Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 93

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 93
Malamig na ngumiti si Shaun sa halip na pigilan si Catherine na umalis. “Isang salita mula sa akin at walang sinuman sa Australia ang maglalakas-loob na kunin ang kaso para sa aming diborsyo. Sige at subukan mo kung hindi ka naniniwala sa akin, ngunit pagdating ng oras na iyon, kailangan mong manatili sa akin sa loob ng 30 taon sa halip na tatlo.”

Lumingon siya para titigan siya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung sino ang kinakaharap niya.

Hindi niya masasabi na siya ay isang karaniwang tao dahil si Chase Harrison ay tila ang kanyang matalik na kaibigan.

Hindi niya masasabing mula siya sa isang mayamang pamilya dahil hindi siya nagmamaneho ng marangyang sasakyan o nakatira sa isang mansyon.

“Hindi ako susuko sa blackmail mo. Mas gugustuhin kong hindi pumirma sa mga papeles kaysa manatili sa isang lalaking tulad mo.”

Bakas sa boses niya ang kawalang-interes. Tumalikod siya at naglakad palayo.

Kung tutuusin, wala nang mawawala sa kanya ngayon.

Nang makita siyang umalis nang hindi man lang lumilingon, itinapon niya ang cake sa lupa dahil sa galit.

Maldita na babae!

Isang lalaking katulad niya? Ha, hindi mabilang na mga babae ang nagtangkang humiga sa kanyang kama. Hindi niya talaga alam kung ano ang nawawala sa kanya.

diborsyo? Mangarap pa!

Mahusay na Bowin Hotel.

Nagtipon ang mga pamilyang Jones at Lowe pagkatapos ng seremonya.

Parang multo ang gwapong mukha ni Ethan habang pinapanood ang clip sa phone niya.

Out of his expectation na wala pang ilang oras, viral online ang clip ni Catherine na sumisira sa seremonya.

Nakatanggap ito ng mahigit limang milyong view sa loob ng maikling panahon.

“Ang tanga mo, tingnan mo kung paano mo ako pinahiya!” Sinampal siya ng kanyang ama sa mukha bago siya nagpadyak.

“Kakausapin ko siya,” sabi ni Sonya sa nagngangalit na mga ngipin bago patakbong hinabol ang lalaki.

Naikuyom ang mga kamao ni Ethan na naiwan. Namumula ang mga mata niya sa emosyon.

“Ethan…” Marahang hinaplos ni Rebecca ang kanyang mukha ngunit pilit niyang inilayo ang braso nito.

“Ikaw ba ang nagpalit ng mga larawan ngayon?”

Tinanong niya ang hotel management ngunit sinabi ng hall manager na ang security footage mula kaninang hapon ay tinanggal na.

Bukod pa rito, si Aunty Helen ang bagong tagapag-alaga na tinanggap ng pamilya Jones. May magandang dahilan siya para pagdudahan ang mga sinabi nito.

Kung ikukumpara, mas hinamak niya ang taong nagpalit ng mga larawan kaysa sinisi niya si Catherine.

“Nagdududa ka sa akin?” Nanginginig si Rebecca na parang nalulula sa pagtataksil. “Engagement ceremony namin ngayon. Masigasig akong nagtrabaho upang matiyak na magiging maayos at perpekto ang araw na ito. Bukod, paano ako makikinabang kung ilantad ang mga larawang iyon? Sinisi ako ng lahat ng dumalo sa seremonya ngayon sa pagiging third party!”

“Hindi maaaring si Rebecca iyon.” Humakbang si Sally para ipagtanggol ang kanyang anak. “Ethan, paano mo siya pinaghihinalaan? Naniniwala ka ba talaga sa mga salitang lumabas sa bibig ni Catherine? Sa tingin ko siya ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Kilala ko si Aunty Helen sa loob ng maraming taon. Hindi siya yung tipong nagsisinungaling.”

“Mom, itigil mo na yan.” Mahinang umiling si Rebecca. “Kahit hindi ko ginawa, lahat ng ito nagsimula dahil sa akin, kaya kailangan kong gampanan ang ilan sa mga responsibilidad. Ethan, pwede kang bumalik kay Catherine kung hindi ka komportable na kasama ako. I don’t deserve you anymore, and I don’t want to bring you further disgrasya.”

“Wag mong sabihin yan. Nagtitiwala ako sayo. Na-overwhelm lang ako sa emotions kanina.”

Mabilis na nagbago ang ugali ni Ethan.

Ang kanyang ama ay lubos na nadismaya sa kanya ngayon. Kung nawala rin sa kanya si Rebecca, ang susunod na kahalili ng pamilyang Jones, mas magiging mahirap para sa kanya na kunin ang Lowe Corporation.

Isang buntong-hininga ang lumabas sa bibig ni Sally. “Hindi mo kasalanan. Si Catherine ang dapat sisihin sa kanyang expert acting skills. Isang bagay na hindi niya nabayaran sa amin pagkatapos ng pagsisikap na pinalaki siya nitong mga taon, ngunit sinira pa niya ang reputasyon ng Summit na pinaghirapan naming itayo. Anong walang pasasalamat na kaawa-awa!”

Pilit na ngumiti si Rebecca. “I wonder kung itutuloy niya ang paninira. Wala akong pakialam pero si Ethan—”

“Hindi ko hahayaang magulo ito. Alam kong siya na ang pumalit sa villa renovation project ng uncle ko. Baka may paraan ako para parusahan siya.” Isang mapanganib na intensyon ang pumuno sa kanyang mga mata.

Kung medyo na-guilty siya kay Catherine kanina, ang emosyon ay tuluyan nang napalitan ng poot ngayon.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *