Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 81

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 81
“Hoy, hindi maganda yan. Ibang-iba ka sa First Young Lady Jones although pareho kayong galing sa iisang pamilya.”

“Eksakto! Dinalhan pa kami ni First Young Lady Jones ng kape at tsaa kanina. Pinalaki ka ng mag-asawang Jones mula nang ipanganak ngunit ang iyong ugali ay maputla kung ikukumpara.”

Pinikit ni Catherine ang kanyang mga mata.

Isang guwapong binata na nakasuot ng kulay abong suit ang sumagip sa kanya. Halata sa boses niya ang pananakot.

“Isang mahalagang araw ngayon para sa mga pamilyang Jones at Lowe. Maraming marangal na panauhin ang magpapakita sa kaganapang ito, kabilang si Cindy Turner. Ngunit ang grupo mo ay tinambangan ang isang mahinang babae para ipahiya siya. Artista ba siya o online influencer? Dahil gusto mo siyang interbyuhin, bakit hindi kayo magtulungan para gawin siyang susunod na online sensation?”

Ang suot ng matangkad na lalaki ay natural na naglabas ng isang kahanga-hangang paraan.

Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga reporter, at isang bula ng tawa ang kumawala sa mga labi ni Catherine.

“Hindi masama, Pangulong Jackson. Naging iba ka pagkatapos mong kunin ang posisyon ng presidente sa iyong kumpanya. Hindi nakakagulat na ang aking babae na si Freya ay nahuhulog sa iyo.

Ang lalaking ito ay boyfriend ni Freya, si Patrick Jackson.

“Tumigil ka, ikaw. Tinatawagan ako ni Freya simula kagabi para siguraduhing babalikan kita. Tara na,” nakangiting sabi niya.

Tatango na sana si Catherine nang isang matikas na babae na nakasuot ng matingkad na dilaw na low-cut na damit ay humakbang pasulong na naka-high heels para hawakan ang kanyang braso.

“Patrick, ang bilis mo maglakad at hindi ko na maabutan. Muntik na akong matumba ngayon lang.”

Napatingin si Catherine sa babae. “Ito si Linda Shelby mula sa pamilya Shelby. She’s also invited to the engagement ceremony tonight,” paliwanag ng lalaki.

“Oh,” she mumbled, nilipat ang tingin sa kamay ng babae sa braso niya. Natawa siya ng half-joke. “Nabigla talaga ako nang makita siyang naka-link sa iyo. Akala ko nagtataksil ka kay Freya.”

Gulat na napatingin si Patrick sa braso niya at binitawan iyon sa babae. Masungit niyang sabi kay Linda, “Linny, I told you many times that we can’t behave like nung bata pa tayo. Baka hindi maintindihan ng ibang tao.”

“Sanay na ako dito. At saka, pagkatapos pumunta dito, natural na nakikita kitang kasama ko sa gabing iyon.” Mapaglarong naglabas ng dila si Linda bago sinabi kay Catherine, “Uy, kaibigan ko rin si Freya at palagi kaming nagtatambay. Magagalit ako kapag naapektuhan mo ang relasyon nila.”

“Sige, wala man lang siyang sinabi.” Tinapik-tapik siya ni Patrick sa ulo. “Sabay na tayong pumasok.”

Sabay sabay silang tatlo na naglakad patungo sa banquet hall. Mabilis na sumulyap si Catherine kay Linda sa gilid ng kanyang mga mata.

Sa ilang kadahilanan, nakita niyang medyo mapagpanggap ang ibang babae.

Ano ang ibig sabihin ni Linda? Na si Catherine ang nagdudulot ng gulo kung nagsimulang maghinala si Freya sa relasyon nina Linda at Patrick?

Siguradong may lihim na motibo ang babaeng ito.

Mula noong nakawin ni Rebecca si Ethan mula sa kanya, naramdaman ni Catherine na para siyang nakabuo ng isang espesyal na instinct na maaaring tumpak na suriin ang personalidad ng isang babae. At saka, paanong ang isang lalaki ay magiging sobrang intimate sa ibang babae bukod sa kanyang romantikong kapareha o kapatid na babae?

Ito ay walang alinlangan na hindi isang magandang senyales.

Kumunot ang noo ni Catherine. Sabay-sabay na natanaw siya nina Jeffery at Sally mula sa malayo at ngumiti ito sa kanya.

Ayaw niyang makita ang mga mukha nila ngunit naglakad papalapit sa kanila dahil kay Lola Jones.

Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang niyakap ni Sally ng mahigpit at masuyong nagsalita.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *