sikot ng usaping ito nang magkasama upang magkaroon ng patas na paghuhusga para sa dalawang ito.”

Sa sandaling marinig ni Ashlyn ang kanyang mga salita, naramdaman niyang natutunaw ang kanyang binti habang ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago. Hindi niya namamalayan na hinila ang t-shirt ni Jack at nauutal, “Sabihin mo kay Lolo Griffith na hindi na kailangan niyan. I… Alam kong hindi sinasadya ni Elise. Hindi ko siya sinisisi.”

Nang marinig ni Jack ang kanyang mga sinabi, napakunot ang noo ni Jack ngunit dahil magkaibigan sila sa loob ng maraming taon, pinili pa rin niyang maniwala sa kanya. “Huwag kang mag-alala, Ashlyn. Nangako si lolo

na hindi ka niya papayag na mali, kaya ipaubaya na lang natin sa katotohanan.”

“Pero…” May iba pa siyang gustong sabihin ngunit dahil walang nakikinig sa kanya, wala siyang choice kundi sundan ang lahat sa bulwagan,

Sa sandaling ito, ang bulwagan ay puno ng mga taong nakatitig sa isang malaking screen.

Si Alexander, na kararating lang sa pinangyarihan, ay nagtanong, “Ano ang nangyayari?”

Bumulong sa kanya ang isang maid, “Narinig ko na itinulak ni Miss Sinclair si Miss Lawson sa pond, kaya sinusuri ngayon ni Mr. Griffith ang surveillance video.”

Agad namang nagtaas ng kilay si Alexander. Bakit gagawin ni Elise ang bagay na iyon? Ano ang binabalak niya?

Matapos malaman kung ano ang nangyari sa hardin sa likod, mabilis na pinuntahan ni Jamie si Elise at tinanong, “Boss, okay ka lang ba?”

Biglang napagtanto ng huli na maaaring nakunan ng surveillance video ang pag-uusap nila ni Jamie sa garden kanina, kaya may ibinulong siya sa tenga nito. Matapos maunawaan ang kanyang mga utos, mabilis siyang lumabas sa karamihan.

Samantala, lahat ng tao sa bulwagan ay nakatitig sa malaking screen, naghihintay ng sagot.

Pagkalipas ng dalawang minuto, biglang naging itim ang malaking screen.

“Anong nangyari?” may nagtanong.

Habang nakatingin sa malaking screen ay nakahinga ng maluwag si Ashlyn, ngunit hindi niya namamalayan na naningkit na pala ang mata ni Jack matapos makita ang reaksyon nito.

Makalipas ang humigit-kumulang 30 segundo, muling gumagana ang malaking screen gaya ng dati.

Ipinakita muli sa screen ang eksena sa back garden, ngunit walang footage na magkasama sina Elise at Jamie. Sa halip, dumiretso ang video sa pag-uusap ni Ashlyn kay Elise.

“Actually, I understand your concerns. Nagmula ka sa isang mahirap na pamilya sa kanayunan, kaya iniisip mo na imposibleng ikasal ka sa Griffith Family base lang sa iyong pagkakakilanlan kahit na maswerte kang makuha ang pagpapahalaga ni Lolo Griffith—” umalingawngaw ang boses ni Ashlyn sa tenga ng lahat. dahilan para madapa siya, maputla ang mukha. “Kung ako sa iyo, hindi ko sasayangin ang lakas ko sa pag-aaral ng lahat ng walang kabuluhang bagay na ito. Sa halip, masusumpungan ko ang aking sarili na isang mas mahusay na cosmetic surgeon… Elise, huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo dahil lang pinapaboran ka ni Lolo Griffith. Maaari ko pa ring sirain ang iyong reputasyon sa isang pagpitik ng aking mga daliri.”

Nakikinig sa sarili niyang salita, mabilis na tinakpan ni Ashlyn ang kanyang tenga habang makikita sa screen ang paghila niya sa kamay ni Elise bago tumalon sa lawa.

Sa sandaling iyon ay sa wakas nabunyag ang katotohanan.

Walang imik si Jack habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Ashlyn.

“H-Hindi naman sa parang. Jack, kailangan mong maniwala sa akin.”

Lumapit siya at hinawakan ang braso nito, ngunit agad nitong binawi ang kamay nito. “Ibig sabihin ba nito lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan lang?” Patuloy ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha ngunit ngayon, naisip ni Jack na ito ay lubhang peke. “Maraming taon na kaming magkakilala. Alam mo bang lubusan mong sinira ang tiwala ko sayo?”

“Pakinggan mo ako. Hindi ito kung ano ang tila. She was still trying to defend herself as she never thought na aabot sa ganito.

“Now that the truth is revealed, I believe that you owe Ellie an apology, Miss Lawson,” seryosong anunsyo ni Jonah, na wala ang karaniwang tono na mayroon siya para kay Ashlyn.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.