Coolest Girl in Town Chapter 3

Coolest Girl in Town Chapter 3

Magaspang na hula ang nasa isip ni Elise. Malamang si Alexander ang lalaking ito, ang panganay na anak ng Griffith Family. Pero bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ang lalaki, “Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan kung kaninong silid ito.” Nagulat si Elise. Noon lang niya napansin sa mahinang liwanag ng buwan na tila hindi niya ito kwarto. No wonder iba ang pakiramdam ko noong natutulog ako kanina. Maling kwarto ba talaga ang napasok ko?!

Bumangon siya sa kama at humingi ng tawad sa kahihiyan, “Uh, sorry. Maling kwarto ang napasok ko. Hindi ko sinasadya.” “Get out,” sagot ng lalaki sa malalim na boses. At umalis si Elise sa kahihiyan. Kinabukasan ay inaantok pa si Elise nang bumaba siya at narinig niyang nakangiting sinabi ni Danny, “Ang pangit ng babaeng iyon, Alexander. Narinig ko sa mga katulong na pumasok siya sa kwarto mo kagabi.

Hindi naman siya natakot sa iyo, di ba?” Kumunot ang noo ni Elise sa sinabi ni Danny. Gaya ng inaasahan niya, ang lalaking nakilala niya kagabi ay si Alexander. Hindi umimik si Alexander. Pangit? nag-isip siya. Hindi niya nakita nang malinaw ang mukha ni Elise kagabi nang patay ang mga ilaw, ngunit malabo niyang naalala ang walang kapintasang maputi na balat ng babaeng nakasuot ng pantulog na nakalugay ang buhok. Habang nag-uusap sila, napansin ni Alexander si Elise na pababa ng hagdan. Kahit na nagpalit na siya ng damit, ang balat niya ay kasing itim ng uling, at ang mga nunal sa mukha niya ay nagmumukha siyang kasing pangit ng kasalanan.

Kinagat niya ang kanyang mga labi, iniisip na baka niloko siya ng kanyang mga mata kagabi. Napatingin din si Elise kay Alexander, na mukhang perpekto sa suot niyang itim na suit. Ang kanyang mga katangian ay napakapino na para bang ang mga ito ay kinulit ng Diyos mismo, at nagbigay siya ng isang malakas na aura na nagpahanga sa kanya na kahanga-hanga. Narinig niyang sinabi nito sa isang kaakit-akit na husky na boses, “Pupunta ako sa aking opisina.”

With that, umalis na siya ng hindi man lang tumitingin sa kanya. Sinulyapan ni Danny si Elise bago nanunuya, “No wonder umarte ka ng ordinaryo sa harap naming apat kahapon. Tinatamaan mo pala si Alexander! Tsk, tsk, hindi ko akalain na ang hirap mong basahin, Elise!” Napaawang ang labi ni Elise nang marinig ito. Ang ginawa ko lang ay pumasok sa maling silid; paano niya ako nagagawang tao? Naisip niya. Gayunpaman, sa halip na ipaliwanag ang sarili, umupo siya sa dining room at kumain ng almusal nang mag-isa.

Galit na galit na hindi pinansin, lumapit si Danny sa kanya. “Sinasabi ko sa iyo, Elise—hindi ka magugustuhan ni Alexander. May gusto siya, kaya mas mabuting itigil mo na ang pangangarap.” “Uh huh.” “Bakit hindi mo ako suntukin sa halip? Kung nasiyahan ka sa akin, maaari kitang hayaang manatili ng ilang araw sa Griffith Residence.” Sinulyapan ni Elise si Danny ng isang walang kibo na sulyap na may nakakunot na noo ng pagkasuklam. “Ikaw? Bata ka pa.” Si Danny ang pinakabata sa Griffith Family. Sa kasalukuyan, siya ay 18 taong gulang pa lamang, samantalang si Elise ay 19 na.

Galit na galit si Danny nang marinig ang sinabi ni Elise. “How dare you spurn me? Huwag na huwag kang maiinlove sa akin, sinasabi ko sayo. Papatayin ko agad ang sarili ko kapag pinili mong makipag-engage sa akin!” Walang sabi-sabing tumingin sa kanila si Matthew na nakaupo sa tabi ng dalawa. Pagkatapos, sinulyapan niya si Elise habang nag-aalmusal. Siya ay mula sa kanayunan, ngunit siya ay may kagandahang-loob at may pakiramdam ng isang babae mula sa isang mayamang pamilya. Maaaring ito ay isang ilusyon? Inayos na ni Jonah ang lahat para kay Elise bago siya dumating. Sa publiko, siya ay magiging 18 taong gulang, ang edad ng isang senior sa high school, tulad ni Danny.

“Huwag mong sasabihin kahit kanino na magkakilala tayo pagdating natin sa school, halimaw ka!” Tinapunan ni Elise ng masamang tingin si Danny. Sumakay siya sa kotse ni Matthew pagkatapos ng almusal. Tulad ni Alexander, si Matthew ay hindi masyadong madaldal, kaya hindi niya maiwasang magtanong, “Bakit hindi hayaan ng tsuper na isama kami ni Danny? Siya at ako ay pumapasok sa parehong paaralan.” Bakit naman si Matthew ang mag-eescort sa akin?

Mukhang nawalan ng malay si Matthew nang marinig ang tanong niya. “Gusto ni Lolo na maka-bonding ka namin, kaya kaming lima ang maghahalinhinan sa paghatid sa iyo papunta at pauwi sa paaralan mula Lunes hanggang Biyernes at makakasama ka tuwing weekend. Dapat si Alexander ang maghahatid sayo sa school ngayong umaga, pero may meeting siya sa umaga, kaya ako na lang ang pumalit sa kanya.” Ang limang magkakapatid na Griffith ay tumutol sa mungkahi noong una.

Walang sinuman sa kanila ang handang dalhin si Elise, ang country bumpkin, papunta at pauwi sa paaralan tuwing weekdays, hindi pa banggitin ang pagtambay sa kanya tuwing weekend. Gayunpaman, ito ang mungkahi ni Jonas, kaya walang sinuman ang maaaring tumanggi. Nang marinig ito, napagtanto ni Elise kung gaano ayaw ng limang magkakapatid na Griffith na makipagtipan sa kanya. Hindi rin ako papayag…

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *