Coolest Girl in Town Chapter 20

Coolest Girl in Town Chapter 20

Ang unang pumasok sa silid ay si Danny, na lumakad nang malapad, habang siya ay nangungulit, “Hindi ba pwedeng salitan tayo na bisitahin siya sa halip na pumasok nang sabay-sabay?” Nakakailang hakbang pa lang siya nang nanigas ang katawan niya. “Banal na kalokohan. Hindi ba iyan ang kilalang bituin sa pelikula, si Cecile Sinclair?”

Dahil doon, natigilan din ang iba pang mga Griffith na sumusunod sa likuran niya. Muntik nang mabitawan ni Jack ang mga regalo niya

hatid, gulat na gulat siya nang masilayan niyang mabuti ang babaeng nasa gilid ni Elise.

Tila kinilig nang husto ang lahat dahil dito. Tanging ang ekspresyon lamang ni Alexander ay pa rin gaya ng dati.

Elise, sino ka ba talaga? siya ay nagtaka. Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

Si Elise mismo ay nagulat din. Hindi siya sigurado kung paano mapupuksa ang tensyon.

Tinapik ni Cynthia si Elise bago ito tumayo at ginulo ang buhok. Tapos, dahan-dahan siyang nagsalita. “Greetings, tiyahin ako ni Elise, Cecile Sinclair, pero sa labas ng stage, Cynthia lang ako.”

“Kanyang tiyahin?” Hindi makapaniwala si Jack sa kanyang mga mata. No wonder hindi ako pinansin ni Elise noon. Ang sarili niyang tiyahin ay isang

international superstar. And there I was, brazenly telling her that I would bring her around to meet her favorite actors. Sa isiping iyon, mas nakaramdam ng hiya si Jack.

Sinulyapan ni Alexander si Elise, na kung saan-saan lumilipat ang tingin. Matapos ang ilang saglit na pagmumuni-muni, dahan-dahan siyang naglakad at iniabot ang kanyang kamay na parang isang maginoo. “Ikinagagalak kong makilala ka. Nandito ka rin para bisitahin si Elise, di ba?”

“Nasa bansa ako, kaya binisita ko siya.” Inabot ni Cynthia ang kanyang kamay bilang tugon sa kanyang pagiging magalang. Napatingin siya sa lalaking nasa harapan niya. Walang ipinagkanulo ang kanyang mga mata. At nagagawa niyang mapanatili ang isang antas ng ulo kahit na nahaharap sa

isang bagay na tulad nito. Napakagalang na maginoo. Siya ay magandang kapareha para kay Ellie. Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

“Nandito ka rin ba para bisitahin si Ellie? My, my, Ellie’s the apple of my father’s eye. Everyone has been worried out of their mind ever since she got injured,” sabi ni Cynthia na may tonong nagpapahiwatig ng seniority niya kay Alexander.

“Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa kong pag-aalala sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi na mauulit.” Bahagi ng dahilan ni Elise

nasaktan sa pagkakataong ito ay dahil hindi niya ito inalagaan ng mabuti.

“Kung gayon, iiwan ko ang mga bagay sa iyo.” Napangiti ng mapait si Cynthia matapos niyang marinig ang saad ni Alexander. Naglakad siya papunta sa

Elise’s side and teased, “Ellie, it seems to me the Griffith Family has some fine heirs. Sa tingin ko ay makukuha ninyong dalawa

kasama ng maayos.”

Medyo naging malamig ang ekspresyon ni Alexander nang marinig iyon.

“Tita Cynthia, but that’s..” nauutal na sabi ni Elise, natatakpan ang mga salita niya.

Masikip na ang maliit na silid na pinagsiksikan ng lahat ng tao. Ngayon, ang kapaligiran ay nagkaroon

naging estranghero pa. Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

“Dahil nandito ang tiyahin mo, kailangan namin siyang tanggapin ng maayos bilang host,” biglang sabi ni Matthew na may malumanay na tono, na nanatiling tahimik sa lahat ng ito. Inangat niya ang kanyang ulo, para lamang sa kanyang tingin ay direktang sumalubong kay Elise.

Ang kanyang titig… ay ganap na naiiba sa kay Alexander; talagang may pahiwatig ito ng ningning.

Inilipat ni Matthew ang tingin kay Alexander, maamo at magalang pa rin ang tono nito habang nagsasalita. “Ano sa tingin mo.

Alexander?”

“Lahat tama. Ikaw na ang bahala sa arrangements,” simpleng sagot ni Alexander.

Binigyan ni Elise si Matthew ng isang beses–over. Sa ibabaw, siya at si Alexander ay magkapatid. Ngunit sa katotohanan, tila sila ay may higit sa isang superior–subordinate na relasyon. Malamang dahil nagkatrabaho sila sa

parehong kumpanya sa ilang sandali. Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

“Gusto mo bang sumama sa amin sa tanghalian, Miss Sinclair?” biglang tanong ni Matthew. Pati boses niya

maliwanag at nakangiting Tanghalian!

Tuwang-tuwa si Elise sa isiping iyon. Ang kanyang gana ay kakila-kilabot pagkatapos kumain ng ilang araw na halaga ng mura

pagkain. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong magpista, siyempre, kukunin niya ito.

“Syempre!” Walang ibang iniisip na sagot ni Elise.

Gayunpaman, tumingin si Cynthia kay Elise bago nagtanong, nakasalungat, “Pero, pwede bang umalis ka na kaagad pagkatapos ng iyong kama?

pinsala?”

“Nagkataon na nabasa ko ang librong ito sa geomancy dati. Sinabi nito na ang pagiging kasama ng iba ay maaaring mapabilis ang

healing process,” kaswal na sabi ni Matthew.

Gumugol ng oras sa piling ng iba? Si Cynthia lang, na gumugol ng halos buong taon sa ibang bansa, ang maniniwala dito

uri ng mapangahas na kasinungalingan. Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

Sa kabila noon, binigyan pa rin ni Elise si Matthew ng isang pasasalamat na tingin. Maraming salamat!

Agad na nabuhay ang mood sa hapag. Pero for some reason, naisip ni Elise na parang hindi welcome party para kay Cynthia. Ito ay parang proseso ng recruitment. At si Tita Cynthia ang recruiter, nagre-recruit ng perpekto

asawa para sa akin,

“Alexander, hindi pa rin ganap na gumagaling ang kamay ni Ellie. Nais mo bang tulungan siyang kumuha ng baboy na iyon?”

At kaya, isang dagdag na piraso ng matabang karne ang biglang lumitaw sa plato ni Elise habang ngumunguya pa siya ng baboy na

nakuha niya kanina.

“Walang anuman.” Kaswal na sabi ni Alexander.

Bahala ka, paa ko! Talagang ayaw ko sa karne na may taba. Paano mo nagawang makahanap ng napakalaking tipak

anyway? Napaungol si Elise sa loob.

Sinandal ni Elise ang kanyang baba sa isang kamay habang kaswal niyang ini-scan ang mga tao sa paligid niya. Maliban sa kanilang sarili ni Alexander, lahat ay masayang nagkukwentuhan. Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

“Masama ba ang pakiramdam mo?”

Natigilan si Elise. Hindi niya inaasahan na biglang magsasalita si Alexander.

Bago pa siya makasagot, narinig niyang sumagot si Cynthia, “Hindi pa siguro naghihilom ang sugat ni Ellie. Bakit hindi mo siya pabalikin?”

O, gaya ng ipinahihiwatig niya, gusto niyang ipareha sina Alexander at Elise nang magkasama. Nararamdaman ni Elise ang awkward tensyon

mukha niya. Bakit iniisip ng lahat na gusto ko si Alexander?

“Lahat tama.” Walang dahilan si Alexander para tumanggi.

“Paumanhin sa abala;” Sabi ni Elise habang nagbibigay ng masakit na ngiti kay Alexander, na nanatiling pareho ang ekspresyon.

Nakaramdam ng awkward si Elise. Pinahahalagahan ko ang damdamin, Tita Cynthia. Ngunit hindi ito nagpapagaan sa aking pakiramdam.

Nakasakay na sila ng taxi dahil nakainom si Alexander ng alak kanina habang tanghalian. Pumasok sila ni Elise

ang upuan sa likod. Siya ay walang kamalay-malay na tumabi sa gilid, at pagkatapos ay lalo pa siyang umikot…

Bahagyang nakakunot ang mga kilay ni Alexander habang nakatingin sa kanya. “Takot ka ba sa akin?”

Awkward na ngumiti si Elise. “Nag-aalala lang ako na maupo ka sa damit ko, haha.”

Lumingon sa kanya si Alexander at ngumiti. “Ngayon na talaga?”

