Coolest Girl in Town Chapter 24

Coolest Girl in Town Chapter 24

Nagdilim ang mga mata ni Jasmine nang maramdaman ang pagbagsak ng kanyang puso. Sa sesyon ng pagbabasa sa umaga kinabukasan, pinangunahan ni Jasmine ang aralin sa pagbabasa ng Chinese sa klase dahil siya ang monitor ng klase. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, siya

sadyang kumuha ng Chinese passage at inilagay sa harap ni Elise.

“Pakibasa ito para sa amin mamaya.”

Nang hindi man lang lumingon kay Jasmine, dire-diretsong tumanggi si Elise. “Sorry, ayoko.”

Alam ni Jasmine na tiyak na hindi maglalakas-loob si Elise na gawin iyon, kaya lalo siyang nagpursige na pabasahin si Elise ng Chinese. Sabagay, hindi naman Chinese ang kanilang sariling wika. Kaya, maraming mga mag-aaral ang madalas na nakapuntos sa kanilang

pagsusulit ngunit hindi marunong magsalita ng wikang matatas. Para sa ilan, ang kanilang pagbigkas ay maaaring hindi

tumpak habang ang iba ay maaaring mahihirapan sa pakikipag-usap sa wika.

Naisip ni Jasmine na si Elise ay dapat na kahila-hilakbot sa Chinese oral at hindi nangahas na basahin ang sipi sa harap ng klase baka siya ay mapahiya. Gayunpaman, iyon mismo ang nais ni Jasmine-na mapahiya siya.

“Wala kang choice kundi basahin ito, kung hindi, bibigyan kita ng demerit point.” Mabibigyan ng demerit ang mga estudyante

puntos kung kumilos sila nang hindi naaangkop. Ang karamihan sa mga estudyante ay natatakot na makakuha ng mga demerit points, ngunit si Elise

ay isang exception. Hindi lamang siya ay hindi natakot sa lahat, ngunit siya ay talagang walang intensyon na abalahin

Jasmine.

“Sige at bigyan mo ako ng demerit point kung ganoon.”

Inis na binantaan pa ni Jasmine si Elise gamit ang kanyang awtoridad’. “Ano ang sinusubukan mong gawin, Elise? Nakikinig sa akin ang buong klase pero ikaw. Sa tingin mo napakaespesyal mo ha?”

Ang mga salita ni Jasmine ay nakakuha ng atensyon ng iba pang klase kay Elise nang tumigil ang mga estudyante sa pagbabasa at

tumingin kay Elise.

Noong una, hindi maintindihan ni Elise kung bakit pipilitin siya ni Jasmine na basahin ang Chinese passage. Gayunpaman, pagkatapos

pagkakita sa kanyang walang humpay na determinasyon, alam niyang dahil iyon kay Jasmine ay nahuli sa bitag ng paghahambing.

Sa katunayan, matagal nang naiintindihan ni Elise kung paano kinukumpara ng mga babae ang isa’t isa sa loob, at naisip niya na

ay napakawalang kahulugan. Kaya, wala siyang balak na abalahin si Jasmine, ngunit si Jasmine ang nagsimula

pang-provoke muna sa kanya

“Dahil makikinig sa iyo ang ibang mga kaklase, hilingin sa kanila na magbasa sa halip. Bakit kailangan mo akong tanungin?”

Ngumuso si Jasmine. “Bago ka lang at hindi ka pa nagbabasa sa harap ng klase, kaya kailangan kong maintindihan

iyong sitwasyon.”

Kahit na ito ay isang medyo awkward na dahilan, ito ay tunog medyo makatwiran.

Pagkatapos ay idinagdag ni Jasmine, “Kailangan mo lang magbasa ng isang beses ngayon at hindi ko na hihilingin sa iyo na magbasa pa sa hinaharap.”

“Malaki!” Tumango si Elise bilang tugon. Upang mailigtas ang gulo sa hinaharap, tumigil si Elise sa pagtanggi. Kinuha niya ang Chinese textbook at sinimulang basahin nang seryoso ang sipi sa ilalim ng inaasahan ni Jasmine.

Gayunpaman, sa sandaling nagsimula siyang magbasa, natahimik ang buong klase nang marinig nila ang pagbabasa ni Elise dahil

napakatalino niya kaya nakakatuwang pakinggan.

Sa kabilang banda, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jasmine. Namumutla ang mukha, naikuyom niya ang mga kamao

masikip. Si Elise ay matatas na nagbabasa na para siyang pinalaki sa ibang bansa. Ang kanyang katatasan ay higit na mas mahusay kaysa

Kay Jasmine, at parang hindi naman siya taga-bansa!

hindi pwede. Ito ay imposible! Ayaw maniwala ni Jasmine habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Elise.

Pagkatapos basahin ang sipi, inangat ni Elise ang kanyang ulo para sumulyap kay Jasmine at nagtanong, “Masaya ka na ba ngayon?”

May gustong sabihin pa si Jasmine, pero nawalan siya ng masabi. Samantala, dahil sa episode na ito, ang

ibang mga estudyante ang may ganap na kakaibang impresyon kay Elise.

Lumalabas na kahit na ang bagong joiner ay medyo katamtaman ang hitsura, hindi naman siya ganoon ka-incapable. Hindi lang siya magaling sa Math Olympiad, pero perpekto ang kanyang Chinese oral. Naisip pa nila na ang katatasan ni Elise sa wikang Chinese ay higit pa kay Jasmine, na siyang kinatawan ng klase ng Tsino.

Kasabay nito, hindi inaasahan ni Elise na ang maliit na episode na ito ay magiging sanhi ng iba

impression sa kanya. Pagkatapos noon, naupo siyang muli at nagpatuloy sa pagsasanay ng mga tanong sa matematika. Ang kumpetisyon

ay papalapit, kaya determinado siyang magsanay hangga’t maaari.

Sa kabilang banda, nasanay na si Danny na ma-late, at ngayon ay walang pinagkaiba. Dahil late siya sa klase, hindi niya ginawa

alam ang tungkol sa insidente na nangyari sa umaga. Gayunpaman, sa panahon ng recess, napagtanto niya na hindi katulad

mga normal na araw na hindi papansinin ng lahat si Elise, may mga kaklase talaga na nag-initiate

pakikipag-usap sa kanya ngayon. Tsaka, si Elise naman, talagang nagkasundo sila at parang hindi malayo,

Dahil dito nataranta si Danny. Kailan pa naging sikat si Elise?

“Hi Elise, pwede ba kitang maging kaibigan?” Habang sinasagot ni Elise ang mga tanong sa pagsasanay, isang nahihiyang boses ng babae ang lumabas

itinaas niya ang kanyang mga mata upang makita ang isang maliit na sukat na batang babae, na nakatitig sa kanya gamit ang kanyang malaki, nakakaakit na mga mata. Bakas pa sa mukha ng dalaga ang pananabik. Dahil malugod na tinatanggap ni Elise ang isang kaklase na palakaibigan, sumagot siya, “Oo naman!”

Napangiti ang dalaga nang marinig ang tugon ni Elise. “Hi Elise, ako si Mikayla Jameson. Ikinagagalak kitang makilala.”

Pagtingin sa kamay ni Mikayla na nakaunat sa kanya ay nagulat si Elise. Dahil hindi kaakit-akit ang kanyang hitsura gaya ng iba, luho para sa kanya ang makipagkaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkamay si Elise kay Mikayla at sinabing, “Nice to meet you too, Mikayla.”

Natuwa si Mikayla sa sagot ni Elise. Sa totoo lang, gusto niyang matuto ng Chinese kay Elise. Ang kanyang mga resulta ng pagsusulit sa Chinese ay malayo sa kasiya-siya, at ang kanyang bibig ay mas kinakalawang. Kaya naman, nais niyang matuto ng Chinese mula kay Elise matapos makita ang kanyang matatas na pagbabasa sa umaga. “Elise, ang galing mo sa Chinese. Pwede mo ba akong turuan ng

wika?”

Noong una, inakala ni Elise na hihingi si Mikayla ng napakalaking pabor sa kanya, ngunit maliit na bagay lang pala iyon, kaya mas handang tumulong si Elise sa isang kaibigan.

ay “Oo naman. Dalhin ang iyong Chinese textbook. Tuturuan kita”

Dahil dito, mabilis na dinala ni Mikayla ang kanyang aklat-aralin at sinimulan nang seryosong matuto kay Elise. Bago ito, ang kanyang bibig ay

masama, kaya tinuruan siya ni Elise ng mga paraan upang itama ang kanyang pagbigkas. Hindi lang iyon, nagrekomenda pa si Elise ng ilan

paraan para matuto ng Chinese, na nakinabang ng husto kay Mikayla.

Sa hapon nang matapos ang paaralan, ito ang unang pagkakataon na hindi lumabas ng paaralan nang mag-isa si Elise.

Sa halip, kasama niya si Mikayla, at masayang nagkukwentuhan ang dalawang babae hanggang sa gate ng school. Hindi nagtagal, nakita ni Elise ang pamilyar na sasakyan ng Griffith Family, kaya nagpaalam siya kay Mikayla at naglakad patungo sa sasakyan. Ito ay

Alexander na dumating para sunduin siya ngayon.

Pagkasakay ni Elise sa sasakyan, dahan-dahang pinaandar ni Alexander ang makina ng sasakyan at umalis. Hindi nagpahinga si Elise

alinman habang nasa daan habang inilalabas niya ang mga tanong sa pagsasanay at sinimulan muli ang paggiling sa mga ito. Nakaupo sa driver’s seat, pinagmasdan ni Alexander si Elise sa pamamagitan ng rearview mirror. Kailangan niyang aminin na bagama’t medyo katamtaman ang hitsura ni Elise, sa ilang kadahilanan, nagbigay siya ng hindi makamundong aura, na tila hindi tumutugma sa kanyang hitsura.

Binawi ni Alexander ang kanyang tingin at nagpasyang simulan ang pakikipag-usap kay Elise, na bihirang mangyari. “Ikaw ba

sasali sa City Mathematics Olympiad Competition?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.