Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 87

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 87
“Ikaw…” Si Cindy ay halatang nanginginig na ngayon.

“Tumigil ka, ikaw. Halos walong taon kaming matalik na magkaibigan at hindi na mabilang ang mga litrato naming magkasama. Huwag mo akong piliting patunayan.”

Kalmadong inalis ni Catherine ang kanyang tingin sa mga bisita bago tuluyang napunta ang atensyon sa mag-asawang Jones.

“Hindi na kailangang suriin ang footage ng seguridad dahil hindi ito papayagan ng pamilya Jones na mangyari pa rin. Hindi ko gustong manatili sa seremonyang ito ng isang minuto pa. Sa totoo lang, naiinis ako sa inyong lahat na hypocrite.”

Pagkatapos, inihagis niya ang mikropono sa tabi, tumalon mula sa mesa, at nagsimulang maglakad palabas ng banquet hall sa ilalim ng tingin ng lahat.

Ang mga pamilyang Jones at Lowe ay mukhang labis na napahiya.

Si Ethan ang pinaka nahihiya sa lahat. Sa wakas, humakbang pasulong ang kanyang ama at sinabi sa mga panauhin, “Simulan na natin ang kapistahan habang nagpapalit ang mag-asawa at nagpapahinga sa itaas. I bet napapagod din sila.”

Binato niya ng warning glare si Ethan pagkatapos sabihin iyon. Ang huli ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay umalis sa stage at naglakad patungo sa backstage.

Sa pamamagitan ng elevator.

Bumangon ang pag-aalala kay Catherine habang naghihintay sa pagdating ng elevator.

Kinailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Matapang lang siyang kumilos kanina dahil nasa ilalim sila ng mata ng publiko.

Nag-iisang lobo siya ngayon. Baka nagmamadali silang makipag-ayos sa kanya.

Gayunpaman, natagalan ang elevator nang maglakbay ito sa mahigit 30 iba’t ibang palapag.

“Catherine, tumayo ka diyan!” Galit na galit na boses ni Ethan ang umalingawngaw sa kanyang likuran.

Tumingin siya sa kanyang balikat upang makita ang guwapong mukha na nakasulat sa ibabaw ng matinding galit. Hindi pa siya nagalit ng ganito sa kanya.

Walang alinlangan na baka siya talaga ang inatake niya.

Nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga nakakatakot na posibilidad, isang matangkad na pigura ang humakbang sa kanyang harapan na parang isang kalasag. Ang silhouette ay kay Wesley.

“Ethan, anong ginagawa mo?”

“Tito, ako dapat ang magtatanong. Ito ay isang pribadong bagay sa pagitan ko at niya. Lumayo ka.”

Tiyuhin…

Pakiramdam ni Catherine ay para siyang tinamaan ng kidlat.

Ano ang sinabi niya?

Tito lang ba ang tawag ni Ethan kay Wesley?

Gulong-gulo na ngayon ang isip niya.

Kung si Wesley ay tiyuhin ni Ethan, kung gayon sino si Shaun?

Oh hindi…

Kumunot ang noo ni Wesley habang nagbabala, “Tumigil ka hangga’t kaya mo. Ito ang seremonya ng iyong pakikipag-ugnayan ngayong gabi. Bumalik ka sa itaas.”

“Ang seremonya ng pakikipag-ugnayan ko ay sinira niya.” Napuno ng apoy ng apoy ang mga mata ni Ethan. “Ang reputasyon na ginugol ko sa pagbuo ng maraming taon ay nawasak ngayon. Hindi mo ba nakita ang tingin sa akin ng tatay ko kanina?”

“Siya ba ang sumira sa engagement? Ang nakita ko lang ay isang grupo ng mga tao na mapuwersa at agresibo sa kanya.” Bakas sa mukha ni Wesley ang pagkadismaya.

“Ethan, tama kang magtrabaho nang masigasig para sa pagmamana ng Lowe Corporation, ngunit hindi ka maaaring tumawid sa linya. Ang isang pinaamo na kuneho ay kakagatin kapag nabalisa. Ang lahat ng nangyari sa iyo ngayon ay dahil lang sa paglampas mo sa linya kasama si Catherine!”

Naantig sa sinabi niya si Catherine. Hindi niya inaasahan na maiintindihan siya ng lalaking ito.

Gulat na sabi ni Ethan, “Tito, ilang beses mo na siyang tinulungan ngayon. Bakit? Dahil ba ikaw ay…”

Ganun din, inangat ni Catherine ang kanyang tingin para tingnan ang matangkad na silhouette sa kanyang harapan.

“Nagkaroon ako ng mga pagkakataon na makilala siya, at sa nakita ko, siya ay isang kamangha-manghang babae. If she’s willing to give me a chance, baka maging aunty mo siya balang araw.”

“…”

Siya ay nawalan ng mga salita.

Damn it!

Malapit na siyang mawala sa isip niya!

Nagulat si Ethan sa narinig. Sino ba naman ang makakatanggap na maging tiyahin ang dating kasintahan?

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *