Coolest Girl in Town Chapter 11

Coolest Girl in Town Chapter 11

Sandaling nasilaw si Elise sa ngiti ni Jona nang maalala nito si Robin. Sa isang iglap, nanlamig ang kanyang galit. “Hiniling sa akin ni Alexander na tulungan siyang itapon ang kanyang mga damit, ngunit nagkamali si Danny tungkol dito.” Bakas sa mukha ni Danny ang kawalan ng paniwala nang marinig ito. “Totoo ba ang sinabi niya, Alexander?”

Hindi tahasang sinabi ni Alexander sa kanya na itapon ang suit jacket, ngunit tahimik siyang pumayag na gawin niya iyon nang sabihin niyang ang suit jacket ay nasa kanya. Samakatuwid, sumagot siya, “Oo.” Sabi ni Jonah sa relief, “Ah, so it is a misunderstanding talaga. Humingi ka ng tawad kay Elise ngayon, ikaw brat!”

Alam ni Danny na siya ay nagkamali, ngunit ayaw pa rin niyang tanggapin ito, at ang kanyang mga mata ay namula sa sama ng loob. “Ano pa ang hinihintay mo? Humingi ka ng tawad,” udyok ni Jona. Naikuyom ni Danny ang kanyang mga kamao at binibigkas sa pagitan ng nakagisnang mga ngipin, “I’m sorry.” Sinamaan siya ng tingin ni Elise. Wala siyang ginawang mali, pero sa di malamang dahilan, parang may ginawa siya. Medyo na-guilty, napailing siya, “Uh… W-Wala lang.”

“Maging maayos na kayo sa isa’t isa simula ngayon. I’m looking forward to Elise become the Griffith Family’s daughter-in-law,” sabi ni Jonah habang seryosong nakatingin kay Elise. Namula ang mukha ni Elise nang marinig ito. Magkasundo kayo? Natatakot ako na imposible iyon! …… Napakalaki ng Griffith Residence, kaya maraming tagapaglinis na naglilinis dito sa madaling araw. Hikab ni Danny habang tulala siyang bumababa.

Noon lang, narinig niya ang sinabi ng isa sa mga naglilinis, “Mag-ingat po kayo, Young Master Danny. Kaka-mop pa lang ng sahig kaya medyo madulas.” “Sige.” Napakamot ng ulo si Danny at naglakad ng ilang hakbang bago tumalikod. Nagtanong siya sa isang masunuring kilos, “Madam, maaari mo ba akong bigyan ng isang balde ng tubig?” Hindi nagtagal ay kumuha ang ginang ng isang balde ng tubig para kay Danny, laking gulat niya nang makita niyang ibinuhos ito ni Danny sa hagdanan.

Sabi pa nga niya, “Huwag munang maglinis ng hagdan. Gawin mo pagkatapos ng almusal.” Dahil mas gusto ni Danny ang paglalaro ng mga kalokohan, hindi naglakas-loob na magtanong ang ginang at walang pag-aalinlangan na pumayag. Si Elise lang ang nasa taas, kaya hindi na kailangang mag-alala na may madulas pa sa basang hagdan.

Sa pag-iisip na ito, si Danny ay nabigla; halos hindi niya napigilan ang sarili sa pag-imagine kung ano ang magiging hitsura ni Elise pagkatapos mahulog sa hagdan. …… Bababa na sana si Elise nang mabangga niya si Alexander, na magalang na tumabi at hinayaan siyang gamitin muna ang hagdanan. Nagpasalamat siya at saka nagsimulang bumaba ng hagdan. Nagulat siya nang makalakad siya ng ilang hakbang nang matapakan niya ang isang lusak ng tubig.

Habang nadulas siya sa lusak ng tubig, bumagsak ang buong katawan niya pabalik. Sh*t, I’m finished, she thought with her eyes shut, panic-strike. Nakapagtataka, nasumpungan niya ang sarili sa mainit na yakap ng isang lalaki na may napakagandang amoy sa kanya. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata at i-lock ang mga mata sa kanya, isang pulang pamumula ang agad na bumalot sa kanyang pisngi. Mabilis siyang humiwalay sa kanya na parang nakuryente.

Tapos, tumalikod na siya at aalis na sana. Naramdaman ni Alexander na parang nananatili pa rin sa kanyang mga kamay ang pabango ng ginang. Nang makitang medyo malayo na ang nilakad nito sa kanya, sa wakas ay naalala niya ang nais nitong sabihin sa kanya. “Tinulungan kita kahapon sa party dahil sinabi sa akin ni Lolo. Huwag makakuha ng maling ideya.” Kumuha ng maling ideya? Anong maling ideya?

Yung idea na may bagay siya sa akin? Napaisip si Elise. Huminga siya ng malalim, nakangiti siyang sumagot, “Noon pa man ay kilala ko na ang aking lugar, Young Master Alexander.” Nang mapansin niya ang bakas ng emosyon sa walang ekspresyong mukha nito, lumawak ang ngiti nito sa malawak na ngiti. “Pero napakabait mo sa akin. Natatakot ako na baka mawalan ako ng kontrol sa sarili ko at balang araw ay tumawid ako sa linya.”

Nakaupo si Danny sa hapag kainan sa hapag kainan habang nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan kay Matthew. Nang makita niya si Elise, ibinaba niya ang piraso ng toast sa kanyang kamay at tumayo para umalis. “Umupo ka, Danny!” Putol ni Jona. Pagkatapos, lumingon siya para batiin si Elise, na nagsasabing, “Bilisan mo at mag-almusal, Elise. Ihahatid na kayo ni Alexander sa school mamaya.” Mukha namang malungkot si Danny. “Bakit?

Ayokong makasama siya sa school!” Pilit na sagot ni Jonah, “Hindi sa iyo, brat ka.” Kinagat ni Danny ang piraso ng toast nang walang sabi-sabi. Nang makita niyang bumangon si Elise, naisip niyang malamang na nabigo ang kanyang plano. As if that wasn’t miserable enough, mula ngayon ay sasamahan na niya ito sa school. Sa pag-iisip tungkol dito, kumuha pa siya ng ilang kagat sa piraso ng toast. Dahil hindi gumana ang trick na iyon, susubukan ko ang isa pa! naisip niya.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published.