Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 88

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 88
Bukod pa rito, hindi maisip ni Ethan ang sarili na may kasamang ibang lalaki si Catherine.

“Tito, nababaliw ka na yata. Ang ilang mga tao ay hindi kasing inosente gaya ng nakikita nila sa ibabaw—”

“Mas marami akong propesyonal na karanasan kaysa sa iyo at mas matanda din ako sa iyo ng ilang taon, kaya hindi mo na sasabihin sa akin kung ano ang gagawin,” mahinang putol ni Wesley sa lalaki.

“At saka, anong klaseng lalaki ka para siraan ang iyong dating kasintahan na lumaki sa iyo?”

Pulang-pula ang mukha ni Ethan sa kahihiyan. “Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Hinding-hindi siya tatanggapin ni Lolo at Lola sa pamilya.”

“Para ba sa ikabubuti ko o para sa iyo? Sigurado akong mas alam mo ang sagot kaysa sa iba.”

Ding. Sa sandaling ito, dumating ang elevator.

Inakay ni Wesley si Catherine papasok sa elevator, isinara ang galit na mukha ni Ethan sa kabilang gilid ng mga pinto ng elevator.

Habang nasa bakod na espasyo, siya ay nalulula sa mga emosyong bumabagabag sa kanya.

Sinulyapan siya nito. Sa pag-aakalang siya ay natatakot, tinapik siya nito sa ulo nang nakangiti.

“Hindi ka ba talaga nangahas ngayon sa pamamagitan ng pagtalon sa mesa sa harap ng lahat?”

Sa totoo lang, nabigla rin siya sa mga kinikilos nito.

Ito marahil ang pinaka-hindi malilimutang kaganapan na nilahukan niya. Gayunpaman, medyo kaakit-akit ang hitsura niya nang tumayo siya para sa sarili sa ibabaw ng mesa.

Subconsciously, naiwasan niya ang haplos nito. Ang kanyang isipan ay puno ng sari-saring emosyon na halos hindi niya maalis.

“President Lyons… Ikaw ang tiyuhin ni Ethan?”

“Oo,” pag-amin ni Wesley. “Nalaman ko lang na ikaw pala ang Pangalawang Young Lady Jones kanina. Pamilyar ako sa relasyon niyo ni Ethan. Dati, palagi niya akong kinakausap tungkol sa iyo.

“Sa madaling salita, alam kong si Ethan ang nagtaksil sa pagmamahal mo. I’m really sorry about that. Siyempre, pagkatapos mong makasama sa villa project, na-realize ko na isa kang talentadong babae na dapat pahalagahan.”

“Kung gayon bakit ka nagsinungaling tungkol sa pagiging malayong kamag-anak niya?”

“Alam kong galit ka sa kanya, kaya hindi ko gustong magkaroon ka ng pagtatangi sa akin,” totoo niyang paliwanag. “Tunay ang paghanga ko sa iyo!”

Huminga ng malalim si Catherine. “Excuse me for asking this, pero may ibang tiyuhin ba si Ethan sa side ng mama niya bukod sa iyo?”

Nagulat siya sa tanong nito, ngunit umiling pa rin siya nang may ngiti. “Hindi.”

“…”

Siya ay ganap na nawalan ng mga salita.

Pakiramdam niya ay maaaring mahimatay siya anumang oras.

Paano kung si Shaun Hill ay tiyuhin ni Ethan?

Nasaan si Freya?

Nangako siyang hindi niya bibigyan ng mabilisang kamatayan ang babaeng iyon! Sa halip, maglalaan siya ng oras para balatan siya ng buhay.

Ipinahayag ni Freya nang may lubos na kumpiyansa na nakuha niya ang tamang tao. Ito ay kung paano niya itinulak si Catherine sa madilim na kailaliman.

“Um… Ayos ka lang ba?” Napansin ni Wesley ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Para siyang hihimatayin.

“Ayos lang ako. Napagod siguro ako sa laban ko kanina. Kailangan kong magpahinga ng mabuti at pakalmahin ang sarili ko.”

Lumabas ng elevator si Catherine na parang gumuho ang mundo sa paligid niya.

“Hayaan mo akong ihatid ka pauwi.” Nag-aalalang alok ni Wesley.

“Hindi, kaya kong magmaneho.” Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay sa hangin nang may pag-aalinlangan.

‘Pakiusap bitawan mo ako, tiyuhin ni Ethan.’ Natatakot siya na baka tumalon siya sa ilog mamaya dahil sa panghihinayang.

“Sige. Ngunit mangyaring mag-ingat. Padalhan mo ako ng text kapag nakauwi ka na.” Inakay siya nito hanggang sa sasakyan.

Agad niyang tinawagan si Freya habang umaandar ang sasakyan niya palabas ng hotel.

“Nasaan ka?”

“Kakatapos ko lang ng exam at hahanap na sana ako ng mabilisang tanghalian. May exam pa ako mamayang hapon. Oh tama, tinawagan ko si Patrick kanina at narinig ko ang tungkol sa iyong kahanga-hangang mga gawa—”

“Pupunta ako sa iyo ngayon din. May kailangan akong sabihin sayo. Oh right, you should probably suit up with body armor and helmet because I might accidentally end your life,” she said with an eerie voice.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *