Coolest Girl in Town Chapter 14

Coolest Girl in Town Chapter 14

Hindi pa rin makapaniwala si Danny sa malakas na kakayahan ni Elise habang pinapanood siyang tumanggap ng premyo sa entablado. Malinaw niyang sinabi sa kanya na marami siyang hindi alam! Sinadya ba niyang itago ang kanyang tunay na talento?! Nang sa wakas ay natapos na ang walang katapusang seremonya ng parangal, sumakit ang pakiramdam ni Elise; kinailangan niyang tumayo sa entablado at makinig sa pangwakas na pahayag ng prinsipal pagkatapos ng kanyang talumpati.

Nagtagal ito ng isang oras, at ngayon ay namamanhid na ang kanyang mga binti. Pinuntahan siya ni Danny na may dala-dalang mga tanong sa Math Olympiad para bigyan siya ng hamon. “Subukan at lutasin ang mga ito kung kaya mo!” Tinatamad na kinuha ni Elise ang mga papel at sinimulang isulat ang kanyang mga sagot pagkatapos lamang ng isang sulyap sa mga tanong.

Pinag-aralan ni Danny ang kanyang mga solusyon at hakbang—nakakuha siya ng buong marka para sa bawat isa sa mga ito, at ang ilan sa kanyang mga solusyon ay mas mahusay kaysa sa mga ibinigay na sagot sa modelo. Nagulat si Danny, hindi nakapagsalita. Itinuro ang isa sa mga tanong, tinanong niya, “Ito ang huling tanong ng Math Olympiad kanina.

Bakit hindi mo ginawa kung alam mo naman kung paano?” Hindi lang ito nalutas ni Elise para sadyang mawalan ng ilang marka, kaya hindi man lang siya nag-abala sa pag-skim sa tanong sa huling pahina. “Wala akong oras para gawin iyon.” Napagpasyahan ni Elise na alisin ito nang bahagya.

Sa kaloob-looban niya, napahanga si Danny kay Elise, ngunit hindi niya ito hinayaang magpakita sa ibabaw. Aniya, “Magiging kasinggaling mo ako sa lalong madaling panahon kapag nagseryoso na ako, kaya huwag mong isipin na ikaw ang lahat ng iyon.” Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Jona matapos mapanood ang award ceremony.

“Ipinagmamalaki mo ang aming pamilya, Elise!” Ngumiti lang ng alanganin si Elise bilang tugon. “Kung ganoon, maaari kang maging tutor ni Danny at bigyan siya ng ilang karagdagang mga aralin.” “Wala akong laban dito—basta payag si Danny na maging tutor niya ako, kumbaga.” Ibinigay ni Elise kay Danny ang huling sinabi.

Kumpiyansa na sinabi ni Danny, “Talagang magagawa ko nang mabuti kung magsisimula akong mag-aaral nang seryoso, Lolo.” “Alam kong kaya mo, pero…” Sinubukan ni Danny na makipagtalo, ngunit kalaunan ay nakumbinsi siya ni Jona na kumuha ng mga aralin sa Math mula kay Elise araw-araw. …… “Bagong tanong. Solve it.”

“Tch,” reklamo ni Danny habang binubuklat ang exercise book na inihagis sa kanya ni Elise. Pagkatapos masulyapan ang tanong, maluwag niyang sinabi, “Bilang isang taong kasing talino ng isang latigo, hindi man lang ako mapakali na lutasin ang ganoong tanong pagkatapos dumaan sa napakaraming pagtuturo.”

Nagkibit-balikat si Elise at sinabi sa lubos na pagbibitiw, “How cocky.” Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Danny si Elise nang makita niyang mag-isa itong lumabas ng silid-aralan. Tawag niya sa kanya, “Sandali lang dadating ang kapatid ko para sunduin kami. Saan ka pupunta?” “Hindi ba ako pwedeng pumunta sa banyo?” Nakaramdam ng inis si Elise nang magsimulang magbulungan ang mga estudyante sa paligid. Isang pagpapala? I’ll gladly give it to you kung gusto mo.

Gayunpaman, nasabi niya lamang iyon sa kanyang sarili sa loob. Kung iboses niya ito ng malakas, malamang na malunod siya sa laway nitong mga fangirls na kinuha si Danny bilang kanilang idolo. “Aalis muna ako, kung ganoon. Hihintayin kita sa may gate ng school.” Hindi siya pinansin ni Elise at nagpatuloy sa paglalakad nang bigla niyang makita si Nicole habang nakatalikod. “Anong meron? Bakit gusto mo akong makita?”

Nakatanggap siya ng sulat mula kay Nicole bago matapos ang paaralan, kaya nakipagkita siya sa kanya. Napaluha nang bongga si Nicole habang umuungol, “I keep seeing you and Danny together recently. Gusto mo ba siya?” Medyo naabala si Elise. “Nagkamali ka ng ideya.”

Pinunasan ni Nicole ang kanyang mga luha at napangiti sandali bago siya sumagot, “So ayaw mo kay Danny?” Nang makita niyang tumango si Elise bilang tugon, nahiya siya at nahihiyang sinabi, “Kung gayon, tutulungan mo ba akong makasama si Danny?”

Si Nicole ang nangungunang estudyante sa paaralan. Kung talagang makakasama niya si Danny, hindi na siya kailangang turuan pa ni Elise. “Paano ako makakatulong?” Iniangat ni Elise ang ulo at tinitigan si Nicole.

Nang makitang pumayag si Elise na tulungan siya, lumingon si Nicole, at isang tusong ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. “Pumunta tayo sa tahimik na lugar. Hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye sa napakaraming tao sa paligid.” Hindi nahuli ni Elise ang pagmumukha ni Nicole at sinundan siya sa likod niya na walang pinaghihinalaan.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *