Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 86

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 86
“Ano? Ngayon ang ika-80 kaarawan ni Lola Jones?”

“Hindi katanggap-tanggap yun. Ang matandang babae ay malamang na patungo sa dulo ng kanyang paglalakbay. Hindi mo dapat palampasin ang 80th birthday celebration.”

Bakas sa mukha ni Jeffery ang galit at kahihiyan. “Sinitingnan ko ang bagay na sinisira mo ang seremonya ng pakikipag-ugnayan, kaya huwag mong subukang ilihis ang atensyon. Natural na babanggitin ko ang kaarawan ng lola mo pagkatapos nito.”

“Sure, balik tayo sa engagement ceremony. Batay sa mga salita ng isang bagong-hire na tagapag-alaga, mariin mong inaakusahan ang sarili mong anak nang walang pag-aalinlangan! Nasuri mo na ba ang security footage? Nakatira ako sa private room kasama si Lola simula nang tumuntong ako sa lugar na ito at hindi umalis hanggang sa magsimula ang reception. Naniniwala ako na ang isang marangyang seven-star hotel na tulad nito ay magkakaroon ng maraming security camera na naka-install.”

Kumpiyansa na ipinahayag ni Catherine, “Kung ang security footage ay nagpapakita na ako ay nasa loob ng silid ng media, hindi banggitin ang paghingi ng tawad, ngunit luluhod pa ako sa lupa at sasampalin ang aking sarili sa aking mga pisngi nang paulit-ulit bilang pagtubos.”

“Baka naman may inutusan kang gumawa nito.” Hindi napigilan ni Cindy na magkomento.

“Pero sinabi ni Aunty Helen na nakita niya ako na pumasok sa media room. Hindi ba’t salungat iyon?” pagtatalo ni Catherine.

Mas naiintindihan na ng mga bisita ang buong larawan ngayon. Wesley curled his lips into a faint smile bago nagmumungkahi ng patag na, “Kung ganoon nga, tingnan natin ang security footage. Hindi rin naman magtatagal.”

Bakas sa mukha ni Aunty Helen ang takot.

Naiwan na walang alternatibo, sinabi ni Rebecca, “Marahil ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Dapat tayong magpatuloy sa pagkain bago suriin ang footage. Sigurado akong nagugutom ang lahat ngayon. At saka, hindi natin dapat palampasin ang magandang panahon—”

“Hindi natin maaaring iwanang walang ayos ang mga bagay-bagay,” sagot ni Catherine na may kasamang panunuya, “Isinasaalang-alang ba ng sinuman sa inyo ang aking damdamin noong mariin ninyong inakusahan ako kanina?”

“Tama na yan! Iminungkahi namin na suriin ang footage sa ibang pagkakataon. Ano pa ba ang gusto mo?” sigaw ni Ethan sa mahinang boses habang nakatingin sa babaeng nakatayo sa mesa. “Gusto mo bang sunud-sunod na humingi ng tawad sa iyo ang mga matatanda?”

“Tumahimik ka!” Pasigaw na saway ni Catherine. “Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang nahulog sa iyong mga sweet nothings noong mga araw! Ang sabi mo tinatrato mo ako na parang nakababatang kapatid. Truth is, magkarelasyon kaming dalawa since high school hanggang two months ago. Sa tingin mo ba wala akong pruweba dahil lang hindi ko ito binibigkas? Alam ng Diyos kung gaano karaming intimate audio recording ang ipinadala mo sa akin sa WhatsApp sa mga nakaraang taon.”

Pagkatapos, pinatugtog niya ang mga audio recording sa mikropono. Agad na napuno ng malambing na boses ni Ethan ang silid.

“Sige, mahal na Cathy, huwag ka nang magalit. Bibilhan kita ng cake pag-uwi ko mamayang gabi okay?

“Cathy, miss na kita. miss mo na ba ako?

“…”

Nagpatuloy siya sa paglalaro ng ilang audio message pagkatapos noon. Ang mga bisita ay natigilan sa katahimikan.

Nakausap na nilang lahat ang lalaki noon, kaya nakilala nila ang boses nito.

Hindi natakpan ng makapal na layer ng makeup kay Rebecca ang pamumutla ng kanyang mukha sa sandaling ito.

Si Ethan ngayon ay lubos na nahihiya. Hindi pa siya naging ganito kagalit sa buhay niya. Pumalakpak siya na may balak na sunggaban ang babaeng nakatayo sa ibabaw ng mesa.

Sa sandaling ito, isang kamay ang lumipad mula sa labas para pigilan siya.

Si Wesley iyon. Tumingin siya kay Ethan na may masamang tingin. “Nabigo mo na ang iba. Huwag mawala ang huling biyaya na mayroon ka bilang isang lalaki.”

Ngumiti si Catherine. Hindi niya akalain na papanig si Wesley sa kanya.

“Ethan Lowe, noong una ay ayaw kong i-expose ka. Childhood playmates kami, kung tutuusin. At pwede kitang maging kuya kahit hindi tayo magkakatuluyan.

“Gayunpaman, nakakahiya ka! It’s one thing that you dumped me but why throw me under the bus as you rejoice in your new relationship? Anong klase kang lalaki?

“At saka sa love ba talaga kayo nagkasama ni Rebecca? Puro lang kasi siya ang pumalit sa pamilya Jones.”

Tapos, humarap siya kay Cindy. “Ang magaling na mang-aawit na si Cindy Turner. Dati kaming matalik na magkaibigan. Makikilala mo kaya si Ethan kung hindi dahil sa akin? Ngunit sinasabi mo na hindi mo pa siya nakitang naaakit sa iba. Lahat ba ng celebrity professional sinungaling din?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *