Coolest Girl in Town Chapter 17

Coolest Girl in Town Chapter 17

Bumaba ang tingin ni Alexander kay Elise na nasa braso niya. Maputla ang labi ng dalaga at puno ng malamig na pawis ang noo. Ang kanyang mga daing ay tila masakit ngunit malambot, at siya ay tila nasa isang gulong kalagayan

isip na nakapikit ang mga mata. Pero, mahigpit pa rin ang pagkakahawak ng mga kamay niya sa shirt niya.

Sa katunayan, sinasadya lang ni Elise na pukawin si Nicole sa kanyang mga salita nang malabo niyang marinig ang mga ingay ng mga pintuan.

bukas sa labas kanina. And it turned out na tama siya.

Nagpakawala siya ng mahaba at matalim na pagsirit. Sa ngayon, medyo masakit pa rin ang mukha niya.

Ibinaba siya ni Alexander sa back seat ng sasakyan. Nang magsalita siya, nakakagulat na malumanay ang boses niya. “Kailangan mo bang pumunta sa ospital?”

“Hindi na kailangan niyan.” Medyo nabigla si Elise.

Sumimangot si Alexander saglit at pinabalik siya sa Griffith Residence nang walang sinabi pa.

Nang bumalik siya sa kanyang silid, sa wakas ay inilabas ni Elise ang telepono na itinago niya sa kanyang damit at nakita ang pagsabog.

ng mga text message na ipinadala sa kanya ni Jamie.

‘Okay ka lang, Boss? Nailigtas ka na ba?’

Sumagot si Elise, ‘Meron ako, ngunit hindi maliit na halaga ang babayaran kapalit nito!

Pinadalhan siya ni Jamie ng umiiyak na emoji kasama ang text, ‘Grabe naman, Boss! May maitutulong ba ako?’

Ako na mismo ang bahala. Hindi mo kailangang malaman ang tungkol dito!

‘Sige, Boss. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ng kahit na ano. masungit na sagot ni Jamie.

Tumawag si Elise matapos alagaan ang kanyang masiglang alipin.

Galit na galit ang receiver nang sinagot niya ang tawag. Para bang siya ang nagkaroon

nagdusa sa pamamagitan ng insidente. “Nicole Snyder, ‘di ba? Aayusin ko kaagad, Ellie…”

“Maraming salamat, kung gayon!” matamis na sagot ni Elise sa cute na boses.

“Siya nga pala, Ellie, bibisitahin ko ang isang matandang kaibigan sa Athesea, kaya gusto kong makita ka rin ang babae sa

sabi ng kabilang dulo sa layaw na tono. Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

“Sige sige. Ihahatid na kita at magsasaya tayo.”

Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto niya. Itinabi ni Elise ang kanyang phone at curious na binuksan ang pinto. Ano ang dumating

tanaw ang mukha ng isang lalaking kasing lamig ng yelo.

“Narito ang pasyente, doktor, mangyaring tingnan siya.”

“Miss Sinclair, tama ba? Pwede ba akong pumasok?” Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

“Oo naman.” Ayaw tanggihan ni Elise ang doktor ng pamilya nang makita niyang may hawak itong mga bag ng kagamitan

braso, kaya pinapasok lang siya nito sa loob.

Saglit na inasikaso ng doktor ang mga sugat ni Elise at niresetahan siya ng gamot pagkatapos matiyak na maayos siya. “Wala namang seryoso sa ngayon. Magiging maayos ka pagkatapos ng ilang gamot, ngunit maaari kaming magsagawa ng isang buong pagsusuri kung may darating sa hinaharap.”

Mabilis na pinaalis ni Elise ang doktor. “Sige, salamat sa gulo. Bye!”

Agad namang umalis ang doktor. Ngayon, naiwan sa awkwardness sina Alexander at Elise. Bigla niyang sinabi, “May kasama ka ba sa telepono kanina?”

Nagkunwaring clueless si Elise tungkol dito. “Ah iyon? Ito ay isang spam na tawag lamang.”

Alam ni Alexander na hindi siya makakakuha ng anumang sagot mula sa kanya at sinabing, “Ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono, kung gayon. Sa ganoong paraan, mas magiging episyente ako kapag may kailangan ka sa hinaharap.” Araw-araw na pinakabagong update www.infobagh.com

“Sure, sure” mabilis na sumang-ayon si Elise para makaalis si Alexander sa kanyang silid sa lalong madaling panahon.

Kinuha ni Elise ang phone ni Alexander at ang mga balingkinitang daliri nito ay mabilis na tumapik sa screen ng ilang saglit. Tapos, siya

ibinalik sa kanya ang telepono. “Magandang gabi, Alexander.”

Ayaw pang magtagal ni Alexander nang makita ang nakangisi nitong mukha. “Tandaan mong inumin ang iyong gamot.”

Matapos mapilitang umalis ay dumiretso siya sa kanyang pag-aaral. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang assistant. “Walang tao sa bahay sa mga Snyder, President Griffith. Kakaiba—nauna na silang tumakas?”

Ilang oras na lang at wala na ang mga Snyder. Sino kaya ang nakakuha ng balita nang ganoon kabilis at

unang tinamaan?

Naalala niya ang kausap ni Elise kanina. Siya ay nagsasalita sa isang magaan at masayang tono; halata naman

na hindi ito spam na tawag. At saka, ang paraan ng pagiging malihim niya tungkol dito ay nangangahulugan na tiyak na may isang bagay

malansa.

Nagpatuloy ang kanyang katulong, “Dapat ba nating ipagpatuloy ang pag-aaral nito?”

Ibinaba ni Alexander ang kanyang mga mata habang sumagot, “Huwag munang tingnan ang mga Snyder sa ngayon. Gawin ang background check sa Elise Sinclair sa halip.”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.