Nakangiti ba talaga siya?

Naisip ni Elise na pinaglalaruan siya ng kanyang mga mata. Gayunpaman, ang ngiti niyang iyon ay tila medyo nakakatakot.

Umubo si Elise, na nahuli sa ngiting iyon. Sinubukan niyang ilipat ang kanyang iniisip sa ibang bagay

imbes na ang isip niya ay patuloy na namamalagi kay Alexander sa tabi niya.

Hindi nagtagal, nakatulog siya.

Habang siya ay natutulog at nakatulog, nakita ni Elise ang isang pamilyar na palatandaan na dumaan sa kanyang mga mata. Siya pagkatapos ay ganap na nakalimutan

na si Alexander ay nakaupo sa tabi niya. “Ihinto mo ang sasakyan dito. Gusto kong kumain ng beef stew.”

Nang maalala ni Elise na nasa tabi niya si Alexander, huli na ang lahat.

Tumahimik siya sandali, at pagkatapos ay sinabi niya sa driver ng taxi, “Pakiusap, dumaan sa tindahan ng nilagang iyon.”

At kaya, bumalik ang driver at pinahinto ang taxi sa pamamagitan ng isang lumang road sign.

“Pasensya na. I won’t take too much of your time,” sabi ni Elise sabay bukas ng pinto ng sasakyan at kumaripas ng takbo palabas

walang tigil na huminga. Diretso siyang pumasok sa tindahan.

“Gusto ko ito at ito…. At ang isang iyon din.” Inorder ni Elise ang lahat ng nasa menu nang hindi tumitingin, ngunit pagkatapos ay napansin niya na may ibang tao na nakatayo sa likuran niya.

“Bakit ka rin nandito?”

“Nagugutom na rin ako. Hindi rin ba ako makakakuha ng pagkain?” tanong ni Alexander.

“Sige sige.” Pinunasan ni Elise ang pawis sa kanyang noo bago kinuha ang kanyang telepono para bayaran ang kanyang pagkain. “Pakikuha

isa pa ako. Pareho sa sarili kong order.”

Maayos ang kilos ng may-ari ng tindahan. Sa isang kisap-mata, pinalo niya ang dalawang order at ibinigay kay Elise.

“Ang isang ito ay para sa iyo.” Inabot ni Elise ang isa sa mga bowl kay Alexander.

Kumunot ang noo ni Alexander. In all actuality, hindi siya gutom.

“Wala naman masyado. Just some thanks to your family for invited my tita out for lunch. Kung sa tingin mo ay hindi ito

tama na, ililibre kita ng mas masarap na pagkain sa hinaharap” matiyagang paliwanag ni Elise.

Sinulyapan ni Alexander ang mangkok ng nilagang inialok sa kanya bago inabot iyon para tanggapin. “Wala ka

to,” mahina niyang sabi.

Sinimulan ni Elise na hukayin ang kanyang pagkain. Gaya ng nakasanayan, ang pinakamagagandang pagkain ay nakatago lahat sa maliit na butas-sa-pader. Siya

paulit-ulit na isinawsaw ang kanyang kutsara sa nilagang, na nagsasandok ng mga piraso at piraso ng karne at gulay sa bawat oras na walang pakialam sa mundo.

Sinamaan siya ng tingin ni Alexander, at bahagyang nawala ang nagyeyelong tingin sa kanyang mga mata. Naging mas mainit din ang tono ng boses niya. “Pwede ba akong kumuha

ito ang pupuntahan?”

Pakiramdam ni Elise ay nawawalan siya ng punto at nag-aaksaya ng pagkain. “Hindi mo ba alam na kailangan mong kainin ito habang ito ay

mainit pa rin?” tanong niya. Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

“Hindi.” Sagot ni Alexander sa mahinang boses.

Natigilan si Elise dito, ngunit pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pagkain at ipinagpatuloy ang pagpupuno sa kanyang mukha.

Matapos maibalik si Elise sa ospital, tinitigan ni Alexander ang nilagang binigay nito sa kanya at nag-isip ng malalim. Ganyan ba talaga kasarap ang bagay na ito?

Ini-scan niya ang bag bago ito binuksan. Medyo mainit pa ang nilaga. Half–confused, kinopya niya si Elise at sinubukan ang isang maliit na kutsara nito, maingat na ngumunguya sa karne na kanyang sinandok.

“Ito ay talagang masarap.”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.