Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 83

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 83
Lumingon si Catherine kay Rebecca bago muling tumawa.

“Lihim kang nagseselos na mas maganda ako sayo ha? Sabihin ito nang direkta sa halip na subukang maghagis ng mga banayad na pahiwatig pakaliwa at kanan sa lahat ng oras. Kung tutuusin, sasabihin mo lang at may ibang gagawa ng maruming gawain para sa iyo, hindi ba? Pagkatapos ay maaari kang umalis na magpanggap na mahina at inosente muli.”

“Catherine, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Talagang pinupuri kita.” Unti-unting tumulo ang mga luha ng hinaing sa mga mata ni Rebecca.

Hindi na ito kayang panoorin ni Ethan. “Catherine, hindi ka pa ba sapat? Ikaw lang ang harsh kay Rebecca simula pa lang.”

“Ayan, may sumusulong para protektahan ka ngayon.” Ang mga sulok ng labi ni Catherine ay kumibot sa isang makahulugang ngiti.

Nanlaki ang mata ni Ethan sa galit. Sa wakas ay nagsalita si Jeffery, “Sige, may mga bisita pa tayo. Catherine, pumunta ka sa private room para makasama ang Lola mo. Lumabas ka ulit kapag nagsimula na ang seremonya.”

“Aalis ako pagkatapos makita si Lola…”

“Kailangan mo siyang pakainin mamaya,” naputol ang pasensya ni Jeffery, “Naparalisa ang lola mo pagkatapos niyang mahulog hindi pa nagtagal. Ni hindi niya kayang pakainin ang sarili niya ngayon.”

Ang balitang ito ay tumama kay Catherine na parang bomba. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Isang buwan na lang ang nakalipas mula nang huli niyang bisitahin ang kanyang lola. Paano ito nangyari?

“Bakit ngayon mo lang sinabi sakin to?!”

“Ano kaya ang magandang nagawa nito? Ano pa ba ang magagawa mo bukod sa pagalit sa amin?”

Malamig na lumayo si Catherine patungo sa pribadong silid. Nakaupo sa wheelchair ang isang maputi na matandang babae, na walang patutunguhan na nakatingin sa bintana. Isa pang babaeng katabi niya ang nagpapakain sa kanya ng tubig.

Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. “Pasensya na, Lola, ngayon lang kita nakita.”

Hindi siya bumisita kamakailan upang maiwasang mag-alala ang matandang babae.

Bukod sa kanyang lolo na pumanaw, ang kanyang lola na lamang ang natitira sa pamilya Jones na nagtrato sa kanya ng mabuti mula pagkabata.

Mula noong siya ay isang maliit na babae, sina Jeffery at Sally ay naging malupit at malayo sa kanya. Ang kanyang lola lang ang tunay na nagmamahal sa kanya ng walang kundisyon.

Gayunpaman, nang umalis siya upang ituloy ang karagdagang edukasyon sa ibang bansa, ang kanyang lola ay lumipat pabalik sa Plum Garden.

“Si Lola Jones ay bahagyang bingi ngayon, kaya hindi siya nakakarinig nang mabuti,” sabi ng isa pang babae.

“At ikaw ay…” Hindi nakilala ni Catherine ang babaeng ito. Si Tiya Wendy ang palaging tagapag-alaga ng kanyang lola.

“Kinuha ako ng mga Jones para alagaan si Lola Jones. Pwede mo akong tawaging Auntie Helen.”

“Pero paano si Auntie Wendy…”

“Malamang, nahirapan siyang alagaan ang paralisadong si Granny Jones at nagbitiw.”

Nagulat ito kay Catherine. Mahigit 30 taon nang inalagaan ni Aunty Wendy ang kanyang lola at nagkaroon ng magandang relasyon silang dalawa. Pinaka-kailangan siya ni Lola Jones sa ngayon, kaya parang malabong aalis siya sa oras na ito.

Marahil si Aunty Wendy ay tumatanda na at ang trabahong ito ay nagpapagod sa kanya.

Nalungkot siya nang isipin ang kalagayan ng kanyang lola. Lumuhod siya sa harap ng matandang babae at hinawakan ang kamay ng huli. “Lola, ako po si Cathy. Nandito ako para makita ka.”

Nagtataka siyang tiningnan ni Lola Jones bago nagpakita ng pamilyar na ngiti. “Ikaw pala, Sheryl. Buong araw ka na naman ba nasa labas? Mabilis na magpalit ng malinis na damit. Inihahatid tayo ng tatay mo para maghapunan.”

Sandaling natigilan si Catherine sa narinig. Tita niya si Sheryl, ngunit namatay na siya mahigit 20 taon na ang nakararaan.

“Lola, miss mo na naman si Auntie?”

Tila hindi siya naintindihan ni Lola Jones at nagsimulang bumulong sa walang partikular na tao.

Umupo si Catherine sa tabi ng matandang babae, nawalan ng pag-asa.

Bandang 12 pm, muling nagpakita si Jeffery sa kwarto. “Ilabas mo ang lola mo para kumain.”

“Pwede ko lang siyang pakainin dito, sa kondisyon niya.” Nakaramdam siya ng inis na nakatingin sa mukha ng lalaking iyon.

“Hindi kita binibigyan ng choice. Kailangan mong lumabas doon ngayon para magkaroon ng mapayapang pagkain kasama ang aming pamilya. Kung hindi, hindi ako papayag na makita mo ulit ang lola mo,” bilin ni Jeffery.

Hindi na alam ni Catherine ang mararamdaman. Sinabi niya ang mga salitang ‘pamilya namin’. Tila napagpasyahan niyang ihiwalay siya nang buo sa pamilya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *