Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 99

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 99
Ang kanyang kagwapuhan ay hindi maikakaila, ngunit ang kanyang init ng ulo… Kalimutan mo na ito, ito ay nakakabaliw.

Gayunpaman, bakit siya nandito? Agad na nagkaroon ng gana si Catherine na kunin ang kanyang bag at tumakas.

“Ginoo. Hill, Young Master Harrison.” Nagulat si Wesley at nakipagkamay sa dalawa.

Gayunpaman, nang abutin niya ang kamay para makipagkamay kay Shaun, tinatamad siyang tiningnan ni Shaun gamit ang mahahabang pilikmata nito.

Lumipas ang ilang segundo at nagsimulang makaramdam ng hiya si Wesley. Sa pag-aakala niyang hindi makikipagkamay si Shaun, inabot ng lalaki ang kamay niya at kinamayan ito. “Sorry, wala ako sa mood ngayon.”

Ilang beses nang nakipag-usap si Wesley kay Shaun Hill, lalo na noong plano niyang hilingin kay Shaun na magsampa ng isang komersyal na kaso para sa kanya. Ang mga pag-uusap sa una ay naging maayos, ngunit kalaunan ay sinabi ng law firm na hindi siya available.

Sa totoo lang, medyo nadismaya siya kay Shaun Hill.

Gayunpaman, si Shaun ay isang maalamat na pigura sa mundo ng abogado. Dahil maganda ang reputasyon niya, kinailangan siyang magpakita ng paggalang ni Wesley. Marahil ay may mga pagkakataon pa para sa kanila na magtulungan sa hinaharap.

Kaya, ngumiti siya at nagtanong, “Sino ang nakasakit kay Mr. Hill?”

Bumunot ng rosas ang malalambot na daliri ni Shaun sa bouquet na nasa mesa at kinalikot niya iyon. “Gusto ba ng lahat ng babae ang mga bagay na ito?”

Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Catherine tungkol dito.

Nanlamig ang matikas na mukha ni Wesley. Kung tutuusin, kakabigay lang niya ng mga bulaklak na iyon kay Catherine, pero tinawag na itong ‘tacky’ ng iba. Hindi isinasaalang-alang ni Shaun ang kanyang dignidad.

“Maaaring hindi ito sa iyo, Mr. Hill, ngunit sa isang babae, ang mga bulaklak ay palaging paborito nila.”

“Kaya pala.” Naningkit ang mga mata ni Shaun nang lumiwanag ang mahahabang pilik-mata sa ilalim ng kanyang mga talukap. “Siguro dahil hindi ko masyadong alam na may nakikitang lalaki sa labas ang asawa ko sa likod ko.”

“Pfft.” Si Catherine, na humihigop ng juice na kinakabahan, ay iniluwa ang kanyang inumin.

Nagmamadaling inabot ni Wesley ang isang paper towel at nakayukong tinanggap iyon. “Salamat.”

Nag-fake smile si Shaun at tumagilid ang ulo sa kanya. “Miss, ano ang ginagawa mo para sa lahat?”

Tahimik na kinagat ni Catherine ang kanyang mga ngipin at itinulak ang galit sa kanyang tiyan. Ngumiti siya ng masaya.

“Sir, masyado na yata kayong extreme. Nakita mo ba ang iyong matalinong humalik sa ibang lalaki gamit ang iyong sariling mga mata, o nakita mo ba siyang umakyat sa kama ng ibang lalaki? Kung hindi mo ginawa, pagkatapos ay mas mahusay na panoorin ang iyong mga salita. Huwag lamang i-pin ang pamagat ng cuckold sa iyong ulo nang mag-isa. Ipapahiya mo lang ang sarili mo.”

Sa sandaling iyon, ang mga katangi-tanging katangian ni Shaun ay sobrang dilim sa kabila ng maliwanag na mga ilaw.

Agad na naging tense ang atmosphere sa pagitan nila ni Catherine.

Umubo ng mahina si Wesley at mabilis na sinabi, “Mr. Hill, si Cathy ay hindi masyadong matino, kaya’t huwag ipagtanggol ito. Hihingi ako ng tawad sa ngalan niya.”

Cathy?

Kung gaano sila ka-intimate.

Ang kanyang babae ay talagang gumagawa ng ibang lalaki na humingi ng tawad sa kanya para sa kanya.

Tsk, para siyang patay.

Humagalpak ng tawa si Shaun, at tanging si Chase, na pinakakilala sa kanya, ang nakakaalam kung gaano karaming galit ang may halong tawa na iyon. Ito ang pasimula ng isang bagyo.

Nagmamadaling kinaladkad ni Chase ang isang bakanteng upuan at sinabing may banayad na tono, “Rin, ano ang relasyon mo kay Pangulong Lyons? kayong dalawa ba…”

Pagkatapos ng isang pause, mabilis niyang sinulyapan si Catherine, na sinasabi sa kanya na mag-isip ng isang paraan upang ipaliwanag ang kanyang sarili.

Ayaw ni Catherine na akusahan ng pagdaraya habang kasal at ipinaliwanag niya, “Ang aming kumpanya ay gumagawa ng isang proyekto na kinasasangkutan ng villa ni Presidente Lyons, ngunit may ilang mga problema kamakailan kaya’t kasalukuyang tinatalakay namin ang mga ito.”

Ngumisi si Shaun sa kanyang puso. Kailangan bang magtawanan at magbiro nang magkasama kapag pinag-uusapan ang negosyo? Kailangan bang pumunta sa isang western restaurant para pag-usapan ang negosyo?

“Young Master Harrison, kilala mo ba si Cathy?” Medyo nagulat si Wesley.

“Syempre. Hindi ganoon kalaki ang Melbourne at ilang beses ko na siyang nakilala sa mga business party o hapunan.” Ngumisi si Chase at sinabing, “Tadhana na magkita tayo ngayon. Bakit hindi tayo sabay kumain?”

Wesley. “…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.