Coolest Girl in Town Chapter 12

Coolest Girl in Town Chapter 12

At kaya, tinanggap ng klase ni Elise ang isang bagong kaklase noong araw na iyon. “Hello, everyone. Ako si Danny Griffith, ang bago mong kaklase.” Isang inosenteng ngiti ang isinalubong ni Danny habang nakatayo sa entablado, nag-iisang binihag ang marami sa mga babaeng estudyante sa klase. “Wow! Hindi ba siya si Danny ng Class 12A?”

Ang mga babae sa klase ay sumabog sa mga talakayan nang sabay-sabay. Maging si Nicole Snyder, ang numero unong estudyante sa paaralan, ay napabuntong hininga at tinawag siyang gwapo. Si Elise noong una ay natutulog nang nakadapa sa kanyang mesa, ngunit tumingala siya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Napuno ng kawalang-kasiyahan ang mga mata niya sa isang iglap. Anong malas! Parang hindi ko siya maalis kahit anong mangyari. “Dito na lang ako uupo, Miss.”

Nagsimulang maglakad pasulong si Danny pagkatapos noon. Tuwang-tuwang nakatingin sa kanya ang lahat ng mga babae, hanggang sa tuluyang bumagsak ang tingin nila sa bakanteng upuan sa tabi ni Elise. Paano ito posible? Bakit siya? Nag-request ba si Danny ng class transfer para lang sa kanya? Lahat ay hindi makapaniwala. “Ikinagagalak kong makilala ka, ang aking bagong deskmate.”

Iniangat ni Danny ang kanyang ulo na may pilyong ngiti sa labi. Kinalikot ni Elise ang panulat at papel sa kanyang mga kamay, nakaramdam ng matinding inis sa loob. “Hoy, Elise! Natahimik ka ba?!” Galit na galit si Danny sa hindi pinansin ni Elise. Mula noon, hindi na naranasan ni Elise ang mapayapang sandali sa klase. “Hey, naintindihan mo ba lahat ng sinabi ng teacher?” “Elise, kausapin mo ako!”

Pinagmamasdan ni Elise si Danny na patuloy na winawagayway ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha, ang tanging sagot niya ay katahimikan. Nagalit ito sa kanya kaya hindi siya makaupo. Nagpatuloy ang nakakairita niyang ugali hanggang sa may klase sila sa matematika isang araw. Inanunsyo ng guro, “May interesado bang mag-sign up para sa Math Olympiad ngayong taon?” Inikot ni Danny ang panulat sa pagitan ng kanyang mga daliri at nagtanong, “Gaano karaming Math Olympiad ang alam mo, Elise?”

Naiinip na sumagot si Elise, “Medyo lang.” “Oh, ganoon ba?” Lumibot ang mga mata ni Danny sa paligid habang nag-iisip. Tapos, may pumasok na ideya sa isip niya. Bigla siyang nagtaas ng boses habang sinasabi, “Miss, sabi ni Elise gusto niyang sumali sa Math Olympiad!”

Sumabog sa bulungan ang silid-aralan nang lumabas sa bibig niya ang mga salita. “Gusto niyang sumali? Siya ay mula sa kanayunan. Nakapasok na ba siya sa Math Olympiad class?” “Tama iyan! Kumakagat siya ng higit pa sa kanyang ngumunguya.” “Tahimik!” Ang guro ay tumahimik para pigilan ang mga estudyante na mag-usap nang walang isip sa kanilang mga sarili.

Paikot-ikot na sinabi niya kay Elise, “Marahil hindi ka pamilyar sa mga pamantayan ng paaralan sa mga kompetisyon dahil bago ka sa ganitong kapaligiran. Bakit hindi ka kumuha ng ilang mga aralin at sumali sa susunod na taon sa halip?” Pakiramdam ni Elise ay minamaliit siya. Hindi niya nais na sumali sa kompetisyon sa simula; ang dahilan ay hindi dahil hindi siya magaling sa math, kundi dahil ayaw niyang mailagay sa ilalim ng spotlight.

Gayunpaman, wala na siyang pagpipilian ngayong sinabi ng guro sa ganitong paraan. “Ayos lang, Miss. Hayaan mo akong sumali ngayong taon.” “Sigurado ka ba dito?” “Huwag kang mag-alala, Miss. Noon pa man ay maganda ang math ko sa dati nating paaralan.” Gayunpaman, gaano man siya kahusay sa kanayunan, walang paraan na maihahambing siya sa mga nakatanggap ng mataas na edukasyong pormal.

Laking gulat ng guro nang makita kung gaano tiwala si Elise. Hindi niya maiwasang mag-isip, Oo naman, sobra-sobra na niya ang sarili niya! Pagkatapos ng klase, sinadya ni Danny ang boses at magarbong sinabi, “Dapat sinabi mo sa guro na hindi kung wala kang alam sa Math Olympiad!

Bakit mo ipipilit na sumali sa kompetisyon? Nakakahiya!” Maya-maya pa, mahinang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Tinulak ni Elise ang upuan at lumabas ng classroom bago palihim na kinuha ang phone niya. ‘Magkita tayo sa hagdan, Boss.’ Itinabi ni Elise ang kanyang telepono at tinungo ang hagdanan. Nakita niya si Jamie na nakatayo sa isang sulok mula sa malayo na may hawak na kung ano sa kamay nito.

Ikinaway niya ito sa ere habang sumisigaw, “Boss! Boss!” Idiniin niya ang ulo nito at dali-dali siyang itinulak pabalik sa harapan ng hagdanan. “Tumahimik ka! Ibaba mo yan!” Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at siniguradong walang tao sa malapit bago siya nagtanong, “May kailangan ka bang sabihin sa akin?”

Tumango si Jamie at iniabot kay Elise ang dokumentong nasa kamay niya. “Nabalitaan ko na sasali ka sa Math Olympiad, kaya naghanda ako ng ilang tanong sa ehersisyo para sa iyo.” Paano mabilis kumalat ang balita? Kaka-sign up lang niya ilang minuto ang nakalipas, at ngayon alam na ng lahat ang tungkol dito.

Kung iisipin, ito ay dapat na gawa ni Danny. Nang makitang tahimik si Elise, muling nagtanong si Jamie, “Bakit mo naisipang sumali sa Math Olympiad, Boss? Nakatanggap ka na ng napakaraming akademikong akreditasyon. Bakit mo aalalahanin ang pagkuha ng gayong hindi gaanong mahalagang premyo?

” Noong una ay binalak niyang pagtakpan ang kanyang hindi pangkaraniwang katalinuhan sa paaralan, ngunit hindi niya inaasahan na hahatakin siya ni Danny ng ganoong bagay. Nagkibit-balikat si Elise at sinabing, “Mahabang kuwento. Pero isa pa…” “Ano yun?”

Todo tenga si Jamie nang mapagtanto niyang may iba pa siyang magagawa para sa kanya. “Nakita ko ang litrato ko sa pag-aaral ni Alexander kahapon. May background check ba siya sa akin?”

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *