Coolest Girl in Town Chapter 10

Coolest Girl in Town Chapter 10

Matapos makabalik sa Griffith Residence, nakahinga ng maluwag si Elise. Napakaraming nangyari ngayon, at nahihirapan pa rin siyang maunawaan ang lahat ng ito. Habang nasa sasakyan siya ngayon, pinag-aralan niyang mabuti ang mukha ni Alexander sa pamamagitan ng rearview mirror, ngunit napakadilim sa loob ng sasakyan kaya hindi niya makita ng malinaw ang ekspresyon nito.

Marami siyang pinag-isipan tungkol dito sa kanilang pag-uwi, ngunit hindi niya pa rin maisip kung bakit bigla na lang itong papasok. Mas in character na lang na tumayo siya at tumingin. Hindi naman siguro siya manghuhusga ng mga tao sa kanilang hitsura? Isang tunay na mabuting tao marahil?

Nang hindi nag-iisip, bumalik siya sa kanyang silid at nagpalit ng panggabing damit. Pagkatapos na sadyang magsuot ng isang pares ng makalumang pajama, pumasok siya sa pag-aaral ni Alexander; nakalagay sa desk ang isang matataas na stack ng mga dokumento at ilang mga larawan na nakakalat dito at doon. “Eto ang suit jacket mo.

Salamat sa pagtulong sa akin ngayon lang.” Sinulyapan ni Alexander ang babaeng nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Pagkatapos, walang ekspresyon siyang sumagot, “Hindi mo na kailangang ibalik sa akin.” Sumagot si Elise, “Kung sa tingin mo ay marumi ito, maaari kong ipadala ito sa dry-cleaner.” Inangat ni Alexander ang ulo niya para tignan siya.

“Ayoko na,” mabagal niyang sagot. Na-suffocate si Elise saglit bago siya sumagot ng nakangisi, “Iniiwan mo ito sa akin? Tapos itatapon ko.” Dahil doon, itinapon niya ang suit jacket sa basurahan. Matapos itapon ang suit jacket, inilipat niya ang tingin kay Alexander, na nakaupo sa sopa at walang sinasabing binabasa ang dokumentong hawak nito.

Nang makita niya ito, pakiramdam niya ay nasusuka siya. Noong una, gusto niyang labhan ang suit jacket, ibalik ito, at ipahayag ang kanyang pasasalamat, ngunit tila nabasa niya nang labis ang gawa ng kabaitan nito. Tumalikod siya para umalis, at nakita niya si Danny na nakatayong nakatayo sa may pintuan. “Excuse me,” mahinang sabi niya. Galit na inilipat ni Danny ang tingin kay Elise nang makita niya ang suit jacket sa basurahan.

“Ito ba ang ginagawa mo?” Palibhasa’y napaharap sa kanyang kakaibang tanong, sumagot si Elise nang may diretsong mukha, “Oo, bakit?” Biglang sumingit ang nasa harapan niya. “Tulad ng inaasahan ng isang bumpkin mula sa kanayunan! Sino ka para gayahin ang paraan ng pananamit ni Ashlyn? Hah! Halos matawa ako sa sarili ko doon. Hindi mo ba kilala ang sarili mo? Kahit na ang pinakamagandang damit ay hindi magpapaganda sa iyo.

Iniligtas ka ni Alexander mula sa kahihiyan ngayon, ngunit itinapon mo ang kanyang mga damit sa basurahan pagkatapos bumalik. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng suit jacket? Bayaran mo na, ngayon na!” Palibhasa’y nagkaroon ng isang masayang araw, wala nang lakas si Elise na makipag-away kay Danny noong una, ngunit hindi na niya nakayanan ang pagtawag nito sa kanya ng ‘bumpkin.’ Itinulak niya si Danny palabas, kinuha ang isang checkbook mula sa kanyang kwarto, at pinunit ito.

Pagkatapos, iniabot niya ang tseke kay Danny, na nagsasabing, “Eto, kunin mo. Sapat na ba iyon?” Kinuha ni Danny ang tseke at sinuri ito ng paulit-ulit. “Hindi peke ang tseke na ito, tama ba?” Si Elise ay walang imik. Sa pag-aakalang may napala siya sa kanya, sinabi ni Danny na may pilyong ngiti, “Dahil taga-probinsya ka, hindi kita pipilitin na ilabas ang pera. Paano ito?

Aalisin namin ang usapin kung humingi ka ng tawad kay Alexander.” Kung sinuman ang nangahas na magsalita kay Elise ng ganoon sa ibang pagkakataon, ibinato niya kaagad ang tseke sa kanilang mukha. Ngunit ngayon, isa na siyang ordinaryong tao mula sa kanayunan. Sa isang masamang tingin kay Danny, sumagot siya, “Bakit ako hihingi ng tawad kung wala naman akong ginawang mali?”

Sumigaw si Danny, “Magpasalamat ka kapag may sumuko sa iyo, Elise!” …… Maya-maya lang, lumabas si Jona sa kanyang kwarto. Nagulat siya sa mga sigaw ng galit ni Danny. “Humingi ng tawad? Para saan?” Alam ni Elise na ilang dekada nang magkaibigan sina Jonah at Robin, kaya ayaw niyang magulo ito.

“Wala lang, Lolo Griffith. Isang hindi pagkakaunawaan lang.” Sa pag-aakalang nagbibiro siya, sinabi ni Danny, “Lolo, itinapon ng bumpkin na ito ang mga damit na ipinahiram sa kanya ni Alexander sa basurahan. Nais kong iligtas ang kanyang dignidad, kaya hiniling ko lamang sa kanya na humingi ng tawad.

Pero hindi ko ine-expect na ganito siya kawalanghiya.” “Isipin ang iyong wika, ikaw brat!” Binigyan ni Jona ng noogie si Danny. “Aray! Masakit!” sambit ni Danny bago tumingin ng masama kay Elise. Ibinalik ni Elise ang tingin. Ang malinis na kamay ay hindi gustong maghugas. Wala akong ginawang mali! Naisip niya. “Ano ba talaga ang problema, Elise?” Magiliw na tanong ni Jona sa kanya.

Related Posts

Coolest Girl in Town Chapter 100

Coolest Girl in Town Chapter 100 Sa eksaktong parehong sandali, sa paanan ng isa pang bundok sa Provence ay si Alexander, isang piraso ng papel sa kamay. Tiningnan…

Coolest Girl in Town Chapter 99

Coolest Girl in Town Chapter 99 Kinagabihan, umupo si Elise sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang history ng chat nila ni Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali…

Coolest Girl in Town Chapter 98

Coolest Girl in Town Chapter 98 “Na-realize ko lang na may nakalimutan akong kunin. Baka hindi mo na ako kailangang paaralin ngayon—kaya kong mag-isa,” mabilis na sagot ni…

Coolest Girl in Town Chapter 97

Coolest Girl in Town Chapter 97 Natawa si Lily nang ma-realize niyang hindi na niya kayang itago ang aktwal niyang intensyon. “Totoo na gusto ko si Mr. Griffith,…

Coolest Girl in Town Chapter 96

Coolest Girl in Town Chapter 96 “Pumayag si Miss Lily na pumunta dito ng 6:00PM, kaya sigurado akong bababa siya,” sagot ni Elise. Itinaas ni Alexander ang kanyang…

Coolest Girl in Town Chapter 95

Coolest Girl in Town Chapter 95 Tumayo si Alexander. “Hindi yata ako makakasali ngayon, Mr. Smith. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat hawakan. Maaari tayong magplanong uminom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *