Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 96

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 96
Si Wesley ay hindi tanga. Kagabi, biglang bumalik si Sonya sa tirahan ng mga Lyons. At kahit papaano, si Elder Lyons ay biglang nagmungkahi na pumunta sa kanyang villa upang makita ang progreso ng pagsasaayos.

“Miss Jones, ang bagay na ito ay sanhi ng aking panig at walang kinalaman sa iyo, kaya maaari kang bumalik muna. Kapag muling napagmasdan ang villa, makikipag-ugnayan ako sa iyo kung magpasya kaming ipagpatuloy ang pagsasaayos,” paliwanag ni Wesley sa mainit na boses.

“Tiyak. Naniniwala ako sa iyo, Pangulong Lyons. Kasabay nito, mayroon din akong malalim na simpatiya para kay Pangulong Lyons.” Tumango si Catherine at umalis kasama si John.

Sa villa, naguguluhan pa rin si Elder Lyons hanggang sa pumunta si Wesley at sinabing, “Tay, pauwiin na kita.”

Pagsakay niya sa kotse, tumalikod siya at sinabi kay Sonya, “Sis, sabihin mo kay Ethan na pumunta sa opisina ko.”

Natigilan si Sonya. Gaano katalino ang kanyang nakababatang kapatid? Alam na niya ang lahat…

Makalipas ang kalahating oras.

Sa presidente ng opisina ng Golden Corporation.

Kinatok ni Ethan ang pinto ng may pangamba. Hindi niya akalain na maglalagay si Catherine ng mga CCTV sa isang villa na under renovation. Wala ba siya sa isip niya?

“Tiyuhin…”

Bumaling si Wesley mula sa sahig hanggang kisameng bintana at sinampal ng malakas ang mukha niya.

Nagpanting ang tenga ni Ethan sa sakit.

Kahapon, tinamaan siya ng kanyang ama sa isang pisngi, at ngayon, sinaktan siya ng kanyang tiyuhin sa kabilang pisngi.

“Bakit?” Hindi makapaniwala si Ethan.

Si Wesley ang higit na nagmahal sa kanya. Anuman ang ginawa ni Ethan, laging handang tulungan siya ni Wesley, patawarin siya, at protektahan siya.

“Ano sa tingin mo?” Hinawakan ni Wesley ang kanyang kwelyo, mukhang lubos na bigo. “Ginamit mong stepping stone ang villa ko para lang makabawi sa isang babae. May respeto ka pa ba sa akin?”

Si Ethan ay hindi nakipagkasundo, at ang kanyang mga mata ay namula. “Ginagawa mo ito dahil kay Catherine Jones? Sinaktan mo ako dahil sa kanya?”

“Tumahimik ka.” Galit na galit si Wesley. “Ngayon pa lang, wala kang pagsisisi. Fine, lahat ng iminungkahing partnership sa pagitan ng aking korporasyon at iyong Lowe Corporation sa susunod na taon ay ititigil. Babawiin ko rin ang aking mga pamumuhunan mula sa ilan sa mga nakaraang proyekto. Mag-isa ka na ngayon.”

“Hindi!” Agad na nagpanic si Ethan.

“Tito Wesley, hindi mo magagawa iyon. All these years, it was because of the Lyons family’s support that my dad doesn’t dare to neglect my mom. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako maaaring maging kahalili ng Lowe Corporation. If you withdraw your investments, siguradong papalit sa akin ang illegitimate child na iyon.”

“Kung marami kang alam, bakit kailangan mong tumawid sa linya?” Malamig na sabi ni Wesley, “Kung mabibili mo ang personal assistant ko ngayon, hindi mo ba mabibili ang senior management at mga direktor ng kumpanya ko bukas?”

“Tito Wesley, hindi ko gagawin iyon. Hindi ako mangangahas. Gusto ko lang turuan ng leksyon si Catherine Jones,” natatawang sabi ni Ethan.

Buti sana kung hindi na lang niya ito binanggit, pero ngayong nasabi na niya, hindi napigilan ni Wesley ang sarili na kunin ang file sa desk at ihagis kay Ethan.

“Gusto mong sirain ang reputasyon niya dahil lang sa ipinahayag niya ang totoong kulay mo kahapon? Gusto mo bang ipakulong siya?”

“Hindi iyon,” pabulaanan ni Ethan na may maputlang mukha.

“Kung hindi, bakit mo sinasadyang isama ng nanay mo ang lolo mo? Hindi ba dahil gusto mong gamitin ang kanyang impluwensya bilang panggigipit? Ang lahat ng iyong mapanlinlang na mga pakana at mga pakana ay ginagamit para sa mga hindi tapat na paraan. Umalis ka na, ayaw na kitang makita. Huwag kang pumunta sa kumpanya ko sa hinaharap.”

Direktang tumawag si Wesley ng security para kaladkarin si Ethan palabas.

Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinaalis si Ethan sa Golden Corporation. Nagpanic na siya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.