Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 94

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 94
Sumimangot si Jeffery. Bahagyang nakaawang ang labi niya ngunit walang lumabas na salita sa huli.

Makalipas ang 20 minuto.

Banyo.

Maingat na humakbang si Tita Helen papunta kay Rebecca. Medyo hindi mapakali ang itsura niya.

“First Young Lady, paghihinalaan ba ako nina Pangulong Jones at Madam sa nangyari sa seremonya ngayon? Inosente ako. Ikaw ang humiling sa akin na gumawa ng maling paratang.”

“Ayos lang. Inalis ko na ang ideya sa kanilang isipan.” Kinuha ni Rebeca ang isang credit card mula sa kanyang pitaka at ibinigay ito sa babae. “Ito ang kabayaran mo. Panatilihing mahigpit ang iyong mga labi. Ayokong may makaalam sa nangyari ngayon.”

Naningkit ang mga mata ni tita Helen. Mabilis niyang natanggap ang regalo at panay ang tango. “Masaya na nasa iyong serbisyo.”

“Isa pa…” Ang mga sulok ng labi ni Rebecca ay kumibot sa isang masamang ngiti. “Dapat alagaan mong mabuti ang lola ko. Ayaw kong makitang bumubuti ang kalagayan niya.”

Nagulat ito kay Aunty Helen. Nanginginig ang dumaan sa kanya habang nakatingin sa dalaga.

Gayunpaman, tumango siya nang walang pag-aalinlangan pagkatapos na isipin ang kabayaran. “Walang problema. Oh tama, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-congratulate ka sa engagement mo.”

“Hindi pa ito ang kasal.” Isang walang pakialam na ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Rebecca. Hindi siya magiging tanga na pakasalan si Ethan kung mawawalan siya ng karapatang sakupin ang Lowe Company.

Kinaumagahan. 7 am

Tamad pa ring natutulog si Catherine.

Pakiramdam niya ay isang ganap na bagong tao mula nang lumipat at hindi kailangang maghanda ng almusal para kay Shaun tuwing umaga.

Nagring out of the blue ang phone niya.

Ang nag-aalalang boses ng Builder na si John ay narinig mula sa telepono nang sagutin niya ang tawag.

“Designer Jones, may nangyaring masama. Kararating ko lang sa site upang makita ang gripo ay naiwan sa buong gabi sa villa. Binaha ang buong loob ng bahay.”

Sabay-sabay siyang bumangon sa kama. “Huwag kang mag-alala. Malapit na ako.”

Maya-maya, nakarating na siya sa building site. Ang tubig ay umaagos mula sa loob ng villa palabas hanggang sa mga hakbang sa labas. Ang mga bagong latag na tubo ng tubig at kuryente ay lubusang binaha.

Nataranta, nanginginig si Builder John matapos siyang makita.

“Nawala na ang lahat. Siniyasat ko ang mga tubo ng tubig at kuryente. Lahat sila ay nasira dahil sa pagbabad sa tubig magdamag.

“Ano ang dapat nating gawin, Designer Jones? Tiyak na titingnan ito ni Pangulong Lyons at hindi ko kayang bayaran ang mga pinsala. Sigurado akong isinara ko ang lahat ng switch bago ako umalis kagabi.”

Sinubukan niyang pakalmahin ang lalaki. “Nagtitiwala ako sayo.”

Maliwanag, hindi ito aksidente.

Ang pag-install ng mga pipeline ng tubig at kuryente ay dapat makumpleto sa loob ng dalawang araw. Ang pera na nawala ay hindi malaking bagay, ngunit siya ay natatakot kung ang mga pader ay lumubog at kung ang tubig ay tumagos sa pundasyon, kung gayon ang proyekto ay maantala. Pinakamahalaga, masisira nito ang reputasyon ng Talton Design.

Ang Talton Design ay kamakailan lamang ay nagtatag ng isang footing sa Melbourne. Ang isang insidenteng tulad nito ay maaaring magdulot ng ganap na pagbagsak.

Siya, na naging head project manager, ay natural na magiging scapegoat. Marahil kahit na ang mga malapit na koneksyon ay hindi maglalakas-loob na kunin siya muli sa hinaharap.

Ang taong nasa likod ng pakana na ito ay taksil.

Iniisip lang niya ito nang may dumaan na marangyang sasakyan sa gate.

Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ng sasakyan sina Wesley, Sonya, at Elder Lyons.

“Tay, ito ang bagong bahay ni Wesley. First time mo pa lang dito, kaya dapat maglaan ka ng oras para tumingin sa paligid,” sabi ni Sonya habang tinutulungan ang matanda na makalabas ng sasakyan.

“Tay, sinabi ko na po na kakabit pa lang namin ng tubo ng tubig at kuryente. Wala pang kawili-wiling makita,” walang magawang sabi ni Wesley, na lumabas sa driver seat.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *