Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 90

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 90
Jennings Solicitors.

Si Chase, na kababalik lang mula sa kanyang lunch break, ay malayang pumasok sa opisina.

Habang naglalakad siya sa opisina ni Shaun, napansin niyang papasok na ang sekretarya na may dalang tasa ng kape.

“Nag-lunch break ba si Attorney Hill?” tanong niya sa huli.

“Hindi, tinitingnan niya ang mga bagong kaso,” bulong ng kalihim. “Si Attorney Hill ay masigasig na kumukuha ng mga kaso kamakailan. May problema ba siya sa pananalapi? Dati ay nakakadala siya ng dalawang kaso bawat buwan, ngunit ngayon ay gumagawa na siya ng apat na kaso nang sabay-sabay. Sobrang busy niya kaya nag-o-overtime siya tuwing lunch break.”

Napangisi si Chase. Makakaharap kaya si Shaun ng mga problema sa pananalapi?

Maaaring maubusan ng pera ang presidente pero si Shaun? Hindi kailanman sa isang milyong taon.

Ang kayamanan na tinataglay niya ay maaaring tumagal ng sampung buhay. Ayaw lang niyang bumalik sa isang bakanteng bahay ngunit napakatigas ng ulo para aminin ito.

“Sige, ako na ang bahala dito.” Kinuha niya ang kape at pumasok sa opisina.

“Hayaan mo diyan,” sabi ni Shaun nang hindi iniangat ang ulo.

Napabuntong-hininga si Chase. “Ah, ngayon ang engagement ceremony sa pagitan ng mga pamilyang Jones at Lowe. Sinabi sa akin ng isa sa aking mga kaibigan na dumalo sa kaganapan na ang mga magiliw na larawan nina Catherine at Ethan ay ipinakita sa malaking screen. Inakusahan siya ng lahat ng naroon na nag-set up ng lahat. Ang kawawang babae ay binu-bully.”

Mga magiliw na larawan nila ni Ethan?

May kinuha na ba siya? Wala ni isa.

Inangat ni Shaun ang malamig niyang tingin. “Ilang beses ko bang sasabihin sayo? Tumigil ka sa pag-uusap tungkol sa kanya sa harap ko. Wala akong pakialam kahit patay na siya.”

Natigilan si Chase. Maaari siyang humarang kanina kung wala siyang balak na marinig pa. Napaka bongga ng lalaki.

“Sure, kung yan ang gusto mo. Pagkatapos ay papanoorin ko itong clip na ibinahagi sa akin ng aking kaibigan.” Pinatugtog niya ang clip at nakita si Catherine na tumatalon sa mesa.

Nagsalubong ang kilay ni Shaun. Itatapon na sana niya ang lalaki palabas ng kanyang opisina ngunit natigilan siya sa kanyang mga kilos nang marinig ang boses ni Catherine mula sa loudspeaker.

Ang uto-uto na babaeng iyon ay talagang nanindigan para sa kanyang sarili.

May nakaraan ba talaga siya kay Ethan?

Hindi iyon ang pangunahing punto. Bakit niya iniingatan pa rin ang mga voice recording na ipinadala ni Ethan mula noon?

Wala ba siyang pakialam sa nararamdaman ng asawa niya?

Nakalimutan na ba niya ang kanyang marital status?

Paano maikukumpara sa kanya ang tangang Ethan na iyon?

Damn it. Hanggang saan ang narating niya kay Ethan sa kanilang relasyon? magkayakap? Naghahalikan? Higit pa diyan?

Hindi napansin ni Chase ang pagbabago sa mukha ng kaibigan. Talagang na-absorb siya sa mga paraan ng pag-unfold ng mga bagay sa clip.

“Hoy, tingnan mo kung gaano siya kalakas at dominante. Napakaganda nito…”

Pagkasabi niya noon ay naramdaman niyang bumaba nang husto ang temperatura sa silid.

Isang panginginig ang dumaan sa kanya nang walang pasabi nang masalubong niya ang malamig na titig ni Shaun. “I mean it the way one adores a idol.”

“Napakababa ng pamantayan mo para diyan,” sabi ni Shaun, na tinutuya siya, “Huwag mong sabihin sa mga tao na kaibigan kita. Mapapahiya ako.”

“…”

‘Papatayin ka ba kung aminin mong nagseselos ka?’

Sa wakas, umubo ng mahina si Chase para ibaling ang usapan.

“Pero isa talagang malaking kahihiyan para sa pamilya Jones sa pagkakataong ito. Sigurado akong hindi gagawa si Catherine ng isang bagay na kasingbaba nito.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *