Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 85

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 85
Catherine ay walang kinalaman dito ngunit maliwanag, may nagtatangkang kumbinsihin siya.

Ang tanging taong makakagawa ng lahat ng ito ay malamang na si Rebecca!

Isinakripisyo talaga ng babaeng ito ang sarili niyang engagement party para dito. Napakalupit!

“Sino ang gumawa nito?!” Galit na sigaw ni Sally. “Nasaan ang mga larawang naunang naka-save sa memory card?”

Nagmamadaling sumulong ang floor manager. “Madam Jones, sorry talaga. Ngayon lang namin nalaman na ang memory card ay pinalitan na.”

“Sino ang gagawa ng isang kakila-kilabot na tulad nito?!” sigaw ni Sonya.

Halos kaagad na sumagot si Cindy, “Tita Sonya, halata naman na may gustong sirain ang seremonya.”

“Tama iyan. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito!”

“Hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin ito.” Sa sandaling iyon, si Aunty Helen, na nagbabantay kay Lola Jones, ay tumayo nang duwag at nauutal, “Nakita ko ang Pangalawang Young Lady Jones na palihim na pumasok sa media room kanina.”

Sa gulat, biglang may naintindihan si Catherine.

Nanatili siyang tahimik, ngunit galit na galit na nakatingin sa kanya si Jeffery. “Ito ba ang ginagawa mo?”

Si Rebecca ay lumitaw na kasing putla ng isang papel. “Cathy, isang bagay ang gumawa ng eksena sa bahay ngunit paano mo ito magagawa sa publiko…”

Sally chipped in with the criticisms, “You’ve really stepped over the limit this time. Hindi mo makontrol ang damdamin ng isang tao. Palagi kang tinatrato ni Ethan na parang nakababatang kapatid mula noong maliit pa.”

Kaagad, humakbang si Sonya para ipaliwanag ang sitwasyon.

“Huwag po sanang basahin ito sa maling paraan, lahat. Sina Ethan at Catherine ay lumaking magkasama mula pagkabata at palagi niya itong minamahal na parang isang nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, kailangan ng dalawa sa tango, at hindi niya posibleng baguhin ang nararamdaman nito. Hindi ba, Ethan?”

Walang kamalay-malay na nilingon ni Ethan si Catherine. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa pamamagitan ng pagtingin ng diretso sa mga mata nito.

Hinawakan niya ang kanyang mga kamao at sinubukang umiwas sa pagkakaroon ng nakaraan sa kanya.

“Paumanhin, Cathy, nagkamali ako para hindi mo maintindihan ang aking intensyon. Nakababatang kapatid lang talaga ang nakikita ko sayo. Ang meron tayo ay hindi romantic love.”

Pagkasabi noon, napansin niya ang pagkibot ni Catherine sa gilid ng mga labi nito para ngumiti. May kalmado at panunuya sa kanyang mga mata.

Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kailanman ay hindi siya naging ganito kahihiyan at ikinahihiya sa kanyang sarili.

Gayunpaman, wala siyang ibinigay na pagpipilian nang magpasya siyang ipakita ang mga larawang iyon sa publiko.

Galit na galit, itinuro ni Jeffery ng daliri si Catherine at sumigaw, “Humihingi ka kaagad ng tawad sa kapatid mo, kung hindi, hindi kita makikilala na anak ko itong manggugulo!”

Ngumiti si Catherine at dahan-dahang pumalakpak habang tumatayo para maglakad papunta sa stage.

Kinuha niya ang mikropono sa mga kamay ng emcee. “Napakagandang palabas! Hindi ko talaga maisip kung sino ang nagplano nito. Si Presidente Jones ba? Madam Jones? O marahil ang Unang Young Lady Jones…”

“Anong kalokohan ang sinasabi mo?” Sumugod si Jeffery para kunin ang mikropono ngunit mabilis na tumalon si Catherine sa mesa kung saan nakaupo si Wesley.

Malakas na sabi niya sa mikropono.

“President Jones, bakit ka natatakot sa maaari kong sabihin? Pinilit mo akong dumalo sa seremonya gamit ang ika-80 kaarawan ni Lola bilang dahilan, para lang patunayan sa publiko na hindi ako ikinukulong at pinahihirapan ng mga Jones? Para lang matubos mo ang reputasyon ng Summit?

“I did my part and show up, yet parang nakalimutan mo na kahit 80th birthday ng nanay mo. Siya ay nawala sa kanyang isip at naging paralisado, ngunit hindi mo man lang siya nabanggit kahit isang segundo sa buong seremonya. Ikaw ay isang anak na anak.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.