Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 89

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 89
Nagulat ito kay Freya. “Nagalit ba ako sa iyo?”

“Hindi mo ako pinagalitan ngunit itinulak mo ako sa isang libingan!” Si Catherine, na nawalan ng kontrol, ay nagsimulang sumigaw. “Hindi naman tito ni Ethan si Shaun! Maling tao ang nakuha mo!”

“No way…” Hindi alam ni Freya kung ano pa ang sasabihin.

“Nakilala ko ang tiyuhin ni Ethan ngayon at siya pala si Wesley Lyons. Binigyan ako ng project para mag-design ng villa niya sa Green Mountain hindi pa nagtagal.” Parang maiiyak si Catherine sa mga sandaling iyon. “Ano ang nangyari na naging dahilan upang magkamali ka? Hay naku.”

“…”

Natahimik si Freya nang dumaan sa kanya ang panginginig. Hindi niya mawari kung bakit dahil narinig niya iyon sa sarili niyang kapatid.

Makalipas ang kalahating oras, nagpakita si Catherine sa harap ni Freya na kasing bilis ng kidlat.

Nauna nang nanghiram ng helmet ang huli. “Narito ang panuntunan. Pwede mo akong saktan pero hindi sa mukha ko.”

Ang mga sulok ng labi ni Catherine ay kumibot sa isang walang magawang ngiti. “Pwede ba akong tumalon sa ilog kasama mo?”

Napangiwi si Freya.

“Nakatayo ako sa ulan at nagmuni-muni sa aking mga pagkakamali sa nakalipas na 30 minuto. Bumalik sa isipan ko ang eksena nang itinuro sa akin ng kapatid ko ang lalaking tiyuhin daw ni Ethan. May dalawang lalaking naglalakad na magkasabay sa oras na iyon. Siguradong isa sa kanila si Shaun. Siya ay may mapagmataas na ugali at ang poise ng isang hari…”

“At natural na ipinapalagay mo na siya ang tiyuhin ni Ethan?” putol ni Catherine na may kasamang sarkastikong tawa.

Ibinagsak ni Freya ang kanyang ulo sa lupa, hindi namamalayan na kinakagat ang kanyang mga kuko. “Well, natural lang na mag-assumption ako. Ang lalaking nakatayo sa tabi ni Shaun ay walang kapantay…”

“Ganito ba ang itsura ng lalaking iyon?”

Nakakita si Catherine ng larawan ni Wesley mula sa kanyang telepono, na hindi niya sinasadyang nakuha noong araw na sinimulan nila ang proseso ng pagsasaayos.

“Naku, hindi ko talaga pinapansin noon.” Nakakunot ang noo ni Freya habang seryosong iniisip. “Mukhang kamukha niya. Oo, siya iyon. So tito siya ni Ethan?”

Inilagay ni Catherine ang isang kamay sa kanyang dibdib para mabawasan ang sakit.

“Goodness, I sacrificed my marriage because of your wrong instinct. Alam mo ba kung paano ako nagdusa nitong mga nakaraang buwan?

“Araw-araw, malapit na akong mawala sa isip ko mula sa kasuklam-suklam na lalaking iyon, hindi pa banggitin ang paglalaba, pagpapainit ng higaan, at pagiging kasambahay niya nang libre!

“Sa tuwing gusto kong sumuko, sinabi ko sa sarili ko na okay lang dahil makakatulong ito sa akin na ma-secure ang posisyon ko bilang tiyahin ni Ethan. Maling lalaki pala ang niligawan ko!”

Si Freya, na napuno ng guilt, ay nanatiling nakadikit sa lupa.

Nangingilid ang luha sa mga mata ni Catherine habang pilit na ngumiti. “Kaya oo, hindi ko lang isinakripisyo ang aking kasal kundi ang bawat bahagi ko rin.”

“I’m sorry, I really am,” mahinang sabi ni Freya, “Paano kung… ipares kita sa kapatid ko?”

Catherine was rendered speechless by this woman. “First, you destroyed my life, and now you want to drag your elder brother into this mess? Forget it, it’s probably karma. You only showed me the man without any ulterior intention. It was me who daydreamed about taking revenge by becoming Ethan’s aunt. Perhaps I was a horrible person in my past life. That’s probably it.”

“Stop saying that. Oh right, didn’t you say a couple of days ago that the villa owner is interested in you? So in the end you still have a chance of stepping up to become Ethan’s aunt! Not to mention that he’s already attracted to you. My girl, it’s your time to shine.” Freya patted her friend’s shoulder encouragingly.

“I feel like crying the more you say that.”

Tumingala si Catherine sa langit at huminga ng mahabang buntong-hininga. “Mas mabait si Wesley kaysa kay Shaun. Kung hindi lang ako nagkamali sa simula, baka masaya na kaming magkasama ngayon.”

“Huwag kang mag-alala, may pagkakataon pa sa inyong dalawa.”

“Anong pagkakataon? I’m legally married, remember? Dahil sa background ng pamilya Lyons, tiyak na hindi nila tatanggapin ang isang birhen na minsan nang ikinasal.” Kinaway-kaway niya ang kanyang mga kamay sa hangin. “Dapat siguro akong tumutok sa pagkakakitaan ng mas maraming pera. Hindi na ako nangangarap na mangarap tungkol sa pag-ibig.”

“Pero ikaw… Malamang na makipagdiborsiyo ka kay Shaun,” maingat na paalala ni Freya sa kanya.

Nagulat si Catherine sa narinig. Tama, oras na para ayusin iyon.

“Tatanggi ba siya sa hiwalayan?”

“Hindi pwede. Malamang magpapalakpakan siya para maalis niya ako.” Ngumiti ng mapait si Catherine.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *