Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 95

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 95
“Maaaring manatili ako ng ilang gabi dito sa hinaharap. Natural, pinapayagan akong bumisita kung kailan ko gusto.” Biglang itinuro ni Elder Lyons ang harapan gamit ang kanyang tungkod. “Hoy, bakit may tubig na umaagos?”

Bumagsak ang mukha ni Wesley. Nagulat si Sonya.

“Mukhang binaha ang bahay.”

Napansin din ito ni Wesley. Humarap siya kay Catherine na may matigas na ekspresyon. “Bakit may tubig sa buong lugar?”

Ang Builder na si John ay nauutal, “Kami… Wala kaming ideya. Ang gripo ay naiwang tumatakbo mula kagabi…”

Tinakpan ni Sonya ang bibig habang hinihingal. “Anong ibig mong sabihin na wala kang ideya? Kayong lahat ay binigyan ng buong responsibilidad para sa proseso ng pagkukumpuni ngunit ngayon ay sinusubukan mong ilipat ang sisihin? Oh goodness, maililigtas mo pa ba ang bahay? Sana hindi tumagos ang tubig sa mga dingding.”

Inapakan ni Elder Lyons ang tungkod sa lupa. “Anong mababang kalidad na kumpanya ang kinuha mo? Bilisan mo at tumawag ka ng pulis.”

Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Builder John, at para siyang luluhod sa lupa. Lumapit sa kanya si Catherine para hawakan siya kaagad.

“Sure, isumbong natin sa pulis. Maaari rin nilang tingnan kung sino ang nagse-set up ng Talton Design habang narito sila.”

Umiling si Sonya, mukhang hindi nasisiyahan.

“Cathy, are you trying to shift the blame? A project manager should assume the consequences of their mistakes. You guys have the keys to the villa and also the only ones who know the password, right?

“Wesley, I understand you handed the project to her because you like her. But she still needs to assume the necessary responsibilities.”

“What? You like her?!” Elder Lyons almost fell to the ground. “She’s Ethan’s ex-girlfriend. Aren’t you afraid of getting ridiculed for being with your nephew’s ex?”

Sonya quickly patted her father on the back. “Calm down, Dad. Cathy is young and beautiful. It’s normal that men will fall for her.”

“Hindi niya kayang akitin si Wesley dahil lang sa bata at maganda siya.” Itinuro ng daliri ni Elder Lyons si Catherine at sumigaw, “Binibini, paano ka naging walanghiya? No wonder iniwan ka ni Ethan. Ang babaeng tulad mo ay hindi karapatdapat sa sinuman sa ating pamilya.”

“Tatay.” Makulimlim ang mukha ni Wesley. “Kahit kailan hindi ako nanligaw ni Catherine. Siya ay isang mabuting babae. Pakiusap huwag mo siyang hiyain.”

“I think masyado kang obsessed para makita ang katotohanan. Tingnan mo kung anong ginawa niya sa villa mo!” Galit na sumigaw si Elder Lyons, “Kung gusto mong kalimutan ang tungkol sa bagay na ito, sinasabi ko sa iyo ngayon na imposible! Sonya, tumawag ka ng pulis ngayon din.”

Biglang kinuha ni Catherine ang phone niya. Isang confident na ngiti ang bumalatay sa kanyang mukha.

“Oo naman. Nag-install ako ng security camera sa villa bago ito kung sakali. Ang katotohanan ay mabubunyag kapag napagmasdan natin.”

Bakas sa mukha ni Sonya ang pagtataka.

Mukhang natuwa si Wesley. Gusto niyang kampihan si Catherine, ngunit hindi niya talaga alam kung paano ito gagawin sa harapan ng matanda.

“Sige, sisiguraduhin kong maiimbestigahan ito ng mabuti ng mga pulis.”

“Hindi na kailangang guluhin ang pulis. Tiningnan ko na ito sa daan papunta dito.” Ipinakita sa kanya ni Catherine ang footage. “Pagkaalis ni Builder John kagabi, dumating ang personal assistant mo. Siya ang nagbukas ng gripo.”

Ang mga mata ni Wesley ay nagsiwalat ng isang flash ng mapanganib na layunin habang pinapanood niya ang footage.

Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan siyang lumingon para sumulyap kay Sonya. Natigilan ang huli.

Kumunot ang noo ni Elder Lyons bago sinabing, “Wesley, ano ang problema ng iyong assistant?”

Ang kulay rosas na labi ni Catherine ay pumulupot sa isang makahulugang ngiti. “Tama iyan. Bakit gagawin ito ng assistant niya para i-set up ako? Marahil ay ginawa niya iyon sa utos ng iba.”

Pagkatapos, ngumiti siya sa ibang babae. “Tita Sonya, nagkataon lang na makita kayong lahat dito sa madaling araw.”

Napaawang ang labi ni Sonya. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *